English2022-03-17РИСК ОТ КОСВЕНИ ЩЕТИ В СЕВЕРОЗАПАДНАТА ЧАСТ НА ЧЕРНО МОРЕ
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 36.0pt;" data-mce-style="text-indent: 36.0pt;"><span lang="BG">Рискът от косвени щети или директни удари върху кораби от гражданското корабоплаване в северозападната част на Черно море е определен като МНОГО ВИСОК. Съществуват силни индикатори, че интензивността на военните операции покрай украинското черноморско крайбрежие и в Одеския залив нараства. </span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 36.0pt;" data-mce-style="text-indent: 36.0pt;"><span lang="BG">Висок е рискът от заглушаване на GPS и комуникационни сигнали, създаване на лъжливи AIS излъчвания, електронни смущения и кибератаки. Не се изключва възможността за атаки и отклонения на кораби в района.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 36.0pt;" data-mce-style="text-indent: 36.0pt;"><span lang="BG">Голям брой навигационни предупреждения за опасни райони за корабоплаване, в това число и райони с минна опасност (например: NAVAREA III 0092/22 (BLACK SEA)) са обявени от NAVAREA COORDINATOR III, отговорен за излъчването на навигационни предупреждения за Черно и Азовско морета. </span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 36.0pt;" data-mce-style="text-indent: 36.0pt;"><span lang="BG">Актуален списък с действащите навигационни предупреждения може да се добие на линк: <a href="https://armada.defensa.gob.es/ihm/Aplicaciones/Navareas/Index_radioavisos_en.html" data-mce-href="https://armada.defensa.gob.es/ihm/Aplicaciones/Navareas/Index_radioavisos_en.html">https://armada.defensa.gob.es/ihm/Aplicaciones/Navareas/Index_radioavisos_en.html</a> .</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="BG">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 36.0pt;" data-mce-style="text-indent: 36.0pt;"><span lang="BG">Към 17 Март 2022 година те са: </span></p><p class="MsoNormal"><span lang="BG">- NAVAREA III 0096/22 (ЧЕРНО МОРЕ), ВОЕННОМОРСКИ УЧЕНИЯ, ОТ 01 ДО 31 MAR22, ОТ 0500 ДО 1700 UTC ЕЖЕДНЕВНО, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА НЕДЕЛНИТЕ ДНИ;</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="BG">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="BG"><span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>- NAVAREA III 0092/22 (ЧЕРНО МОРЕ) – СЕВЕРОЗАПАДНА ЧАСТ – ПОРАДИ МИННА ОПАСНОСТ КОРАБОПЛАВАНЕТО В РАЙОНА Е ЗАБРАНЕНО ДО ПО-НАТАТЪШНО ИЗВЕСТИЕ;</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="BG">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="BG"><span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>- NAVAREA III 0093/22 (ЧЕРНО МОРЕ), ЗОНА С РИСК ПОРАДИ ВОЕННИ ДЕЙСТВИЯ В СЕВЕРОЗАПАДНАТА ЧАСТ НА ЧЕРНО МОРЕ НА СЕВЕР ОТ ПАРАЛЕЛ 45-21N ОТ 0400 UTC НА 24 FEB22 ДО СЛЕДВАЩИ УКАЗАНИЯ.</span></p><p class="MsoNormal"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;" data-mce-style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="BG">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 36.0pt;" data-mce-style="text-indent: 36.0pt;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;" data-mce-style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="BG">NAVAREA COORDINATOR III ДАННИ ЗА КОНТАКТ: </span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 36.0pt;" data-mce-style="text-indent: 36.0pt;"><span lang="BG">Address: Director del Instituto Hidrográfico de la Marina Instituto Hidrográfico de la Marina Plaza San Severiano, 3 11007 Cádiz Spain Contact details: NAVAREA III Coordinator: Head of Navigational Section Tel: / +34 956 59 93 99 / +34 956 59 94 09 avisosihm@fn.mde.es; <a href="mailto:ihmesp@fn.mde.es" data-mce-href="mailto:ihmesp@fn.mde.es">ihmesp@fn.mde.es</a></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="BG">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 36.0pt;" data-mce-style="text-indent: 36.0pt;"><span lang="BG">Корабоводителите да се уверят, че Автоматичната идентификационна система (АИС) излъчва постоянно задължително въведените данни (освен ако капитанът на кораба не счита, че работата ѝ може да застраши сигурността или безопасността на кораба или когато е неизбежен инцидент) в съответствие с изискванията на „Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море и да следят комуникацията в УКВ радио канал 16 от МПС. </span></p><p class="MsoNormal"><span lang="BG">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 36.0pt;" data-mce-style="text-indent: 36.0pt;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;" data-mce-style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="BG">МОЛЯ, ДОКЛАДВАЙТЕ ЗА ВСЕКИ ИНЦИДЕНТ ИЛИ ЗА ЗАБЕЛЯЗАН ПОДОЗРИТЕЛЕН ПЛАВАЩ ПРЕДМЕТ ДО ЦЕНТЪР "ВОЕННОМОРСКИ КООРДИНАЦИОНЕН ЕЛЕМЕНТ" КЪМ ВМС НА Р БЪЛГАРИЯ С ИМЕЙЛ ДО АДРЕС <a href="mailto:bsmce_navy_bg@armf.bg" data-mce-href="mailto:bsmce_navy_bg@armf.bg">bsmce_navy_bg@armf.bg </a>на телефон: +35952552950 или факс: +35952552958</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 36.0pt;" data-mce-style="text-indent: 36.0pt;"><span lang="BG">ЗАБЕЛЕЖКА: Гореспоменатата информация е базирана на излъчванията на Wor</span><span lang="BG">d-wide Navigational Warning Service (WWNWS). Запомнете, <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;" data-mce-style="mso-bidi-font-weight: normal;">БЕЗОПАСНОСТТА Е НАЙ-ВАЖНА</strong>! Винаги използвайте подходящи и одобрени навигационни помощни средства и инструменти. </span></p><p class="MsoNormal"><span lang="BG">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 36.0pt;" data-mce-style="text-indent: 36.0pt;"><span lang="BG">Източник: NATO SHIPPING CENTRE 2022, RISK OF COLLATERAL DAMAGE IN THE NORTH WESTERN BLACK SEA, published on 14 March 2022, &lt;https://shipping.nato.int/nsc/operations/news/-2022/risk-of-collateral-damage-in-the-north-western-black-sea-2&gt;</span></p>

2021-07-18ПРИКЛЮЧИ НАЦИОНАЛНОТО ВОЕННОМОРСКО УЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “БРИЗ 2021”
Завърши националното военноморско учение с международно участие „БРИЗ 2021“. То способства за повишаване на оперативната съвместимост и взаимодействието между ВМС на участващите в учението страни, чрез отработване на съвместни задачи и водене на широк спектър от бойни действия на море в операция за осигуряване на морската сигурност в региона. Министър-председателят на Република България господин Стефан Янев, министърът на отбраната господин Георги Панайотов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов дадоха висока оценка за професионализма на участващите сили и добрата координация между ВМС и участващите държавни и неправителствени структури и организации. На проведения първоначален анализ на „БРИЗ 2021“ командирите на Втората постоянна военноморска група на НАТО контраадмирал Стефано Русо и Втората постоянна противоминна група на НАТО капитан първи ранг Хавиер Апарицио изразиха благодарността си за проведеното съвместно учение, както и готовността на групите за участие в поредното издание през следващата година. Командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов благодари на всички командири и участници за изпълнените успешни задачи, изрази желанието си за нови среща и действия в този формат през 2022 година и им пожела здраве и попътен вятър.

2021-06-29Национално тактическо учение с експериментални и съвместни бойни стрелби на формирования от Българската армия ШАБЛА 2021
В периода от 07 до 12 юни 2021 г., в района от нос Карталбурун до нос Калиакра и прилежащата акватория на Черно море, при спазване на принципите за прозрачност и откритост ще се проведе национално тактическо учение с експериментални и съвместни бойни стрелби на формирования от Българската армия с международно участие за усъвършенстване на оперативните способности на въоръжените сили на национално и съюзническо ниво при изпълнението на задачи.

Първа    Предишна    Следваща    Последна