English2022-04-01ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПЪТИЩА ПРИ ПОДХОЖДАНЕ И ПРИ НАПУСКАНЕ НА РУМЪНСКИ ПРИСТАНИЩА
<p><p class="MsoNormal" style="text-indent:36.0pt"><span class="fontstyle21"><span lang="BG" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;">НА 29 МАРТ ОТ ВАРНА РАДИО Е ИЗЛЪЧЕНО НАВИГАЦИОННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 18/22 ОТ ИМЕТО НА Р РУМЪНИЯ.<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span class="fontstyle21"><span lang="BG" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;">ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАСНОСТИТЕ ЗА КОРАБОПЛАВАНЕТО, ПРИЧИНЕНИ ОТ НАЛИЧИЕТО НА МИНИ В МОРСКАТА ЗОНА НА ОТГОВОРНОСТ НА Р РУМЪНИЯ, МОРСКИТЕ ВЛАСТИ НА СТРАНАТА ПРЕПОРЪЧВАТ:<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span class="fontstyle21"><span lang="BG" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></span><!--[endif]--><span class="fontstyle21"><span lang="BG" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;">ЗА ПОДХОЖДАНЕ И НАПУСКАНЕ НА ПРИСТАНИЩА НА Р РУМЪНИЯ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПОЗИЦИЯ С КООРДИНАТИ </span></span><span class="fontstyle21"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span lang="BG">4</span></b></span><span class="fontstyle21"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span lang="RU" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:RU">3</span><span lang="BG">-</span></b></span><span class="fontstyle21"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="RU" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language: RU">47</span><span lang="BG">.</span></b></span><span class="fontstyle21"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span lang="RU" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:RU">59</span><span lang="BG">N 0</span></b></span><span class="fontstyle21"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span lang="RU" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:RU">28</span><span lang="BG">-</span></b></span><span class="fontstyle21"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="RU" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language: RU">50</span><span lang="BG">.8</span></b></span><span class="fontstyle21"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span lang="RU" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:RU">6</span><span lang="BG">E</span></b></span><span class="fontstyle21"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span lang="BG" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;">.<o:p></o:p></span></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span class="fontstyle21"><span lang="BG" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></span><!--[endif]--><span class="fontstyle21"><span lang="BG" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;">ПРИ ПОДХОЖДАНЕ И ПРИ НАПУСКАНЕ НА ПРИСТАНИЩАТА НА Р РУМЪНИЯ ДА СЕ СЛЕДВАТ СЛЕДНИТЕ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПЪТИЩА:<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt"><span class="fontstyle21"><span lang="BG" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;">1.</span></span><span lang="PT-BR" style="color:black; mso-ansi-language:PT-BR">&nbsp;</span><span class="fontstyle21"><span lang="BG">4</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:PT-BR">3</span><span lang="BG">-</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:PT-BR">47</span><span lang="BG">.</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:PT-BR">59</span><span lang="BG">N 0</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:PT-BR">28</span><span lang="BG">-</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:PT-BR">50</span><span lang="BG">.8</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:PT-BR">6</span><span lang="BG">E</span></span><span lang="BG" style="font-family:TimesNewRomanPSMT;color:black"><br> </span><span lang="PT-BR" style="color:black;mso-ansi-language:PT-BR"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span class="fontstyle21"><span lang="BG">4</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">3</span><span lang="BG">-</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">47</span><span lang="BG">.</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">59</span><span lang="BG">N 0</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">28</span><span lang="BG">-</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">37</span><span lang="BG">.</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">61</span><span lang="BG">E</span></span><span lang="BG" style="font-family:TimesNewRomanPSMT; color:black"><br> </span><span lang="PT-BR" style="color:black;mso-ansi-language:PT-BR">2. </span><span class="fontstyle21"><span lang="BG">4</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">3</span><span lang="BG">-</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">47</span><span lang="BG">.</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">59</span><span lang="BG">N 0</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">28</span><span lang="BG">-</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">50</span><span lang="BG">.</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">86</span><span lang="BG">E</span></span><span lang="BG" style="font-family:TimesNewRomanPSMT; color:black"><br> </span><span lang="PT-BR" style="color:black;mso-ansi-language:PT-BR"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span class="fontstyle21"><span lang="BG">4</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">4</span><span lang="BG">-</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">11</span><span lang="BG">.</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">33</span><span lang="BG">N 0</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">28</span><span lang="BG">-5</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">0</span><span lang="BG">.</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">86</span><span lang="BG">E</span></span><span lang="BG" style="font-family:TimesNewRomanPSMT; color:black"><br> </span><span lang="PT-BR" style="color:black;mso-ansi-language:PT-BR"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span class="fontstyle21"><span lang="BG">4</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">4</span><span lang="BG">-</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">15</span><span lang="BG">.</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">52</span><span lang="BG">N 0</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">28</span><span lang="BG">-</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">45</span><span lang="BG">.</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">04</span><span lang="BG">E</span></span><span lang="BG" style="font-family:TimesNewRomanPSMT; color:black"><br> </span><span lang="PT-BR" style="color:black;mso-ansi-language:PT-BR">3. </span><span class="fontstyle21"><span lang="BG">4</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">4</span><span lang="BG">-0</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">0</span><span lang="BG">.</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">57</span><span lang="BG">N 0</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">28</span><span lang="BG">-</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">50</span><span lang="BG">.</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">87</span><span lang="BG">E</span></span><span lang="BG" style="font-family:TimesNewRomanPSMT; color:black"><br> </span><span lang="PT-BR" style="color:black;mso-ansi-language:PT-BR"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span class="fontstyle21"><span lang="BG">4</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">4</span><span lang="BG">-</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">26</span><span lang="BG">.</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">93</span><span lang="BG">N 0</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">29</span><span lang="BG">-</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">43</span><span lang="BG">.</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">20</span><span lang="BG">E</span></span><span lang="BG" style="font-family:TimesNewRomanPSMT; color:black"><br> </span><span lang="PT-BR" style="color:black;mso-ansi-language:PT-BR"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span class="fontstyle21"><span lang="BG">4</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">4</span><span lang="BG">-</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">36</span><span lang="BG">.</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">49</span><span lang="BG">N 0</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">29</span><span lang="BG">-</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">52</span><span lang="BG">.</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">56</span><span lang="BG">E</span></span><span lang="BG" style="font-family:TimesNewRomanPSMT; color:black"><br> </span><span lang="PT-BR" style="color:black;mso-ansi-language:PT-BR"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span class="fontstyle21"><span lang="BG">45-</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">05</span><span lang="BG">.</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">89</span><span lang="BG">N 0</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">29</span><span lang="BG">-</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">52</span><span lang="BG">.</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">56</span><span lang="BG">E</span></span><span lang="BG" style="font-family:TimesNewRomanPSMT; color:black"><br> </span><span lang="PT-BR" style="color:black;mso-ansi-language:PT-BR"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span class="fontstyle21"><span lang="BG">4</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">5</span><span lang="BG">-0</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">8</span><span lang="BG">.</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">0</span><span lang="BG">4N 0</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">29</span><span lang="BG">-</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">47</span><span lang="BG">.</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">58</span><span lang="BG">E</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="PT-BR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:PT-BR">.</span></span><span class="fontstyle21"><span lang="BG" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt"><span class="fontstyle21"><span lang="BG" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt"><b><span lang="BG" style="color:black">МОЛЯ, ДОКЛАДВАЙТЕ ЗА ВСЕКИ ИНЦИДЕНТ ИЛИ ЗА ЗАБЕЛЯЗАН ПОДОЗРИТЕЛЕН ПЛАВАЩ ПРЕДМЕТ ДО ЦЕНТЪР "ВОЕННОМОРСКИ КООРДИНАЦИОНЕН ЕЛЕМЕНТ" КЪМ ВМС НА Р БЪЛГАРИЯ С ИМЕЙЛ ДО АДРЕС&nbsp;<a href="mailto:bsmce_navy_bg@armf.bg">bsmce_navy_bg@armf.bg&nbsp;</a></span></b><span lang="BG" style="color:black">, <b>на телефон: +35952552950 или факс: +35952552958<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt"><b><span lang="BG" style="color:black">ПО ВЪЗМОЖНОСТ ДОКЛАДВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ ДАННИ:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-indent:-18.0pt;background:white"><span lang="BG" style="color:#212529">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="mso-bidi-font-weight:bold">Име,&nbsp;IMO&nbsp;на кораба, открил плаваща мина</span></span><span lang="RU" style="color:#212529;mso-ansi-language:RU; mso-bidi-font-weight:bold">;</span><span lang="BG" style="color:#212529"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-indent:-18.0pt;background:white"><span lang="BG" style="color:#212529">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="mso-bidi-font-weight:bold">Час и дата на откриване на мината</span></span><span lang="RU" style="color:#212529;mso-ansi-language:RU;mso-bidi-font-weight:bold">;</span><span lang="BG" style="color:#212529"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-indent:-18.0pt;background:white"><span lang="BG" style="color:#212529">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="mso-bidi-font-weight:bold">Географски координати на откритата мина</span></span><span lang="RU" style="color:#212529;mso-ansi-language:RU;mso-bidi-font-weight:bold">;</span><span lang="BG" style="color:#212529"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-indent:-18.0pt;background:white"><span lang="BG">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Тип, ако е установен;</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:-18.0pt;background:white"><span lang="BG">•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Хидро-метеорологични условия в района на откриване</span><span lang="RU" style="mso-ansi-language: RU">:</span><span lang="BG">&nbsp;вятър, посока, скорост, течение;</span><span style="mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:-18.0pt;background:white"><span lang="BG" style="color:#212529; mso-bidi-font-weight:bold">•&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Снимков или видеоматериал на откритата мина;</span><span lang="BG" style="color:#212529"><o:p></o:p></span></p><br data-mce-bogus="1"></p>

2022-03-22ПРЕПОРЪКИ КЪМ КОРАБОВОДИТЕЛИТЕ ПРИ ПЛАВАНЕ В РАЙОНИ С ОПАСНОСТ ОТ МИНИ
<p> </p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size:14.0pt" lang="BG">1. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЕРОЯТНОСТТА ОТ СРЕЩА С МИНА</span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><span lang="BG"><span style="mso-list:Ignore">•<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="BG">Усилване на наблюдението (зрително и техническо)</span><span style="mso-ansi-language:RU" lang="RU">;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><span lang="BG"><span style="mso-list:Ignore">•<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="BG">Намаляване на скоростта до безопасна</span><span style="mso-ansi-language:RU" lang="RU">;</span><span lang="BG"> </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><span lang="BG"><span style="mso-list:Ignore">•<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="BG">Маневра за отклоняване от открита мина съгласно схемата</span><span style="mso-ansi-language:RU" lang="RU">;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><span lang="BG"><span style="mso-list:Ignore">•<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="BG">Аварийно-спасителни мероприятия (поддържане в незабавна готовност за използване на колективните и индивидуални спасителни средства)</span><span style="mso-ansi-language:RU" lang="RU">;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><span lang="BG"><span style="mso-list:Ignore">•<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="BG">Плаване през опасни от мини райони по възможност само в светлата част от денонощието</span><span style="mso-ansi-language:RU" lang="RU">.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size:14.0pt" lang="BG">2. СХЕМА НА МАНЕВРИРАНЕ ЗА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ОТКРИТА ПЛАВАЩА МИНА</span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size:14.0pt" lang="BG"><br data-mce-bogus="1"></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size:14.0pt" lang="BG"><br data-mce-bogus="1"></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size:14.0pt" lang="BG"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDgsLEBYQERMUFRUVDA8XGBYUGBIUFRT/2wBDAQMEBAUEBQkFBQkUDQsNFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBT/wAARCAHdAp8DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD9U6KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvPvj6xX4S66VJU/uOR/18R16DXnvx/wD+SR69/wBu/wD6UR1UfiRlV/hy9Gfib4q/b5+Imh+KNY02DTPDzwWd5NbxtJBcFiqOVBOJwM4HpX6vfsO69deJvA1zql2VE97Z6fdSJHnYryROzBQSSBk+vYV+BvxE/wCSgeJv+wpdf+jWr94f+Cfn/JK4P+wVpf8A6Iar5m4u5hyRjODiv6sfU9FFFZHYFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFee/H/8A5JHr3/bv/wClEdehV578f/8Akkevf9u//pRHVR+JGVX+HL0Z/Nz8RP8AkoHib/sKXX/o1q/eH/gn5/ySuD/sFaX/AOiGr8HviJ/yUDxN/wBhS6/9GtX7w/8ABPz/AJJXB/2CtL/9ENVLZmcvih/XQ+p6KKKzOkKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK89+P/APySPXv+3f8A9KI69Crz34//APJI9e/7d/8A0ojqo/EjKr/Dl6M/m5+In/JQPE3/AGFLr/0a1fvD/wAE/P8AklcH/YK0v/0Q1fg98RP+SgeJv+wpdf8Ao1q/eH/gn5/ySuD/ALBWl/8AohqpbMzl8UP66H1PRRRWZ0hRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXnvx//wCSR69/27/+lEdehV578f8A/kkevf8Abv8A+lEdVH4kZVf4cvRn83PxE/5KB4m/7Cl1/wCjWr94f+Cfn/JK4P8AsFaX/wCiGr8HviJ/yUDxN/2FLr/0a1fvD/wT8/5JXB/2CtL/APRDVS2ZnL4of10PqeiiiszpCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvPfj/8A8kj17/t3/wDSiOvQq89+P/8AySPXv+3f/wBKI6qPxIyq/wAOXoz+bn4if8lA8Tf9hS6/9GtX7w/8E/P+SVwf9grS/wD0Q1fg98RP+SgeJv8AsKXX/o1q/eH/AIJ+f8krg/7BWl/+iGqlszOXxQ/rofU9FFFZnSFFFFABRRRQB5V8b/F3iDw7qHhWz0HURp0mp3DwSO0KSDrGFPzKem49Kd/wiPxT/wCh7s//AAXRf/G6yvj9/wAjR8O/+wi3/ocNe0Vpe0Ucqjz1JXb0t1PLP+ER+Kf/AEPdn/4Lov8A43R/wiPxT/6Huz/8F0X/AMbr1OilzGnsl3f3s8s/4RH4p/8AQ92f/gui/wDjdH/CI/FP/oe7P/wXRf8AxuvU6KOYPZLu/vZ5Z/wiPxT/AOh7s/8AwXRf/G6P+ER+Kf8A0Pdn/wCC6L/43XqdFHMHsl3f3s8s/wCER+Kf/Q92f/gui/8AjdH/AAiPxT/6Huz/APBdF/8AG69Too5g9ku7+9nln/CI/FP/AKHuz/8ABdF/8bo/4RH4p/8AQ92f/gui/wDjdep0UcweyXd/ezyz/hEfin/0Pdn/AOC6L/43R/wiPxT/AOh7s/8AwXRf/G69Too5g9ku7+9nln/CI/FP/oe7P/wXRf8Axuj/AIRH4p/9D3Z/+C6L/wCN16nRRzB7Jd397PGvEmm/E/w3oGoarL42tZo7OFpmjTT4gWCjOB+7rufhXrl74k+H+j6lqM32i9uI2aSXYq7iHYDhQAOAOgp3xU/5Jv4l/wCvCX/0E1n/AAP/AOSV+H/+uT/+jHpvWNyIrlq2T6HdUUUVmdIUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV578f/wDkkevf9u//AKUR16FXnvx//wCSR69/27/+lEdVH4kZVf4cvRn83PxE/wCSgeJv+wpdf+jWr94f+Cfn/JK4P+wVpf8A6Iavwe+In/JQPE3/AGFLr/0a1fvB/wAE/P8AklcH/YK0v/0Q1UtmZy+KH9dD6oooorM6QoqC8vbfT7dp7qeK2hX70kzhFH1JrnNS+KnhDS4fNn8R6cy5xtgnWZv++Uyf0p2b2JclHdnVUV5hqn7R3gnT0VoLy61InOVtbVwR9fM2j8vSsyT9ohtQKf2B4N1rVwwzlk2flsD57fnVcsuxn7an3Ifj9/yNPw7/AOwi3/ocNe0V8/8AiKPxv8UPE/hq6m8Hy6PY6ZdrMfOmXdtLoWJ3bc42dAO9fQFOWyRNN80pS6aBRRRWZ0BXxB4D/b++Knjb4XwfFKP9mu4/4VekNxf3uv2njexkmhsrZ3W6lS1kjjeRkEMuIzt3lQAQCDX2/X47fs6+AfhN4i/YttZfFn7V3ij4d6lc6ZqqXng628Zwixtl8+5UKdIA82VZExI0CndN5jbfvigD7/8Aih+2RY+E/APwt1Pwj4N1jxz4w+KEMFz4V8IxstrNPE8UU8slxPiSOBYYpkLtlgCc/cV5E5/wf+1v8T/+F7fD74cfEf4Ef8K6/wCE0/tD7Bqf/CYWuqf8edq08v7qCL/rmvzMv38jO0ivn/WfGVv4o/ZC/Zk8feKYNQ0D47W97Hp/gHRfCV3D4euNRMtylmESOW3mt47aW1W2mctCICCiKUjnCN0C+APi54H/AG1/2VZPi18VLf4kalew+JGit7TQbfTodLlXSh9oRJIgpuFZmQBnRDiIHaNxAAO18Rfts/Hbwn478I+DdV/ZZ+y+JPFn2z+xbL/hYVg/2r7LEJbj51hKJtRgfnZc5wMnivQPid+0d8Yvhr8G9K8cTfs/fa7uGy1LUPE+k/8ACaWaf2BBbHdG/miNhc+bCHkxEuV27SCSKyv2iP8Ak+z9kb/ubv8A01xV6r+1j/yaz8ZP+xM1n/0hmoA6r4T+Ov8AhaHwr8G+MvsP9mf8JFo1nq/2LzfN+z/aIEl8vftXdt343bRnGcDpXlX7S37Xml/sz+O/htoWr+HNQ1y08Zf2lGkuk75rxJ7aKIwW8FqsZM8txNNHCo3oFZgScZx8Kw/8IR8Nf2R9A8c+Gv2xPGGl/ELSfDOnalZeD/8AhNINSs4r9YYWGnf2Ug3+Vv8A3PlvlYl5kDIjg+1/tAfGi48G/F79if4lfELRdQ067Gja7qHiGw0zTZnl015tJtftTtbkmVYrcySSSA7nSOJzhiuCAev+AP2ytZh+Lmk/Dn40/DG4+C2u+IoRJ4aubnW4NVsdWlDlXthcxIqRz5Me2Mklt6g7WeIS/UFfFX7QnxV8IftLfGT4DfDX4aeI9P8AGWtaR4zsfHeq3+izC907TtNsBN5nn3EO9UlkZ1jjX+8yBzGJIy/2rQAUUUUAcr8VP+Sb+Jf+vCX/ANBNZ/wP/wCSV+H/APrk/wD6MetD4qf8k38S/wDXhL/6Caz/AIH/APJK/D//AFyf/wBGPV/ZMP8Al98v1O6oooqDcKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK89+P8A/wAkj17/ALd//SiOvQq89+P/APySPXv+3f8A9KI6qPxIyq/w5ejP52Na0nQNU+Ivisa74gk0KNdUudrR2DXRb962eAy4/Ov2W/ZOv/Fuj/Duzi8Dadaa/af2dYK9xfAQkqISI22mVcFhkkZOPWvxK+In/JQPE3/YUuv/AEa1fvD/AME/P+SVwf8AYK0v/wBENVxejMJxvKGv9WNnWdd+N8c0itaTwArnZZ2sEqgH0YBjn8c1x8sfxNvHZdSt/F9zbycPFCZ1BH02kfpX19RR7S3QHh7/AGmfI0Ph3R9KT7RrPgnxg4LAb7hyqMeeM+Uv8zW7p/i74WaO+2fwJqSMo+b7QomOeOoeSvpyij2gLD8uz/A8S0n46fDfT9n2TRJNMP8A0z06JNv/AHwf5V0EP7RfgiXG6/uIecfPayH8eAa9MPPB5FZE3g7QLkAS6HpsoHID2kZx+Yqbx7GvLUWzX3f8E57Tvjb4K1W6itrbXEeeV1jRGt5kLMxwANyDvXc14B8etL0Xwfrngm+tNNtNOiW9eW4azt0jLqjRHnaBnAzj611n/DSXgv8A573n/gMf8abjonEmNblk41GtD1OivLP+GkvBf/Pe8/8AAY/40f8ADSXgv/nvef8AgMf8aXLLsX7an/Mep15V/wAMnfBD/ojfw/8A/CXsf/jVO/4aS8F/897z/wABj/jR/wANJeC/+e95/wCAx/xo5Zdg9tT/AJjvdR8J6HrGvaRrd/o2n3utaP539m6jcWqSXFl5qhJfJkI3R71AVtpG4DByKNR8J6HrGvaRrd/o2n3utaP539m6jcWqSXFl5qhJfJkI3R71AVtpG4DByK4L/hpLwX/z3vP/AAGP+NH/AA0l4L/573n/AIDH/Gjll2D21P8AmO91Hwnoesa9pGt3+jafe61o/nf2bqNxapJcWXmqEl8mQjdHvUBW2kbgMHIq3q2k2OvaVeaZqdlb6jpt7C9tdWd3EssM8TqVeN0YEMrKSCpGCCQa83/4aS8F/wDPe8/8Bj/jR/w0l4L/AOe95/4DH/Gjll2D21P+YsaT+zL8HtB1Wz1PTPhP4H07UrKZLm1vLTw5ZxTQSowZJEdYwVZWAIYHIIBFcV8Zvhb4n8WftYfs6eMtK0z7V4b8J/8ACR/21e/aIk+y/arBIrf5GYO+51I+RWxjJwOa63/hpLwX/wA97z/wGP8AjR/w0l4L/wCe95/4DH/Gjll2D21P+Y6jwL8J/BHwv+3f8Ib4N8P+Evt2z7X/AGFpcFl9o2btnmeUi7tu98Zzjc2Oprq68s/4aS8F/wDPe8/8Bj/jR/w0l4L/AOe95/4DH/Gjll2D21P+Y9Toryz/AIaS8F/897z/AMBj/jR/w0l4L/573n/gMf8AGjll2D21P+Y6n4qf8k38S/8AXhL/AOgms/4H/wDJK/D/AP1yf/0Y9cV45+PnhPX/AAdrOm2k10bm6tZIow9uQNxXAyc12vwP/wCSV+H/APrk/wD6Mem01HUzjKMqt4u+n6ndUUUVmdQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV578f/wDkkevf9u//AKUR16FXnvx//wCSR69/27/+lEdVH4kZVf4cvRn83PxE/wCSgeJv+wpdf+jWr94f+Cfn/JK4P+wVpf8A6Iavwe+In/JQPE3/AGFLr/0a1fvD/wAE/P8AklcH/YK0v/0Q1UtmZy+KH9dD6nooorM6QooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigArz34/8A/JI9e/7d/wD0ojr0KvPfj/8A8kj17/t3/wDSiOqj8SMqv8OXoz+bn4if8lA8Tf8AYUuv/RrV+8P/AAT8/wCSVwf9grS//RDV+D3xE/5KB4m/7Cl1/wCjWr94f+Cfn/JK4P8AsFaX/wCiGqlszOXxQ/rofU9FFFZnSFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFee/H//AJJHr3/bv/6UR16FXnvx/wD+SR69/wBu/wD6UR1UfiRlV/hy9Gfzc/ET/koHib/sKXX/AKNav3h/4J+f8krg/wCwVpf/AKIavwe+In/JQPE3/YUuv/RrV+8P/BPz/klcH/YK0v8A9ENVLZmcvih/XQ+p6KKKzOkKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK89+P/wDySPXv+3f/ANKI69Crz34//wDJI9e/7d//AEojqo/EjKr/AA5ejP5ufiJ/yUDxN/2FLr/0a1fvD/wT8/5JXB/2CtL/APRDV+D3xE/5KB4m/wCwpdf+jWr94f8Agn5/ySuD/sFaX/6IaqWzM5fFD+uh9T0UUVmdIUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV578f8A/kkevf8Abv8A+lEdehV578f/APkkevf9u/8A6UR1UfiRlV/hy9Gfzc/ET/koHib/ALCl1/6Nav3h/wCCfn/JK4P+wVpf/ohq/B74if8AJQPE3/YUuv8A0a1fvD/wT8/5JXB/2CtL/wDRDVS2ZnL4of10PqeiiiszpCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAIbxZ2tZRavHHclT5bzIXQNjglQQSPYEV8iftFftAeI/BPhXXdM8a6Xa2mnQhJLmfTbOeZ/KVwwlTDtlMqMnbwM5xg4+wa5H4lfDXTPiVobWV6qx3KAm2uwoLRMRyCO6nuvf6gEXFpPUwrQlOPus/mc8Y6jBrHi7XL+1YvbXV9PPExBBKNIzA4PTgiv12/Yt/aKnf4e6fZeCrL+1JPstlYTm8sZgGuI4tpSI5XeQSc4z2rwP4of8E29vx1t7e23aXotzLvu9ItVJd2J+UWpAx5cnPX7mCAP4V/Tj9n79n7SPg14cso47K3gv4oRFFDAB5dnHj7ierH+JupJPuTa929zGT9q0oaNfgek+F21qTRYH18Waam43SRWKsI489FyWbJHcg49PU61FFYnYtFYKKKKBhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAFeXT7We8gu5LaGS6gDCKdowXjDcMFbGRnvjrViiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKTPOKAFopsciyoHRg6MMhlOQadQAUVFbyGXzD2DlRz6cfzzUtABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHH/GD4kW/wf8Ahf4m8bXemX2sWmg2Ml/NZ6aitO6IMsRuIAAGWJJ4UE84xXIfsq/tI6N+1V8H7Lx1o9m+ll7mayvNMllEr2c8bfcZwoDZRo3BA6SDvmvVNW0mz17Sr3TNRto7zT7yF7a4t5l3JLG6lXRh3BBIP1r8z/2F7e6/Y4/ba+IP7PGr38lzofiCFdQ0G6mUgTyRx+bGQOgLQNKrnu9uFFAH0F/wVY/5Mf8AHH/Xzpv/AKXQ17T+yz/ybF8If+xP0f8A9Ioa8W/4Ksf8mP8Ajj/r503/ANLoa9p/ZZ/5Ni+EP/Yn6P8A+kUNAEn7RH7QXhb9mX4ZXXjjxcbmTTYbmC0S1sQjXNxJI4XZErsoZgu+QjcPljc9q7vw7rlt4o8P6ZrNkJls9RtYruAXETRSCORA67kYBlbBGVIyDwa/OPx5rift8f8ABQfQ/AUEDar8Ifha813q5Rh5F5eJwxbK4dWnEUATnKJOynDEj9LaACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKK5bxR8VfBXgm/Sx8ReMNA0C9eMSrbapqcFtIUJIDBXYHGQefY1hal+0d8KdJsbi7ufiT4TWGCJ53261bM2xQSxCh8noeAM0AY37WHxo034F/Afxf4ivdah0HUW0u8t9FuJusupG2ka2iQYOXZlyB0+Uk8CvKf8Agmh+0F/wvb9m7SI9V1+61/xr4faWx1ya/lL3GWmd7eRiSSwaIqA55Jjcfwk1+On7TX7SfjP47fEDxX/afi/WdV8Hza9dX+laNc6hLLZWsZkkEHlxE7QVicqCFBwT6muj/YP/AGmrn9mP4+aNq13qM1r4N1SRbHxDbqC8b27ZCzFByTEzBwR82AwGdxBAP3w+Eq7fhn4ZHmmYfYIv3hj2FvlHO3tXSyXTJfQwBMrIjuW3dMFR079a8f8ACPxf8P8Aw9/Z98EeJNZmvZtIudOsSLqxs5bs7J1HlylI1ZthB3bsdPyrgP2kf2rvBEP7OPxI8T+DvFmna3e2Phy6hWPTrhHurOe4kitYHlgJDxgSzIfnA4B4NAHuvgnwj/wjninxlerrepanHql7HOtneXRlhsT5YLJCpPyAsxYgeo9K7KvxE/4JC/F3XfCf7SR8GxagkPhnxLaTz6lBMikNJbQSyROHIymMvnBAIPOcDH7JzfETw7cWdy+neINLvZLceZKtrdxzMiK2HYqrE4ADZ9MGgDqKKxNJ8beHdengg03XtM1CeePzoorW8jkaRMZ3KFJJGOcitugAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvzy/4Kx+ANT8Ir8Nv2hPCsezxF4I1SC3u5QhYGAy+Zbs/ONiTBkI7/asV+htfBX/BUX4ta1qll4M/Z38GwW9x4o+JN1FFcvcAFYLXz1WMcg7d8oJL/wAKwPxyCADA/wCChv7Vvwq+K/7FGpadoHjbR7rxDr9vpWo22hRXaTXkam4glaOVIy3lyIu7crkEbTWt8WP2trL4Af8ABN/4Y3fhnVre58YeIPC2naHozWc6yNbzrZxJczfKeGg5HfbK0YYda7D4X/8ABJv4CeC/CFvpviXQrjx3rRXN1rF/e3FqXYgZEcUEqrGmQSB8zDPLtXx9+0L+yb4X/YI/aa+FPxCFvceJfg9da7G8thqDs8mmTqQxDMMCQAfvoweW8hkfIG5gD7v/AOCef7L/APwzL8A7G31W2EXjXxEV1TXHYDzI3Zf3VsTjOIkOCORvaUg4avqCkpaACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA/Jr/gsV8SL/wj8UNA0S38L+F7m21jwu0b63qOhwXWoLunlV44p5FJj2qEZWTDKXYhhmvy8r+lj41fsx/DH9ohtKb4h+FLfxG+liRbOSS4mgaISbd4BidSQdi9c9K8tP8AwTH/AGZyQf8AhWEPH/UY1D/5IoA/n5qS3mNtcRTBUcxsHCyKGU4OcEHqPav6AW/4Ji/szN1+GEP4azqI/wDbij/h2L+zNx/xbCH/AMHGo/8AyRQB+Nfwe/bO+KnwR8SPrOg66LqeT7Kjw6ohuIjDbxyxQ24BIKxKk7qEUgABcY2isjxl+074z8dX3xQu9TOnNN8RZIH1lo7X5lWGeOaKOFySyIGijG3JyFGeRmv2yj/4Jo/s1RsGHwvtCR/e1O+I/Iz1N/w7c/Zt27f+FW2GP+v68z+fnUAfgP4P8Xaj4G1+21jS2jF3AchZow8bjIJVlPVTjBHcEivXvEH7YXiPVtX07VdN8IeCfCWpWdtq1o114c0b7G9zDqEbxypNhyHEayN5fHye9fsk/wDwTN/ZokbJ+F9sD/s6rfj+U9Rv/wAExv2ZpOvwwh/4DrGoD+VxQB+F+j/F/wAQeGfDei6VoDW3h270q+l1CLXtJi+zarI7hAEe6UiTYmzKqCAC7E54xL4R13x58QfFug+GNP8AEmtXOoavqENjaQtqMpBnmlCr1bqXfr7mv3I/4dh/sy/9Exj/APB1qP8A8kVu+B/+CfH7P3w38XaV4n8PfDuCy1zS7hbqzupNSvZ/JlU5VwkkzKSDyMg4IB6igD3/AE2yGm6ba2glkmFvEkXmSnLvtAGSfU4qzXFeNvgj8OviVqkWp+L/AAD4X8ValDCLaO81vRra8mSIMzCMPIjEKGdjtBxlie5rn/8Ahk74If8ARG/h/wD+EvY//GqAPVaK8q/4ZO+CH/RG/h//AOEvY/8Axqj/AIZO+CH/AERv4f8A/hL2P/xqgD1WivKv+GTvgh/0Rv4f/wDhL2P/AMao/wCGTvgh/wBEb+H/AP4S9j/8aoA9Voryr/hk74If9Eb+H/8A4S9j/wDGqP8Ahk74If8ARG/h/wD+EvY//GqAPVaK8q/4ZO+CH/RG/h//AOEvY/8Axqj/AIZO+CH/AERv4f8A/hL2P/xqgD1WivKv+GTvgh/0Rv4f/wDhL2P/AMao/wCGTvgh/wBEb+H/AP4S9j/8aoA4/wCN/wC3L8NP2dPi9o3gPx9NqGjNqumLqcOtpbGeyiUyTR7JdhMiktDwVRh83JUAmvcvDfifR/GWh2us+H9Wsdc0e7Utb6hptylxbzAEqSkiEqwBBHB6g18VfHz/AIJWeCPjf8ZNF12wl034c+CLLSktbvRfCWkwWlxeXAllYyblURodrxjeUcnZjA4NV/AvwW0r9ivw+NB8b/CPw/8AEL4bW7vN/wALB0PQxeanZqdpeTVLOTzJCijzCZrdnVUiXMa5qZc1vdWv9epvRVKU7VpNR8km/ubj+Z94UV5v8O9B+EvjjwG974K0fwjq3hHXFRpm0mxtmtLzY2VEiqu1mRs/KwyrZGAc1qad8Ffh5o+oW19YeA/DNle20iywXNvo9vHJE6nKsrBMqQRkEcis71NNF9//AADq9ngve/eS8vcWunX39NfXTXyO0ori9R+Cvw81jULm+v8AwH4Zvb25kaWe5uNHt5JJXY5ZmYpliScknk1ZvfhN4H1LSdP0u78GeH7rTNP3/Y7KbS4Hhtt5y/loU2puPJ2gZPWi9TXRff8A8APZ4L3f3kvP3Fpp09/XX0018jq6K5TR/hN4H8O/bP7K8GeH9M+2W7Wlz9j0uCLz4Wxuifag3IcDKng4rPX4C/DJWDL8OvCYYHII0O1yP/IdF6tvhX3/APAGqeB5nerO3T3F/wDLNPvZ3dFfMvh34f8AhX4sftg/F3WNb8IWWp2vhvSNF8PRzahZxz21zeOk15cPtZSDKsM1im7qFAHQgV7f/wAKm8D/ANg/2H/whnh/+xPtH2v+zf7Lg+zedt2+b5ezbv28bsZxxTvUu9F9/wDwCIwwnLFupK/X3FZd7Pn1+5fI6uiuT0H4SeBvCuqRalovgvw9pGowhhHeWGlQQTJuBVsOqAjIJBwehNUG+AvwyZizfDrwmWJySdDtcn/yHSvVt8K+/wD4Bfs8DzNOrO3+BX89PaenXXsra93RXKax8JvA/iL7H/avgzw/qf2O3W0tvtmlwS+RCudsSbkO1Bk4UcDNFl8JvA+m6TqGl2ngzw/a6ZqGz7ZZQ6XAkNzsOU8xAm19p5G4HB6U71L7K3r/AMAjkwfIn7SXN/gVt+/P28t9Lrc6uiuL074K/DzR9Qtr6w8B+GbK9tpFlgubfR7eOSJ1OVZWCZUgjII5FGo/BX4eaxqFzfX/AID8M3t7cyNLPc3Gj28kkrscszMUyxJOSTyaV6tvhX3/APAL9ngea3tZ2/wK9/T2n6/I7SiuUvfhN4H1LSdP0u78GeH7rTNP3/Y7KbS4Hhtt5y/loU2puPJ2gZPWjR/hN4H8O/bP7K8GeH9M+2W7Wlz9j0uCLz4Wxuifag3IcDKng4p3qX2VvX/gEcmD5G/aS5v8Ctv35+3lvpd7nV0Vwi/AX4ZKwZfh14TDA5BGh2uR/wCQ6v698JPA3irVJdS1rwX4e1fUZgokvL/SoJ5n2gKuXZCTgAAZPQClerb4V9//AAC/Z4HmSVWdv8Cv5ae09evyd9OsorlP+FTeB/7B/sP/AIQzw/8A2J9o+1/2b/ZcH2bztu3zfL2bd+3jdjOOKTQfhJ4G8K6pFqWi+C/D2kajCGEd5YaVBBMm4FWw6oCMgkHB6E071LrRff8A8AhwwfLJqpK+tvcVn2u+fTz0dvM6yiuEb4C/DJmLN8OvCZYnJJ0O1yf/ACHWhrHwm8D+Ivsf9q+DPD+p/Y7dbS2+2aXBL5EK52xJuQ7UGThRwM0r1f5V9/8AwC3TwPMrVZ26+4v/AJZr96OrorlLL4TeB9N0nUNLtPBnh+10zUNn2yyh0uBIbnYcp5iBNr7TyNwOD0qtp3wV+Hmj6hbX1h4D8M2V7bSLLBc2+j28ckTqcqysEypBGQRyKL1NNF9//AF7PBe9+8l5e4tdOvv6a+umvkdpRXF6j8Ffh5rGoXN9f+A/DN7e3MjSz3Nxo9vJJK7HLMzFMsSTkk8mrN78JvA+paTp+l3fgzw/daZp+/7HZTaXA8NtvOX8tCm1Nx5O0DJ60Xqa6L7/APgB7PBe7+8l5+4tNOnv66+mmvkdXX5vft1asvwZ/wCChH7PXxW19Vh8Hm1GkT3snMduyzTiWRsdAiXqSe+xsZxX354Z+GfhDwXeyXnh7wpomg3ckflPcaZp0NvIyEg7SyKCRkA46ZArm/2g/gB4T/aW+Gd/4K8X2zyWE7Ce3urchZ7O4UEJPExBwwDMOQQQzAggmtI81veWv9ehyVlSjO1GTcfNWf3Jy/M9HjkWaNXRldGG5WU5BB6EGvzt/wCCxHia38VeEfhl8H9HX+0fG/iLxHBf2unwsDIIwktshYdR5ktwFUng+XJ/dNN8L/sh/tn/AAX01/Cvw3+Pfhu48G237uwGvws08UYGFVUktLjylAHCJIVHYCvTP2WP+Cftx8MPiNL8Wfiz4wm+JnxVmX93eTF3trBiuzcjSfNKwTCqxVAinCoMAijE+xLO3+y2kEO7f5aKm498DGamoooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDwrxr+yvYr4mvPGfwt124+E/ju6cSXd3pMCy6ZqzbiT9vsCRHOSGkxIuyUF9284ArN0f8Aakvvh3qln4c+POgQ/DrVZ3ENr4rtJmn8L6m+3gR3bAG1kYrKRDchSAgw75FfQ9Uta0XT/Emk3el6tYWuqaZdxtDc2V7Cs0M0ZGCjowKspHUEYoAtxyLNGroyujDcrKcgg9CDTq+b3/Z+8ZfAZnv/AIEa2h0BCZJvhl4ouJJdKcbgzCwuTulsHP70hf3kJeQZRQM12Hwt/aa8O/EDxIfBut2N94A+JMKFpvB/iNViuZAobfJaSAmO8h/dyESQs3yruIWgD2CuZ+JXxE0T4S+Add8YeIrn7Lo2jWr3dwy43sAPljQEgNI7FUVc/MzKByas+NvHXh74b+GrzxD4p1my0DRLNd099fzLFGvoMnqxPAUZJJAAJNeM6Dp+t/tNeMtJ8V63YXvhz4U6BdrfaBod/E0F74gvYzmLUbuJgGhtomG6CBgHdsTSBdsaUAdL+y38PtV8C/Cxb3xNbJa+NfFd/c+KPEUMZbbFfXbbzAAzNgQxiGAYOMQA98169RRQBz/jbxtY+B9KiurqK4vry6mFpp2lWKq93qN0ysywQKzKCxVHYszKkaJJJIyRxu68V8Ff2itD+NmveNvD1vofiDwp4p8G3sVlrOheJLRIbiHzVLQyq0UkkUkUgRyrI5yF3Y2sjN6Vq0d9NpV5Hplxb2epNC62txd27TwxSlTsd41dC6hsEqHQkAgMucj5A/ZP1vxr8Pf2o/in8LPijbaPrfjbVNMtvFdr490mwS3m8Q6fFJ9iR7xVkxE0a+REkEcaqpjuGJcv5soB7Vrn7Ung3QdV1gzfaJfCeg6nHoeveNI7i0GkaNqLtEotbhmnE24PcW6u8cTxxtNiR08uby+g+IXxC1zQfFWg+FPCmg6frviTVrK91RU1jVJNNs47W1kto5iZo7e4cyl7232p5e0r5hLqVVX+Vfgr/bn/AA6X8Yf8JP8A2h/wkn/CM+Mv7U/tbzPtn2r7TqXnef5nz+bv3bt3zbs55r6K+F/w9sfiV+zb8L9M+Kvhm38ValD4f0u51Cz8Y2C3kyagLNFlklS4ViJwzyhmYbss4PU0AegfD3xtY/ErwD4a8XaZFcQabr+mW2q2sV2qrMkU8SyorhWYBgrjIBIznBPWugoooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK434ofB7wZ8aNAXRvGvh6016xjkE0BmDJNbSAgiSGZCJIX4+9GynHGcV2VFAHxbqn7PXif4E/EqL4h3fh+4/aT0fT4Y47WXXrk3PivQI4tjh7NZW+zXJUxswKLDcM8g+d+c/TXwp+NXg3416Pcah4R1qLUTaSGC/sZFaG90+YMymK5t3AkhfKOMOoztJGRzXcV5N8WP2avCvxQ1q28TwSXvg7x/ZDFn4y8Nyi11GMDb+7lbBW4iIUKYplddpYADOaAPWaK+bR8b/iB+z2v2X43aQuv+FIVwnxN8JWTtAihW+bUrBd0lq3yZaWLzIcyKPk5r6A8O+JNI8X6LaaxoWqWWt6Rdrvt9Q064S4gmXJGUkQlWGQRkHtQBznxU+Gk3xO0rSLS38ZeKPBFxpmpw6pHfeFbyO3mmaNXAhmEkciSwEvuaJ0KsUXIIBBPAPwrsfAuq6trcur6x4l8T6xDb22o65rdyrzXEVu0xt4xDEsdvCqefL8sEUYYsWfc7M57WigDx/XP2W/BuvarrAm+0ReE9e1OPXNe8Fx29odI1nUUaJhdXCtAZtxe3t2dI5UjkaHMiP5k3mewUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFfP3iT9ll/CeuXniv4Ja+Phj4luJPtF3oywmbw5rEgC8XViCBEzbFUz25SQBmPzk19A0UAeCeF/2pE0DxBZ+EPjJoR+Fvi25fybO9uZxNoOsuCwzZ3+AoYhQ3kTCOUeYi4Y8173WV4p8KaL448P3mh+ItJstc0a8UJc6fqECzwTKCGAZGBBwQCPQgHqK8D/4Uz8Rv2eY/O+DOrjxZ4OhGT8NPFt6x8lAmNum6k+6SD7iKsM++IbnO5KAPpGivK/hL+0h4S+LOqXfh+MX3hfxzYJvv/B3iS3+x6pbLnG8RkkSxkbWEsTOmHXkE4r1SgAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAOD+LXwP8G/GzTLW28U6SLi7sX8/TdWtZGttQ0yYFWEtrcxkSQuGVD8pwdoDAjivKv7W+Mf7OLCPVbW/+Ovw7jwqalp0CL4q02Mbgomt12x6goAjBkj2Sks7FGxX0jRQByPwx+LXg/4zeGU1/wAFeILPxDpbN5by2rEPDJgExyxsA8UgBGUdVYZGRXXV458Tf2Y9A8aeJJfGfhnUr74cfEryiieLfDhWOW4wBtjvYGBivIdyxkpKpOEAVk61y1v+0N4t+Cdwmm/HnQYbDSTIsNt8SPDcUkuiS5fan22I5l09zuiXL7oizNiQAUAfRlFVNK1ay17TLTUtNvLfUdOu4lnt7u1lWWKaNhlXR1JDKQQQQcEGrdABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUyaGO4heKVFkidSro4yrA8EEdxT6KAPnfVf2YdW+Geo3OvfAPxDB4Cupnaa68F6lG8/hjUJCGyfs6ndZux2ZktiBiMAxtzWz4F/aj06+8VWngr4jaDd/Cnx/dN5dppOtTJLZao2Vx/Z98oEV0f3kY2DbKCxBj4Ne31z3jz4feGvih4XvPDni3Q7HxDol2u2ayv4RIhPZhnlWGchlwynkEHmgDoaK+cF+HnxY/Z32v8ADjUJPin4Ci4/4QjxPf7NVsI9zYTT9RfiRFDLiG6zhYgqygmvRvhD+0H4O+NH2yz0a6udN8SacB/afhbXLZrLV9OJCnE1s/zAfOvzruQk8MaAPSaKxPG3jDS/h74O1zxPrc/2bSNGspr+7mxkrFEhdiB3OAcDueK/LbTf+Ctz+CviJLqiajeePPAOt3k07aHqOnpZaroC5XbGkqM0U6c8cj7p6UAfrJRXz1pP7fHwP1z4WX3jy08b2R06zid5dPmby7/eqlvLFu3zFiBxgEc9a+L9a/4LdLN4XkbS/ho8HiJdQ/dR3WoB7R7P5zuZlUOJQfLG0AqcsdwwFIB+qe9fmwQdvB9uM0tfnj/wST8Sar8Wl+MPxQ8T61cap4s17Wobe7RmPlwxJGZECLnCrmVkVRwqxgD2+7/CevXXiNtSu2t/I0tbgwWJZSHmRPlaXr91mzt9VAPegDoKKKTI4oAWiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigArzf4vfs++DfjVHaXGuWU9j4h0/J0zxPo07WWr6a2GAaC6TDqBvJ2HKE43KcV6RRQB8J/tYeB/jDcfAvxD8PPGuoXXjXwTfmNk8feGNMDatYpHMkgXU9MjIE8PYzWh3BYd7Qk8H8gfiV8E/EXwztrTU7g2eueF79iun+J9DnF1pt4RyVWQAGOQDBaGUJKufmRa/pqrwD4wfsc+FviJfarrvhu5/4QPxZqi7dRvLKziutP1gZc7dS0+T9xeDLsdzASA7SJBtFAH861FfcP7TP7CF14CvnnvdLtfhtqE0uyC6W5kn8I6k527VgvpMyadIxJxDe/u/kci4xha+PPG3gPxD8N9fm0TxPo91ouqRqHNvdxlSyMMrIh6OjDlXUlWBBBIoA/Tv/AIJE6jfX3wZ8X+FdP1FTPrPiH99br9+xtEtovtFx14MgaOJOB8wzk7SB+pNnZw6fZwWttGsNvAixxxqOFUDAA+gFfgx+wD+1ofgJ8TINJv59O0DwhrjRQarcLaK0ksgRooWkmckxojyGViOPlYY54/S34Wfth6V4b8deJfhb4q8caf4z1PR9Pm1u28Y6eitatYgPM4u2j+RJYohuwgKsoHJY8gH1xBeC4uJo1RtkRAMnG0t3A+nFct8N/HafEK11W9XS9Q0v7DqE2nhb6LYJRGQPMjOTuRuCG+tflv46/wCCtnivVP2hNG0/4etp2nfDGC+jsHOtWbO+oRu6LJczFcyR4+dlEfOD8wY/KP1ztBGLWLyf9UVBXgjg80ATUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBW1LTbTWtOutP1C1hvrC7ieC4tbmMSRTRsCrI6sCGUgkEHgg18efG3/gnvo2s6TLH4DttLuNF3tK/gHxMXfSgWfdIdOuUzcaXISzt+5JhZggaLaK+zKKAP5+/iz+xLrGieI5tK8K2uqWXihUMr/D7xMscesFACWewmT9xqsQKsA9uRIdpzCoGa8A0/wAYeKPA+keJvC9tfXmkWWtLHa6xp5XYZxFIHVJARkbXUHHHTBr+lj4l/Crwj8YvDEvh7xp4fsvEWkSNvEF4mWifBUSROMNFIAxw6FWGTgivhL9qL/gnzqWtWc179nvvitpEKfu77zYovGWmIAv3bhtsWrRqA5ENxsmwERJu9AH5x/sT2Og3X7R3hO58Q2CazbWE5vYdJkuI7dbuaJS6KXk+TAK7tp+9t2981+8Hwv8A2ivDHxWsNRjsBc6R4l0tootS8NazEbbULCSQAoJYm52kMMMMqexr8BPiV+zrr/gO31HVtLnHibw/p03kX13awSQXmky7ivk6jZyATWcgYFf3i7GYEI74zVbSv2kviHY6bq2nt4u1VBrV3YXGpass7PqMq2gYQJ55bcUQPkJuAyq+goA/pWTdtXdgNjnHTNOr83v2V/8Agqp4MvNS1Hwt8SPE+pNAt3HFoniXWdMitZLiFjtxeCB3jjZeCXyFIyTgjn9FdI1mw8QabBqGl3tvqNhcIJIbq1lWWORSMgqykgjHpQBcooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA8r+MP7Nfg34zXUGq38N3oXi20iMFn4r0Cf7JqdvGchovMAIliYMymKVXjIdvl5zX5iftUf8E79S8HLd6xf6dBaWcal28beEtOc6awC7i+paVFuksvuuzT2YkgACjyUJJr9j6KAP5ivFnwe8W+DdY0zT7vSnvP7WfZpV5pbre2mqZfYPss8RZJvm+XCEkNlSAwIr9r/+CaP7Kniv9mv4U3lx4x1e4bVvEXk3X/CPeYxg0pQGIXGceawYb8AY2gc4Jr0jxr+yfYW/iKfxh8KtUX4aeMZLhby5igtVuNF1WZSCGvLAkJvxvAnhMcw81zubpSeH/wBqKXwbrFn4X+OGhx/DPxDOywWuuiczeG9Xk2tzb3pAELt5bMILgI4BUAuTmgD3+ioLq9t7LyjcTxQCWRYo/NcLvc9FGepPYVPQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFZ+veH9L8VaPd6Rrem2esaVdp5VzY38CTwTIf4XjcFWHsRWhRQB+Pv7dfwd+L/AIT+Jml+C/gr4X+Js/w28OTWuuabBaR3F/Y2OqKpIewlUPJGkakYRn+SQy7VVSM/efwR/ayuPEPwu0C7+I3gPx94U8bfZxFqunx+AtbuI/OX5TLG8No6hJMbwuSV3bTnGT9H0UAeVf8ADS3hH/oEfED/AMNx4h/+QaP+GlvCP/QI+IH/AIbjxD/8g16rRQB5V/w0t4R/6BHxA/8ADceIf/kGj/hpbwj/ANAj4gf+G48Q/wDyDXqtFAHlX/DS3hH/AKBHxA/8Nx4h/wDkGj/hpbwj/wBAj4gf+G48Q/8AyDXqtFAHlX/DS3hH/oEfED/w3HiH/wCQaP8Ahpbwj/0CPiB/4bjxD/8AINeq0UAeVf8ADS3hH/oEfED/AMNx4h/+QaP+GlvCP/QI+IH/AIbjxD/8g16rRQB5V/w0t4R/6BHxA/8ADceIf/kGj/hpbwj/ANAj4gf+G48Q/wDyDXqtFAHlX/DS3hH/AKBHxA/8Nx4h/wDkGj/hpbwj/wBAj4gf+G48Q/8AyDXqtFAHlX/DS3hH/oEfED/w3HiH/wCQaP8Ahpbwj/0CPiB/4bjxD/8AINeq0UAeVf8ADS3hH/oEfED/AMNx4h/+QaP+GlvCP/QI+IH/AIbjxD/8g16rRQB5V/w0t4R/6BHxA/8ADceIf/kGj/hpbwj/ANAj4gf+G48Q/wDyDXqtFAHlX/DS3hH/AKBHxA/8Nx4h/wDkGj/hpbwj/wBAj4gf+G48Q/8AyDXqtFAHlX/DS3hH/oEfED/w3HiH/wCQaP8Ahpbwj/0CPiB/4bjxD/8AINeq0UAeVf8ADS3hH/oEfED/AMNx4h/+QaP+GlvCP/QI+IH/AIbjxD/8g16rRQB5V/w0t4R/6BHxA/8ADceIf/kGj/hpbwj/ANAj4gf+G48Q/wDyDXqtFAHwf+2Z/wAFHr/9n3VPh9d+D/DN9qumahNdrrFj4r8N6poryxxmAp9mmuYYhvw0gJCyhdyll5XPvX7Jv7YHhP8Aa68I3Wr+HNM1jSLzT2SLULLUrRhHFKVBIjuFBilGScYYPgZZEBGeh+NX7Mfw8/aG1jwpf+PtFbX08NSTy2VjJO6W7PL5e4yopHmAeSnyk7TyCCDivR9E0PTfDOk2mlaPp9rpWl2kYit7KxhWGGFB0VEUBVA9AMUAf//Z" alt=""></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt"><br data-mce-bogus="1"></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt"> </p><p class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:14.0pt" lang="BG">3. ВИЗУАЛНО ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДПОЛАГАЕМИ МИНИ В ЧЕРНО МОРЕ</span></b></p><p class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:14.0pt" lang="BG">А/ </span><span style="mso-bidi-font-weight: bold" lang="BG">ГАЛВАНОУДАРНА МИНА – ЯМ.</span></b><span style="mso-ansi-language: RU" lang="RU"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size:14.0pt" lang="BG"><br data-mce-bogus="1"></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size:14.0pt" lang="BG"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDgsLEBYQERMUFRUVDA8XGBYUGBIUFRT/2wBDAQMEBAUEBQkFBQkUDQsNFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBT/wAARCAHjAXUDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD62MF1s+cxbj1wMVgaHJfwXl9ZlYW2SbwW9DXs83hBZOi9fasG68Fi18RQSqAI50KNx1I5Fc3KanIf6Z/EsI+jf/WoC3QOQqED/ar0r/hDocY8v9KYvgqJs/IB9aQHnLtdjkQAj13gVja40sFxp99LDjyZgDtbJwcj+tevt4JjUZAArL8QeA1utHuUVRuCFlI9RQBy0N20hOYmGOhPenfaz08l811en+EVlsLd8H5kB61OfBwUd/pSA4iTUHQZFrI30IrP1DVrp7aVI9LlcspA3OoH869GXwWuc4I9qSTwauBwevetNgex5l4Q1R20K3je3k82LMcmAMBgeRmtRr9lyfss7ewA/wAa2fD/AIOe3m1GA5IS4ZgM9mwa2l8JE9mH40zI4O5vZCufsVxyPRf8ay2vp9zH+zrpsdMbP/iq9QbweCpDhs1Wj8EeZJ0P0qHuM4b4dX0sXiy5E1jPbNIcx7gGB+XuQSB0r6N0m4FzYQyHqyAmvNNN8HNZalM8f3/JDKfcZrvNL0iCSwgctKpKDO2QgflRHc0+KLNmR8DAGaQyjoeKonRYOf3kw/7at/jSf2FB/wA9bj6CVq0I5SxKwxkcjNYzuP8AhJQO7Wn8n/8Ar1Zm0OE9Xn6/89mrDm0G3j8TW6Fpnje3c/NK2QQR3zQaROjaQK/OKPtC+orM/wCEYscksJSPeZv8a+Xf2uPj7B8IGh8P+G7RZNcnXfNeTMzLbr2AGeWOc+wxVp9DE+rTdwhseagY/wAJPNRz3UQicGRc4PAPPSvyL1n4teN57lNRn124WWX5gUcjH4V7v+zd+0s17qTaT40AvbeYbYrxmYPG3QZ55qpRdrji1fU+5vCt5F/YFnudUOzoT7mtX7XBuz5yfnXJeE/DOm6h4ftZ5rZZGkBYNubkbjjv6VqHwNorNn7Jz7SMP61z3Zbsba3UR481P++qT7VF3kT/AL6rGbwRo+MfZmH0kb/Gq5+HmjE/cnH0mapYRtEl1yWKfXtDUSKdsrucH0Q/410JdR3A/GuFu/BOkW/iDT4RFKd6SO2Zm5wB7+9bB8HaYOkUn/f5/wDGp3Hc6FpFx94fnUW8Y4IrBbwbprf8s5f+/wA3+NQf8Ibp4J+WcfSdv8aVgOgknARskYxzzWZoRH9lo2MeYzSfmxNZV54VsLe1lkPnkIhbmduwqDSfCCNptqXvbxWMakqs2AOO1KO4PY6ljgd6azEgcdKwG8JIr/8AISv/AKGalHhNWzjUb0H18yrI5Ubu7jGK57XE+2eJNEts8RyNO/0A4/nSt4LyuDq9/j2cf4VnWPhUjW7t01K7JgRYxIxBbJ5I6VpEGrHZh9oxj9KZO4aJu2BnmsOTw3cuvGs3a47kL/hVG/8AC96Y3K61c424AwBz71QraHQadIGh8wdHJIFWXALgZrEtbe+0mFVL/aYkG3phsVZtdUiupcEmNh1R+ooEaij58Z6Uy7YbVTuxH5UsYVskn6HNNaMPdYb+Fc/jQA4SAsAOasVWiA3scd6s0AdB4e4s5P8Arof5Cijw+p+xuePv/wBBRQIm+zr6Vm65aj7Ksyj5oXDiteoLqHz7aRD/ABA0F8wkMaSxK23ggEfjUqwqo+5VXRJmewjVvvISh/DitKkSVmgUn7v5UyW1WSNl29QRyKuUjfdNAIw9IgjFr5WOYmKVoLaRKQSuapWOI9SvIsEZYOPxzmtQ8Uy2yFrWIkEL1pps4iOnNWP4aOooIOZtrSOHxFfRnH7yNJAO/pWqtsg7VSuU8rxHA/eWNl/LmtMAj3+lAFcwq38NN+zpuXjFXGTpgVCy7XU0AMigVb5SABujK9KNEYiwjXqAWX8ialkYi4tZAB1KnH0qtoMgmgnAVk8q4kjw4xnDdaz+0XH4WapHpS5xzSHrSt0rQgqzHcc+9Yt8NviHTyOrRyj9FrZk/rWNqnya3pTepkX81/8ArUFR3NJm2oSecetfk/8AtIeJbvxZ8QLme6AYRzy4bGM5c/0wPwr9X5ADGe2a/Jn9oGyNn451KAA7VupF/JzVw3Ecl4nQtpVnkLnb8uBiqPgrdDfggkbcc16K3g6w1Tw7pEl3qMhikh3+XbRA7T3UknqOKy9Z8L2WgvY3OmpMtuzGN2mYMS2OMY6U5YqDn7Nbnu/2FjYYP6+4/uz9LvgjqR1f4XeH7hjuYwbWOepDEV3WAK8i/ZXvTd/B/TlJ3GGWSP6c5/rXr1Z7Ox4IED0oK7cHrQGx2pwO7rxSYmc/crv8YWoI4jtJG+hLAf0rYxjnpWOgL+L7g5yEtEUfUsT/AErZc5AArI0l0GetRkdalIJFNZQO/NMgxfEhEWj3XONybQPc8VoRKqRoq8BQBis3xFmWO3iXB8ydBj8c/wBK1AMH3qeoETf6w0R/eNDfeNOjXqc1aQDm6fjWZoLCWG5mxnzp2IPqBwP5Vb1OdbewuJG6Ihb8qh0SHydJtQOmwN+JGf60PcZddeKq3J+aFD/G2fyq7VIjzdUHpFH+pqxFsrlapzWUM6uXQZPcdau4wPaoj/rMUwM7+zbi2Aa2lJUfwPzmq0Gsm1kb7XE0Po5HBrdY7F4FRXCKbdVKqQ3UEZoAhs72GdNySKdx9atyMUx71Tn0mGZV2r5beqnFU5V1DTiMf6VCOo/iFRzalKNzvfDcnl2Tk934/ACiqvg26/tDTJG2NEyyFSrfQUVVxPTQ0uKRiCCKwo9K1hE2jVlYju0WKVtM1sA/8TOLPbEIplcqLmnuIL24h9TvX8eta26uPmg1yzvoWe7t5nl+TJQqBV0x+IAf9ZZEfRqA5TpKaxrntuvgffs//HqP+J9/z0s/yagSLkwWDW4mzgSRlfxFXywNczeJrAntpp3tSquF+UNnmtQR6iw4kgAPPRjQVY0/4aOi1lmDUyT++tx/wFqa1vqgX/X24PrsNAuUh139xe6dP2E2w/8AAgRWikm4ZFc/rtjqUlkJGu4Q0Tq4AjPUH61dWDVMcXcC55yIz/jQPldtzY3e9QsA1ZT2usMf+P8AhA/65H/GoHs9ZOMahET/ANcf/r0C5Tbb5fIPcSL/ADqHScJc6gmek5P5gGsa8h1u2s2m+1xSmP5tnl43Y/Gp/D63Vvq2oi8dDJIIpQE4UcY4rNrVFctlY6UjvQSKiE49RQZAeSwrQzsRy/1rD11xHqGlOeCJiPzU1tSSKGPzVzviiZUm0ti64F0ueegORQO3c2wwYYJr8w/2qLH7L8UtbXACi6fGB6nNfph9vtlGWmjGexcV+dv7X9qF+I2rXAYeW8qsmOQ2VFXD4rCOH0S9tIfB8Qm3I0cxWNUG4sSMnP5Vm65eXdxpQVraaO2jlR1d4yFznHX8axfC2t3+haTeyI4MjSoIxnO3hs4/Sq/iHx3qmoW629xI00W9TsHPQ151SH+13PtKfELjlX9nOF1a1z9Af2ML/wC0/DW6g3ZMV2Tj6qtfQXFfLX7EOtWv/CMazC0yoTJG4V2AxwQf5V9NrqVqw4uIj9HFdz+Jnxdi1RnHNQfbYD/y2jz/ALwpFvYCcefHn/fFTcEjLsSJPEOpv/dWNPpwT/WtYCsLTruFNT1V2lRczKBuYc4QVq/2hbAf8fEX/fYqRyLDVFIeaibUbbPFxEf+Bimfbrfb/r4/++hQxGbqI36pp0fX94zn8F/+vWl/EKyWuoZvEEW2RWEcDHIYcEkCtUTRsRiRf++hUjasMb7xpyH5aYzqx4YUb1HcUyTN8Stv0ySLvOViwPcgVrxxeVEqD+EBfyrG1JPtOp6dECMCXzGweyg/4itoNgDPWmykhRzmqtoMzTyH+JsD8BU8kgRc8ZHvUdkR5AJ6k5ppklg/MCPWozGPMBFKXGRSK2c5qgB+SB60xxuuI4wMhRk0qMXnYnoBikhG6SV84z8oNAE7jaQBSbe1K7bsVDPJiMgfeb5R+NTpcpHR+Egy2M7AZDzEj6YAH8qKt6PGttYxx8jaKKoUtWSLyT7U4oD1psdPPHSmIzNciP2Xcn3oyHzVqFg0ansaTUZIhZymR1jjCncznaAPrXleq/tI/D3wh5drqXiSAXPI8uEGQjHrgGgL2PWSuRim+WK4LQvjp4M8SQpJZa5bMjnALuAc/Q12tvfRXcSyQTLLG3RkOQadgItWj3WcgAyQMj61ZtZBJBG395QaZOvmRMD0IxUGjuXtIweq/KfwpFxeheGd3tSlR3pfwpMc4oFcpatBvsJwP7pNMtJPNtoX67kBq3dpvt5FPQisvSWP9nxF+q5XP40hF/dUTcNVa/1zT9JAa8vYLUdvOkVf5mm2Wt6fq6b7K8gu19YpA38qLo29nUUOdxdvQnuwZNPnHU7TVJ9Nh1DUobiQud8A43EAEfStHaHgdTyGUiqUDhP7IznLIVP/AHz/APWoITuiwuhWQ/5ZsfrI3+NI+gWJ5MWfq7f41o+tIxGPemJsyJPDenSAFrZTjn7zD+tZWr+G9MeGEPZoymdBzn1H+Nc/8S/jdonw6EsMj/a75FJaJGAWP/ebt9OtfKHjL9qjx78RLiWw8I2Rt7dHAa5AEcang8uen559qV0ldlLXY+y7jR/DmkxK91HaW6KuS077RwPc18Z/HmXwBceP7/UdcupdWs1YLa6VokiIGCgD95KxwuTnoCa5+48N6zJKt3438Zq8n32gDebj0+VuP0rPuLDwDrNz+8tL7WWzyZJPKjz6hV47elcFWvC1ot/I6I0p7s4L4n+N9K8X2NhY+GfCmmeE9OsmZj5Nw0805IwDI564+lXf2eNGS41vXJbj7PeyxWgZAV3bMuBxkV6BNceHPDsKJD4X0lEPQzR7z+Z61leM/GC3mkND4bk03RrnyJZp3sVVG8tEJ2nHPJAA9zWFOsqk7JO7LlT5YO53vw7+LXg/wF4s1OGfw/Bb+TI0Mkdo5cSEN1KNwG+h717Gv7SHw0gtxJLp88KAZJNumR9RuzXz54e+KunW9nDBqMXh2W8jXZMt0iGXeODuIYHOe9JBd2njLUL90tNJltBKpEMECMgAxkA8nGD61UcRGi2mmT7JyS1PpfSv2hvhVq+Nt1HBzjE9sV/kDXW6T42+H+uFfsGo6XKxPCh1B/I18k3+h+DZEDz+FYYGHyl7SQr+QIrBvPht4a1MGXR9dvtFuf4VdyQDRHG072loOWHna6Pujwzp2n3cd/KtvBKjXL7WCg8DjFbDaBpu0g2Nv9PLFfAenar8SPhMDd2upSazpq8+dZSMGUerJ0Ne7fC39qo6jDax+JYk8mbG2/hGCDnoy/zxXbGcJ/C7nJOLjuj6Afw1pI4GnW//AHwKhbwrpIIxp1vj0C4q1p+uWGtQrNY3cVyhGco2T+VW945wenUVRKZydr4Y0uTVL4C0QJGEUYz16n+lW5vCum5BNqBjuHb/ABqzpXzy38o6NcEA/TC/0q85JAzQEjEHhTTd2fKcD0Erj+tDeFbAsNpuFHoJ2/xrWZh24Fcj41+Iun+D43En76dR8ybgoXv8zHpQ2oq7NqFCpiJ8lNXZa/4Rm3OruqT3KpHEOk5OCT/9arR8MxhgVvr1PXEuf6V5BYftEJ/aMrNHYTeYwG2K4ywA4r0vwp8SNO8U3KW0SyQ3LLkI4yD68iso1oSejPSxOWYvCw9pUhoaF1oLrA6rqN4M8Z3j/CrsJksFVJWaSIDaHHUfWrU7FmReOufyqY4MbZGRitTxgR1cEq28DvSlCec4FZ62klovmW7bgxyY/X6VN/aUMhWPdtkY7djdRTvZGijqWFBRGfOe9UtV1yw8M6S9/qV1Ha2yDJeQ4yfQeprjfib8ZtE+HGnS/aJ4pr0Kf3O8BU93PYV8FfHP9pTUfHk09va3D3DO20TqxWKNf7sa/wDsxrSNNy1MpSPpD4lft16R4cuZbXQrD7Y6HHmztgH/AICK80tP2+dVu7kSSw28IRtwjER/xrxD4Rfs7+J/jJqNz9mcQwQR+bNcz52qD0H41w/jDwbP4O8QXml3RDzW8hQunKn3FdEabjujDmZ+vX7MPxjPxu8B3etGNYnt7xrVtpyCQiNn/wAeoryL/gmXGY/gnroPT+3JMf8AfmGis5aM1Wquz6wyq1X1DUbfTbGe7uXEdvChd3boAOtUf+Egtz/BMfpE3+FeO/tR+Nhp/wAOzaQeYn22QRuGUpvUDOM/XFR1KPnD9pX9oTXPFmrHSdMuprPTTwltCPmZTwrMR1LdhXmPin4BatqGhvqWiQX2ozWVusuoLKBlXYZwmCc4HXJrqLr4W63omnaP4t1qFksLh1kSQEMxTONx9sdK9o8e/HrR9B8CvpHhaBI7ea3KST7fnYkckn1rvVJctzJtvQ+Aotc1DRHKQXEtvtPIViCDXuPwY/ay8V+A7iGO4unvrAYDRzc8V4pcRf2lrDvt80tIflxgHmvWvFPwUGleFNN1zTrgywzQo0gKgYkI5UD0/E1mqd0RFH6E/Cv49+HvidYwm3ukhvCo3W8hGc13+kyBbi7i/uyZH0Ir8h/DvirUPCmpCW3uJLWaJv4XxzX1/wDAz9r1WuFsvE53bwqi54z+Nc8oOO5snc+zg271p1YGj+LbfX7OO609HuLaTlXUCtD7fNnH2WU/kKgouSYKnPTFc8tm9zp9/ZxymCTLqkin5kyOo+mc1qG7mkU4tpF+rCsyC6mj1O8QW7H7r8MO/wD+qplsaRbi1JdD4D+Knh/WfAPi66i1+7luTvLR3M8jN5qZ4IJrqfhj408Y2IW70Twbq+qWsZyJoo9iMPqetfX+v+EdG8V3tpdat4fttRntDuga5VX2H2zVzUtR/sXSLif7F5NvBGW4KgKAOwriWG95yuff4jiz2+EjhpUE2lZvY5T4S/GrSPiSk9kIptL1y14uNOvF2yL/ALQ9RnvXXSTLb2unzSOoSKdwxJ/hw3FfCureJNT8NfGjw7rABjlN4kUm07fNikb7p9RzXsPxD+JVzrUim6vv7O0m3Yt/Zdq21A3QGWQfMx5+6uPeumk+dWb2Plcfh40eSpT2krn0HrfxD0TQbUy3N9GWxkRRHc7e2BXiHjz9pab7V9j06SLTQ2fmch5iPoOn86+XPib8dBCZbXSJN78o92DtC+yjtXluheLl/tdbq9n8xUBZlcMxcY6AjPNdkafM9WeM2rn0V4usG8bw+Wl2wSW5jaeQsSdufnH1xnFXfiBHD4R+HzQaRYxxW0Y2t5aD5Vxyf/r183WPxMvLBp7iG/EbPJuWNQePqO9eg+HfjbqC2UUk1vb6lHO4hMULId2fWNu30rixGFlJ+4zeFRRPHNf+I2r6jE1to2mt5ZAzdXfGfdQCT+dHh/SfFOoRq11q15FEeTHY4iz+IGT+de03HiDwVe6kwutJbT7oZLRxKVXP05H5Gtu21nw3BCBZyxrjojxgH6Uo0bbxFKbezPGR8J4dSJluo7mbnlruZpCfzJrC8fWMfwv060vdLhSxeV3t5HiXBZSp4NfQM9zYz/NIyxnsACteR/H/AMPv4m8L2cGkILi4W6DvlwoC4YEkn3rWELPYi/u+ZU8JeBIvGGkWer3EEVy94DKzvGGLHJ5Nd1pfguHQoJokt9sEmd0cQ25GMdqh+E9xbeHvAOkWd7JFBcwRlZAXBwdxrt/+Ew0eOIlr2Ikdww4qZU3J6oaqOJ5Fd+FbnSJWbSr3V9KLtkRx3LGMH/dORVebxP4r0GUi5lXWLYct+7EU2P8AeHBP4V6xP440eWNSUlnLHCmJCQ30OKrXOossYuotHtLRdsjJNqDAsdgyQA3GfwrnnhXJWcbmscRy7HRfBbxC+o6Fc3V+lxDZt/q1u4mUj16jGPpWZealYSXU0djEwieYukYGPmPXAHrivOta+LEVxC32jUXmuDwI7cZVcDgAkY/Kubs/H8kBD2zSpKTgyMwLEdv0rTD4JUfebMquI5nY9/0T4i6lot+Bb3LwNHxlTzmvcvAX7RDTvHa6yolBwBMvDD618S6Z4jM3zFySeTk11mk6/JFIHEmM4ye9b8plc/RDwtqlpqWlo9rcJNuZnYKeRlif61rsR0zXxV4H+KF7o1zG9vOUx15yDX0N4V+MtrrYVLmPY5Ayyev0qBnea1q8GhaPfahcvsgtYXmkY9lUEn+VfO/w7+HDfG15/GnjKaaTR55nax0hXKKUB+/Jjk5x2NetfFhYPEfwv12GGUvBcW21pITztyCf0rE+GWsJZeCotL/55Q+XAxwMjAAHFc9ScYyUZHt4XEvC4eToaTk7X7KxWP7OPw+1rS4/M8PRWczgss9o7RuuScc55/Grvwy+CsHw1166u7fWbzUbSSLy4ba6wfKOck7u/pXolvF5NvFHnOxAKlXjp+dXGEVqkYzzLFypujKbcX3FUbrkAfwrn8c1YbhMVUsX8yWZ85y2Py4rnvHnxI0bwBYS3GpXKq6oXEIYBiAOp9B7mtTy7nTXV5b6fatNcyrbwxqWaSQ4UCvmD49/tUad4d8y20XAuYwVWUECWXtlR/Cvuea8N+N/7XOq+OLiez0Wc29iuVV4x8uPbI5PvXg+g+G9Z+IWvx2lstxe31zJ1ALuxNb06TerFKWmhY8Z/ETWPH160l1OzRFiRHkkc+p7n612Pgn4B+JNWsbfVr6wbStEc7vt+ofuY9uMkgH5m+gBzXs/wu+HHgz4NXyan4tto9T1WyYSTodsi2uBkJ/cLn0wcccg1zHxe/aal8batcXqwiFVOyyhb7ltEOiqvQk8ZJrsULIxtpqdf4G8dSeB/h9feHtM01mv9SmaOHUSxVSAP4Bgc9eTyM18u+KpLybxFdLfkm784hg3OMcVl+KvidrF20Cf2hOVj3bQrYCZ649KxrW/e6QXEspeXrljkk+9W5XViXsfq7/wT98NT+F/gvdrM8Z+16k9ygiO4hTHGPm9DweKK5z/AIJo6hPefBLWjK7OU1uRQTk8eTF/9eiuKW5tHZH1FazC4gRwvJHXFfNP7cYks/BGlaltLRWt18w7cjvX0hpZ8sSQE4MbH6YrjPjl8PIviZ8O9W0V/wDWyx74uOQ45H6ipjvcs+CL/wCMWm65pls9ykl00MIgS1L4t0CjAO31HWsPwz8dfD3hjw/4j0/VPD0eszXqbIJ3OPs/XkV5XqWhXPhbWr7RL+NrW9t5WUh+4yaw9W0eeZGK5bI65ru57xSOd73R0Hwt+JGk+F/EtxfX1jFfLsbyY5RlVYmu70/46IC0Mxee1ZmK22B5a5Oe/SvnqztBaSNFKMPk5Y1rC1MaBkfPpzRHRE3Poq/0Twd8T7S4uNKnGjausZbyZD+7kfHY9q8zvNJ1jwpdC3u4mbBwGHf6VxOn6xeadJlZGjUHIxXsvgP4qaJdxJZeJdMTUEPyC5Z2xEMYyEXGW980m1LcqPc634P/ALSOs/D25jEF0ZLMMBJBI2RjPpX3j8Kfj74c+J1nGILpLXUMZeBz1+hr82dY+GVvfyT6h4Wv/t9ntaRomQiSIZzg884Hf2rjdC8c614I1kSxTNEIzkHkEVz1KfVGyZ+0+cAH17isqUFNabaMeZGCcd8GviD4aft3Xljo1rHqhh1CON1jYucOQe+a+j/DP7RXhfx5BDcaPdo17FlZLZjgjI9e9cs7RV2aR7Hqt1fW9jC0s8ixIBkljXhvxQ+ITeJFXTNNBWxDh5WHWXHQfTvSeP8AxFd6vPFHPcOLYfO0UZ2q2Ox9a8y8XeK7fw5pMlyB+9kBWIY9u30FcVTFRlC9N3b0K5HOXKct8SPEentcWkl5CijScyGVeXMoztQe46189fEH4i3/AInlVkza2an93ErYx6n3PvXQ+J/FiyRShgpec4Uk5Kgnk/WvNNZ1S2tYynp2OK7cJQVGnaWrZdao52jfRGDMzvuLsWyc81RlleNvlbAA9adNqiyglcYzWVf34ZWwOx6V3HNZF030Y5aQFs9AaqyausMytFuSRPuspwR9DWMLkknPftTfMIb5iTQFuh2en/E7XdMmV49VnyowFlO8fka6+y+Pmr7Sl1Z6XehiCxltADx6EYxXkW8j7oznrx0pgmKOGwSuexxT5mJH0DafHzT7WMmXwrp00hzhxJKoH4bzXO+JPi9BrChYvDenwRfxAFm3fmeK8sS489E2x7SM9CTnmtzSfCer65tNtZsYRyZpSEjHP94kClKVtZM1p051pKFNXZYk8d+XNG/9lWrRqwLRkvh+ehO7p9Kxv+Eqv45C8E32ckkgR8YpfFXhnU/Dd4sWoW32fcoKbDlGHqD3rn2faSMHilzOyaYVKc6UnCorNdDam8T6lNGfNvZ5D2BbgfT0qi+pSuCxkZ+53Emqhf5QTTHGwkZNDl3MGjVhuyAGY4J7VtWF8ABkk1ykcm5gDmtOxl2DGc0yGn0O8026PyY554FddY6mFXBbBFebaZqJi24dNw9a6bT79J7gsh3IxwM9qmyKPStN1hyucnJ/vHpXd+G/FEtpIjrJtI9K838OaZd6oypbIspIyVzjgda3LGLbMxJKqrEde4pezT2K5j6l8IfEO21DTpLe6bYzr5e4cq4wBtZe/GeRzzVnS4rjQb2WzuFUwk+ZbSKcgj0B/DvzXz5pOqtaSApIeOu0817P4S8U2/iW3t7DULhoCjCQTJjdIR0Q+mcnmvPxNDmjzLdG9GX2X1PWbXxdIVjj2RlsDOSasat4th0bSnvrye3hhXPVjuPsB3rwP4y/F6L4Y6DdXkUQa5V1jhgY5wT6/hXx78SP2jPFfjpzG88lnAy7WWI4z/gPauDBOtWd5LQusowdj6z8a/tt6f4bF3Z6dCkckSt+8b53duwVeg/GvjL4j/GDxD8XNad5pnW2kY5jLE++WJ6mrfhX4F634z0Aa1AZbmKaZrdRGMs7gbiB9ADk16lonwg0LwFpWzVLmC51iYpsh3hIYhjJBYnk9K+jjSUbHG5aHG/DX4H3XidE1HV7pdJ0NCd9xIMs+MfKi9yScV6rN4r0T4d6Vcad4ddtHi2g3EokK3M69Pnk52rgn5F49a84+JXxqkuR9is5MRRIY9qABVx2XHavHNQ1261aQG4lba+AcnOa25orQXMtjtvHHxdutZk+y2Za0sRwUiYkSf7TE8nNeealqUt0zMcEbcD60+4ZYFCRgPkEYNSW2mmULlSayk7kS1ZkWGmm9fMgbaeua67SdDhbCJESDWnonhZ52X5CFxX0b8GP2XfEHj2WOWO0NhpmfnvbgYXH+yP4jUXS3Hys+lP+Cd+lrYfBvVo9gTOsSMB/2xi/wor274P/AAu0z4S+E/7H055JleYzSzSAZdyqgnHbgDiisXZs6UjZc+TqSkf6uUEfiKtH5hisa81CaRVb7DMmw5ySP8atf2hO4VhauARkfMv+NMqSPmj9qz9kNfisH1/w00dp4iRcup+VJ/qexr4H1vw34k8B6u+meJ9Lm0+eI7N0ina/uD3r9j/tl1u/49HI/wB4Vyfjr4f6P8SNOey13w/DexnO12I3r7g9qUZcujMuU/IrUNHguwWREDHncprCks5rJsHJTtzmvr/4t/sV654bmlvPCEb3lkxJWylYGQeuD3r5y1DQ7nT7qS0v7SazvEJV4J0KspHXrXXdSWhjyvocUZVnwp61MiGFMqDg9au32ijJeMbSDWexkgQBucVmOJ0Xh3xxqWjmSO2leESpsk2MV3L6Guxa80zx1HFHdpDazKgRPs0YXdjpu9evWvLFkL98A0sd5JZ/MrYwa1UuhR29x8FNafVLu2srczrEokLxNlSDjHT6/pWNpl/4j+G2sny5JLdnwQCcV7H8HI/E2p+B5tRsNQjWKKYj7KXCsQARuJP+8eKzvGWnWfjCztbO7ZbLWrESPcyNndNkoE+gAB6YGKU4QlGxSbvodH8Lfjxqeq6quj63LLc+eyiOWR+V46fSvUfiqszeCrWaGM3H7zAQ8YyMZ/DNeD/DP4e36+NNDeeBkWS4Plnr5ipuLHPpkEfhXtvx88Vp4T8A+TY3KrqKvh4UALJCRhm5Bxjjn3r5KVOMcXCEUehC7i5tnzfrtoIWkczuJFXzdjJxn04/GvItZvbie/kMsm9c4CrXRax4wknuVUXhZ4x5hJblj9e9cjcT+YJZjyHYnj37Zr6p2voedF9x7XarCwBwfSqIlz941SuLoK21TkmprdCcO5wtTc0JtoY5AAp/kSSgsoz71YtUVjjGVPY1rLbt5IVQVBPRRTJuZUKlRtbkng0C1LEgKSF646Cuk0vw7c3lwRFazuVw5O35QO5Y9AB71NcW5jnMUaGJAeQTuDfUjvRZiVtzAhl8pdsYHzEZOK9A+JVvd+Eo9L0GJ2hiht1mcKfvyOAWJ/Hj8KzdL8Ppq16kKwuJ2/1SQJu3H+7jvXtHxD+Efi/4m3uk6jaeHNSid4oraUSWUibcADdyvTqfxrlrW5oqWx9NlinHD15UXaenW2l9bHnnj7bqn7PfhjULvL6ml7NCJApy0Q6En65rxCwv5LG4WQQRTAdY54w6n6g19O+Pv2fPih4ghtNO03whqQ0PTYRDbm42wqyjJZvmYYySx59a4fQP2T/HGvXc0Jj0nS/LGS1/q9vGD7DDkn8qVOSitdjmzaSliLKXM0km/M8ge7VhIFiVIznYp5IyR3/CoGbccnr71638QP2YfHPw60Ea1eW1jqOlhtklzpN7HdCI9t4U5H1IryFst1NbcymvdPDkPWQqeKnjujg4NUTipFBXNaK5Bp215sYHOc8YrorLUPs0qSbtqd/rXGxvJG2SMj0rQhkubz91CjMSM7FHJpjsev8AhXx19hKqJQVXkLng/WvVpLrw5qPw+l1Cx1Jf7XTcz2sMZLAgFizH+7gcY718krfzWUiBI2D4IKOCD+IqxF491DQlkED+VI8TRnB/hYYIq9BH0B4N8SSy6TJe3DcmQpnPA6cfqK7y18QX2lwz6lHE8hsFFxIFB+UBQ38q+cbjxRcaP4G05YhKLi+IuEYqDHtyASD1zuXpX0L8AZG8Z/D3UdPvHaaRlaF2lPJDIP6k1Eo6WNIuxs/tX6QniTRbTVbF99vfWcV4mznJHX+Yr578K/DG58RXVudRuBpuk71ElyV3Oy99in7xr23wfFHbeGl8N6xrKXGpW8j28MD5zCoyAmenTHAz1rxfxZ4s1bwNrN1okm+JVyYpCeSp6EelefhKboydOR012pr2iPeI/i9Z/DP4fw+HdN0ZYbWGaSOK8mn2TSbgQWcLxnHpXzd4++Il14nv1sYrgG2PU5ySe/Jrj/EHiPUr1UWS4PlAllU9M9zXPQLcXV2kkSgyKeCK9aU1bQ8+T6HTNbiNSJSNw4X/AGqZcxvLDHGieWcjOOop8FtcXMiGXLnIAAFdhovg26v5ovLgaV2baFAJOaxb6jijn9N0OWQjCl/c16n8PfhJq3izUILXT7J7ud8DaFyB7k9APrX0B8Gf2Qb7V4oL7xAG0uxIDeUeJZB7A9Pqa+tPBXgvR/Cl9bWGj2MdrBBEXdlHzO3QFj3rKVRbI05ep5l8GP2PNH8LR29/4q2ahfDDCzQ5iQ/7RHWvpW1tYLOBIbeNIoU4VI1wqj2FICGHSnKdvasW7lLQ0bH/AFZ6de/0FFMsjuiPGOf6CigszZUWSNlI6jFU7Bi0RB6q2Kuk8ZrOjuPI1CSLpvGQK1Fc0GXPfFIVG3qDUQlyee9PyaBFLVFKwxyD+Bwa4j4lfAjwn8VLRv7U09FvGGUvIQFkU/Udfxrvr2HzraRO5Bpul3Jmso2PXGDn1qbu+gH52/Gr9kbxL8Po5b7TIH1vR1yS0KkyIuepXv8AhXzpdaUkobaCpHVGGCPr6V+yniLxJpHhfS5L7XL+103T14ee8lWNPplj+lfGf7Tdv8H9b0hda0svba5cNmGWzhaFJhnlyrKNy/7WOfU1pGT2ZLSPhq4sWgY4XFUru6WzgJddxPaux8cG08OmEu4u7Wf/AFNzCvyH2J7GsFRbalYkxBWBHTHIrQgg8HfE+/0KF7O1ULMWJEy7ty+nGccfSkufEusXOoT3b30huLnBllZuWOe5/pWPFpn9myFQhGTksepq3b282q6nZ6ZZxPcX9y4SOFBkkn+nf8Kbk0uZ7C1vofU3wY+Inl6Dc+JNVZFtPD1o1jazMceZI3zOx9lBP/fQqP4dQD4p614h8Qai7y6dNAtuqP0UbtxA9zgE/hXh3xc1tPCnh7Tfh/pdwZpYCJdQaI8PKxDbc+5xx6AV7z8LLrTvBfwpttP+2qLxoXmu1PDB2HP1x8oFcFCjCU5V57vb0O2pLlSpo+NviT5On/EbXYdMDDT4ZysKMckDOPyyDVrxJo8ui6LYG4t7uOWZgwMi7Y/uhiF9eGQ/j71pyaEnir4kExpONNvr9tjycsYU+Utkdekh49K7b9o/WmuNU0a1KTKvlNdGC4BHlK5HlqoP3QI1Tj2r0rLlujke55bp1hai2Z5I98rAY3H7tNh0+a9vG3YRFBODwMAVpWyJJbo5TYSByfQVqaHZfar1vMUmM54UZ61ny9S1sTafpUNwyEMFhRRheuT1zXYaToktwiTi2aVyPlVE+XHbGa1/hx8Ntb8ZazBpei2D3l0+NygDCDuzHooHqa+xPBX7LenaZDB/wkHizTre4VdpXerLGR2yxx0rVe7qzN3b0PlzSfCN5eQtFIrhXGHiB+97cdq34/hXDd6aYFs04B2nYxkB7kkf1r7D0nwX8JdLuoNNufElhq1+3CQWCiSRyPaPcTWZ42+J3wb8BM9pJYX896v3IxauoU+pDFQQPSoliKUVruUouVj5U1TULX9lrwO/i/UTA3jHVI3i0GyZMG0jOQ12wPfsn4mvNP2YLX4wftLfEaI/25reqaLa3CXN99pv5Fh8reNwBLAEn0FbX7Qnwn8WfFT4l6X4uGpxeOfBd9cxRPd6apBslLALFLADuiCg4Axj86+svh94l8Gfsp31g+uX1rptxqNt5cej2hV51+7tXyl5A92wK85SVROT0PQhTdtNz3Lxf4BufFWm3ejw+GBaW0mmyWC3cs8W0bsYOwbjxjr1r4y8I/8ABNvxjpXi6B9V1HRdUsMSSvGZZEI6hB93JwcE/Sv0Mbxg66NZXsemzSfalLrEHQEALu5Occj3r5eg/wCCgnge48cSxajpOraO2niW3kWXy2LydNvDY/EkVj7kna5EZTSfKjhtX/YJ1u2t5xY+KrXQ5BIrK1sjME9R8zjI+tZM/wDwTZtPEkiXVx4xtrK5+7cPZ2wEcr/3ghc7c98cfSur8Zft4+GBcXepRaFeS2sa52vdRrkYxk4zXB3n/BSDwrBbxE6Lbw713KJrzccZ9FU1fK4fCNyUkuY3rf8A4Ji+FbVQbzx5eHb97yrZBz+Oa3bP/gm38NYlXz/F2szA9DG8K/n+7rzq0/4KPadrd/bafpunafc3VxIEihV5pGdj0AwgGa3z+114qnuZbddI02wnC7ilxHIGwTjPJHGRUOpKzsiUk+pZ+KX/AAT98D+HPh7fa/oGv6lBe2sTyL/abxvDNj+H5UBXPrzXxqng2GaKdI7mF5RkCSGQGMqMZ77gckdvWvsPxD+0/wCKdU8NHTb7TtNmskZZTNbFkeMg5z8zEEe1W/AzeFP2irOaVvBL2epxxlJdSsovLjLHjJkA2E57defau7D80leZlWi4NI+DJdBniuI4xG+Q3LK+fY1zHjDQZLW6kmMgSLI+Qtllz2Nfq94f/ZG+F+p2jJf2ItbuE+XIr3Dykn+9nIwe+MVgfE/9gj4Yav4N1OPRdTn0vVCimK4kkMiBwePlPr0rp0OY+CvCqp4u+DzQphtS8OzFhgZP2dznJPoGP617l+zr430660ubTwy2txtVNysFJPQAZ65+lcx4L/Yw+LXhjVpCNKsb/TbgNFObPU4WDJ2bbuH1x7VPp37MXxb8G+KppNN8O3MlsHbaYLmEiTHQn959DT5ebcadih+0NoV7oWu2uv6dK9rE7ASuoPyyA8E1S8QR/wDC4/Aa39qiHxdpMZ82ED/j5jx29f8A61fRniX4YeKPEnheG31Twrevd3EXlzW0ahyr45OQSPxr54074B/FzwL4vjudO8JaxcxxONpW3JWVD/C34Vz1oNq8d0axqW917M8IiZpf3MqFSP4WHKnoRXR6Lp3yiONCwznivoL4i/skeKfFlsuvaFoFzY6pMN1xp0y+US3OdpPGfr1pfBf7JfxB0eWN9ZOmafZZBklvbtEZF/3VLE4qqc1UinsYSpyTOH8IeETdyBpI1WONTJLLJwsaAZLH6DNfTX7K/iTwLqOvS2GlW4uNYjG+K4u1B81QOSgPA9u9eofAnwv4Qis9Zs9PittVa2/0a6vnUMkpK/Mq5PSvjP4C7Lb9rq7sNDJGn2+tTxQBSdvkhm4+nFEmndFqNj9PbW+juVyp5HDA9j71a8Iw/aGvLthgySbFPsOK53Wi2m2815b/AOuI2+X2cnj863NAuNRstOt4P7Lk+VMlt45JGa4o7mvQ6oZz6U6siHUb8qd2myZ9N6/41INUu84OmzD/AIGv+NaknQ6fJshb3P17UVW0ad7q2dpYntiHICvgk+/FFO7HZFIsCCP5VnagvlyQz9CpwT602PSIg2fMmP1lamXmkQzW7pmXp/z0NaCL6ODzkU/zh6j86ytN0a0kt0JDkgbeZG/xq0NBswc+WT9Xb/GkBcM67eSMfWsS41y18PWGqXd1IqWtpG07knooBP8AStL+xbQH/Vn/AL6Of514r8ePGGn+GdNuNL07T/7a1e8hZRp6K0hYAEtkf3QOTnioV2wPnzxZruo/GPxnY65fw3Wo3M0jLoOhJJ8kvOVk2EAJGvUseW9QMZ6Y/sK6344uZNV8aeOo7bULj5jbWERdIgf4NxYZx7CuD/Yr8ep4z/aJ8TN4ldH1CXTlTToWwFjXd86oPoFGPSv0AXSbNeFt0H1XNXJ8r0JWp8CfET9hzU/A/hnUbmLxVZ634dt1NxcW12pidFA5KEFua+d/Evg21+HwXzba6hs7hRJBc7GlWVcdcgYzX67634X07WtHvbC5tY5Le5iaJ12gcEYNfLWg/BDXvg9p0pufE9nrXhvzn8jStRsvOkjXP/PQsMfkacZ/zBY/PeW9m1Vo4tL066uri4byok8sgsfYHrXpE3heL9nnwudRvXS58farEUjU4YWMZHP1b1PrgdjX0jdfHHwR4W8SNbT/AA2sriaEGRbuJwGHsMjI/OqOv/tW/D62vWu2+EOn6lOq5Se5eMuB9SpPWorU5VGrv3S4tRV7anx38OvA974k1hvEGq7pIfM8xBJy8sh/jPtXda213r+oLo9nY37xAEPPbxMVB7cgfN9BXt8n/BRLRtP3x6b8I9IWZBhYDKowPUkJgAVlXP8AwUx8W3LSR6R4N8P2CKAq7VeUu3YKOMk10JK2hGm5yPw2+EfiXW/Ef2qbwlrVtplnbi1tQbKRD5KcuRlerHI9fmNaHi79m/4kfEjxfPqtz4Qv7VLqcuInVVEac7E5PYYFbWp/t8/FyBobSebSLDUD886W1mGjgBxtT5s/MOp9MgVo+Gf2yviJdXkd5qOuRXkaMd1ukSQg8f7K1or25R3RR0v9hXx3rlwqNb22jWwIDSX74Kj/AHRn+det+FP2AtM0m3EmseLTcMF3H7JbiNenQMxOfwFZXiH9rLxbd6LNdWlzZ2zIvypz8315rxbV/wBpXx14ghczaxLbhmK5txtT8/8A69JRewXR9i6h8PtV+EvgpNJ+HXh6WSa52/a9WldXm5/j243Hvx29K4PUfAV74a8LX19ftqOq6ubgxxwGHLSk8BsZJx9cV5j8L/2pvGXh+C0tZfEC3cMT7WS9RZMrkcAnn9a+u9J+KMOvWkUl/f2FrGwRma1XDDcoPXPFaxg2nGxk5anyN418J6p8P9H0rWJ7yTS9cumCSrbYxEGBJGfUDGfr3rxHxR4g1C+1Z3u76W9VMqs0inkf571+qWn654At9ImR/stxar+8la6hMoOOdzFgfTrXH/Ej41/Bnw/4blk1i+8PC2lBjSF4kaR8jsmM4rzfqfNU5jqjV5FZn52/Dz4h678N9cj1XRbw2044eGQbopl/uup4Ir0W4+LfhzWtdfVpvhP4WudZuGEkl1IJm3P6hd+Bz6V414z8S+G77x7qln4ca5XTlcPbfalCeYp67Bz8oORz2Fd34M0r+zLy0vb22N7AikmBX27sg45AOOSK4K37v3WdUXzWkj3C4/bc8XnQg622hafcxArBaJayyDA4AyXwK8avv2ifGtzePcvaeFdPlmcuZI9GtzJknk5Kk1yfi7SWs7OW6MbpEGLAHPAJ45rzpNes7eYncsbjjLtnNZQcpMfKo6H0L4++NV3FYQW1r4mXxLBe2hi1G3udDgtoRnrGowSRz146Cvlbx/8ABO01e3fWPCSG2lI3T6U7ZAPcxN6f7J/OuobXLGfcZLyEN12tIOa6f4WTxeNtTurSz33DQKGaO1BcqM4ycV1qpOL0Rm4xl6ny3pei6xpOs20gs7u3uoXEkbCNgysDkEcetff3wt+Knhn4r+CE0X4h6HJayW6hWu/mjLkDh1ONy9TnGavRfD/WrqGOI2mqSoi7UUowAH414Z418YQfDjxjfWV3ayXN7ZOA9rKzbTlQRkgjsRVKtOq+WKM3RUVds+kG0T4H+ArSHUfseo6iJAVgguHlaNzjuG2rj6nHv2rv/B2t+MvjdBBYeD5dF8H+H1wqxRyB5QOQcbV2jp0z+Nfnf408Y+JfitfRQadYvp9mXGy0tpZHBJXbnLE4+gr6C/ZJ+D3xZ8H+MdI8U6VItv5E7xC11GdlglypDBlBBPGD+Ar1aFNqGq1OapK73PpL4oeDNd+FoWKz1HUEVEGbidxiWQjLN8vA57GvnPxh8VfiPcrJar4huoBHl1MIC7sds5r6s8ef8LK8VWV/Bq6aZcxLsScwQhEXdyMc7h1wCSTwTXyt438A6/pEstvLbB1WVo9sZxtJGcjIz0zXVyKUVdamF2meO6j8cPiTod9I48V6pGsbEPEsgwD7jFdJpX7Qfj/VvDn2mw8cXsWoxkpcWrpG24dfMXjOOx/SuK8daK8F7LFdK6HGRIQct35rgLJbrQNagvbR28yNty8fe56Ed6x5eRjuev6R+1j8Vo7gxTeJZ5/LPKCFCT6dule0eEf2kvGPiKVIbzXJ48wtK3yBQCBwOnU187RW1nr12moWVobOd2JmtccKfVfavSfCum/2gyxWr/ZpEAZ3dfue59RWb3NI2tqfS3wo1a88bX0um674k1hbyUrPEYJlG6LOCo+X1zXtfiv9nnwT4zt7ddQi1B41H8GpToGHfIDYr5h0+1lAsbzS3eC/snElu0ZP7z1B9QfQ+tY/j342fE/4p+ID4U0OC5jIULJpOmo0ag5HMsudxyOSOBXJy8zu2aHq3xY+IXhv4D/DnW/CfwxSGXV5UdLm/efzIrEsNpaSU8GTBwqDnJHpXJ/8E+vgTfaMl3491tHVrgGOxEgw0mc7pOe3Qfia6H4S/sY3M72OofES9EsNsfMh0C0fECt13PjAznrjr619aW1pBYW0VvbxJBbxKEjiRQqqo6AAVm3y6Ji5W3coX7HUPEWkacF3B3M8mOm1cf1NehqoUAD8q4TwdEdT8YarfEZjtY0tUPv95sfmK9BVcdOaiK3ZtO3QcvSk20tJn2NaGRdsQDEe/NFFmv7k/wC8aKAMRXpx6EVXjfL9alL+9XcCtppMc80ORwcitI8A4rMdhFeI+PvcVF4i8QwaBp73E7ZP3VjXlmY8AAd+cVS1dgMvx14uXw3p4WIGbUJz5dvAgy0jHoBXN+FPhoPDcN1rephLvxJfHNxPjKxJnPkp6KO57mt3wp4Yna+/t7WTu1ORcRRfw2qH+Ecn5j3P4V1d2BJC6ZByMdal6MV7n5w/tS/s9eI/g98QI/iV4Hjl/s4Tfai1uCzWjkksrKOqHPXp69q9d+Dv/BQrw3qmm2dj48ibRNS2KGvYgXgkP94gcr+WK+tLNItS0wwXCJKgBjkRwGB/A189/Fn9g/4efEaW5vLCObw3qUyt89lt8ksecmM/U9CKrmi1Zia7Hu/hfxxoHjfTxeaDq9pq1uw4a1lD/mBzXjP7QWujR4JYHlEcSKZTnsMAmvirxT8FviJ+xr480bUtJ15Usr242R3aFjCwB5EicducZ7da1PEOs/EH4veJ7vUNf1CV9JmYbFjiEUMiLwCq5JAOB3ocARz11cm/mudRlBUzuSoYdV571wHjSWOHT2uOfs8bjeV9Cec16x4408ab9ktlVfLSLooxz3rxvxPOsrTQbAyNwc85/CnHewpHGCz0zxFqkUGnzSCBycqhOTz05P061qap5Xhgi20edf7UhU+bPHgpb54Co/8AE5J5I4HY1Ba2sVpJujhVePuhcA1poPtyxxGOONg+/cR3xjGOldEUrEmTpGnO0rLPfu8h5ZypYk12fhnw/NfzTGPTtRv4Fw8kkCkIgzjcxxwPevQPhP8ACP8A4TTXIbZYpbiQrvEUBAeQgcKCeAM9Tg/SvrfSf2ZNd03R2mtnieZ1Aa0lg8qVQBjYsq4UgD+8uCc5rflikB8Ka9Yz6ejwNL5CrIxNrLNklc8YYDBGB1zXn1zPq+8/YmaJmBXarZ4PBFfV3xW+EV1pFkb3VNL1HTJkmeForqxEkJTnDieIgZz2KivE7uygs79PJto0IA+SJ9wb39RSM29TE+H/AIP8bar4itZrK6gScN5gS4QOjY9VxyK+qfhr+x74+8Ztbahe+LhGglDnTkjKxyxZ+ZSw+6DyOlcJ8NJjY3sUi263QCgsUYZX0HJr7++C/iaO50iGSGyuYQYhlp7MhcZ5+ZSc8+1aS9ynzdRLVkHxM1zT/DvwuvfDV74evbFZLI2qm1RZIYxjjEhIJA9cZr8f/i/osL+N5UtTc6i6gAvIWYKf7ozX7A/FTxZoGqLdW95f26bFKnNyyngcfKQBXxJ8RtL8LQyXV7FqtmJGOEhiG+Vh+H+NEIfu9Qcve0PjS/hu5LAx3O6C7i5hlUncnHY19/eC7vwXH4N0We5vPD8U72MLuk94gbdsGSQz9c5r5OvPAV5r96ZQjRwA8kkA47U2b4Tb7eRLeKF5O7zEFj+AArz6uH5zeEpW3Pa/2kfE3hLWvhHr2naZf6FJfsYigs542l4cE4IJI6V8ENH87dWBPGSTXYalpzWd1PCivFH91gCQHrFa0HmHjjPFc9KmqaaXUtu9rmZ9gJIJjHPqK9k/Zr+KVl8HvGF5fagtz9hu7QwSLZqCxYMrLkEjPQ9+9ee2OlvqTmKIqGVGf5mxwBk1HDHuxjFagfZV9+2Z4amkDw6Trc6j+FjFGD/4+a8N8f8AjKz+Ifjm91mHTf7PiudmInYO3yoFyxHc4rza3hJTkH8DW3psLK6kn861jGMdjNpnqvw/v4dE1e0kKgEsCCozs96+5/gtrC3j3F20Ul5D5TeS4ySs4AIcAdN20rn6V8BeFLmMX8QlbgjaSMcV9j/AXUf+EYto0eVJEmZZPMBJf2GB2r0o+9CzMtpan17YafPqiS37Ik0N1Z/v4lUBQwUgAflnmvmzx7oZvdPlcFppMKYlgPVQMFSTxg9fwr6O0DxjbppLpGg8l0OH28575BrxvxhqcE7C0gDtht2WIH5AVlTvqi52Wp8leOPAH9rW1+fs7xRzKjRb8Eoyn8x1rw7XvA93ppaWWN/KjbasjKP5V9v+JtEljgMphVt56M3IFeP+MNJinDq0YIbsR2q5W2ZMUfPWhQyW14iR4Dsc+lel+GJzDKwzyw2tisaTwzFZXDSFvNfPyHGNorR05mWZRweea453SuWe2+EbgNdQMv3FAxX0v8P7OxGjXV5b2sUd7chY5ZggDOB90E+2TXyp4Sn2mEA4XA5r6f8AhQ7S2aRlvlGGI/OuCR0K3U9I0+cxYglOXQcH1FWLqdYLeSVjwilj+FV7m38yPfH8sq8qR/Ks7VLxr2wS2TCz3Mq27L6ZPP6ZrJjsdX8O7AweHY53GJbtjcPnr8xyB+AxXVL8oqK0gS1tooIxhIkCAfQYqY8e1aImVwyMipDx9aj5FG8461QWLlq37n33Giks22w+vP1op8rGcctnqB5a4j/79/8A16eLS/73KAe0X/16vQS+dEj9MjJqlrWvWmhWb3N1KqRr6sBk+lCVyDM169Gg2L3d7qOyKP5j+7Az7df5Vl6Bol/4hvl13UpfIY/NaWjIHMKkfeOejH9KTRfD914l1Ia5rsZSNTmz09hxGOzuMkFu4HbrXW6ZlPMiY8qenoKpvl0QALG7PW+f3+UU46dcngX8g9toq+ue9BxjmoAwtP0ySK7uYje3BYkOMEDjn2rS/sp9uGurhvq9Q3DeRqtvKOA4KGtcEkelID5e/bt8KnUfhLp0ivNM1vrFtwzEhQ+5M/8Aj/615P4xng0C3ht0G2OCJIwo9AAP6V9weKtMtNV0O9gvreO5tyhYpKoYZHIOPY1+fPxe1ErqUyZ6uRx3FMDhfFV0+rRSXKOItgOC57V5DrUBiBkAJDNypHI969GkvEEDQOCyOMYry/xjqy2hWFiQ+ck57dhW8WiWVRCZZlVRy3AxW3oGktc3gAUTKOuB0rldN1NppEZW2MONvQ/Wvpn9mXwpb6nrltcvBFdyAqEtJ1BRyOcv7cdq7KauZNnsH7KunaXpupm7uUuFuAg8mSKFpBE3QtsXr+NfZl/pGl67pKLIjTQsCqybWBjznkrwe9fEfjvxfqvgzx35mi6bZaNqEEvnBLb54WJ/2eARWjqX7UOp30FtceJtMuNFu5Aqrf6QpRiB0bk9CD06VpKm5WaJjK2hZ/aX8GW/hqTGiaj9m2Za5KXT7nU9zGSynJ9MV8eX2pSvqDmTaJMGPzo4ypPP3j+Feq/F34wDxDew3K61dawoj8sfbYkWRVycDcpwep615C15bXn2eW7/AHSSAlsyEbhk+g4p/CrMe+p0WiJZrK/k3zuTF/rHUoA3Y5/u+1eueDfFaaVbAReLdQgm4CxIy+WQOuSrhsZ6cdK8O1C908XsSabM8dtHGFKNIGGfqAMiqYE6A41bDA52lsflSUmtBKLsfSOq+PWuLF1utev5Ocu0c6bM/wC75gY/jmvLtd8VaNKhLTXk8gyQ0ljtUn8XOe3NefiW7nQ75pH29CrqR+NTWVjqGoSsgvbZFHKtPnH0BANW5c2iFy21Luh+IpZNeWExF452CBeQEB74FXPG+svoNrKLW0RZCGC3GcOCRjIrGOj3ejahaXuomKW2aX5WhflyPbBJFYfxA1OO+u/MHysV+6Nw2/UHvWT2ZqjzbUpHuZWkmd5HbncxJrJ8sMTjtWvqEodyFPFZjtzwAB0rjaNQgd7ct5UhQspU47g9qfBbbSADTI0JPTitmJLKOCJ0maa4b70QQhV/4F3/ACojEmQWlo5AYEgDtjrW1Z2LttARmJ6AkVHpxllZRFbk/gTXY6boV5IyF4IIyxwM5U+3ArojBvUgh0y2lgZGa3UY9Sa97+G3iO7E1uLCQC4242h88D1HYV5f/wAIjHYwmTUdXhsM8iDyZC7fhj+Zrc+H+ozWsrw2rM0QbPmeUVUjv9fpXXHQzeux9TWmqateWg/tLX4LW2VcmG3chl+g3c1VjvrMTFLJbqTHWWQhix9cDOPxrz6zaC4jU3G+dh/CeAK0jqzw25hRhZw55MaAsfxNWiTvdYvrSLTgtwc3Eq/KpfdIfp6CvI/EVuZgT/q1GT81dDa+JLKwjcrGQ5+9d37HHTsACW/SuL8TeKE1CCQ2LFIj/rNTvAFDf7MUY6A+pOa55Jp6mqOF1YqjEKQTms2CQRuMN8x5qW8YISS+S3OWOWP+FZv2tY5RjBrGpsM9X8LziO2idmCheuT2r6b+Dl/5txGgOVYDA9q+NtB1FnKIy4B4Oe9fVPwEuXeeBueTgfSuOpHS5tc+iBgD26VkLpcmpeMLE2832YW0bTSOE3ZPQcHjPXmtUtt68CrXg2Pzpr+7Yf62Ty1P+yv/ANeuVFLzNpLLUGXnU2z7xL/Sl/s+/P8AzFGX6QitFARnNO21qHMjKfTtTBG3VTj/AK4j/GnLZako51LJ9fJH+NalVNRuvsdnLKOWA+Ue54FAKS2LPheeea1uvMuGuAtwyq+wDoBn9aKn8L2YtdJjiYZYfM31PJoppks52zldY5IQR5i8LntXBeF/hzq03iy41zxVqBv/ACXP2GzViYl/22U8Z9BXzrqH7W3jWwvp/s2m6bNJ0UEORWbD+2R8RjMwn03TIV7ERsefzrT2ciOY+6+3JyRVM4h1JWX7so5PbNfEc37ZfjeJW80acv8AuQE/1rLuv2z/ABkoR99mdpyFW36/rS9nIOY/QDg/xYpCd30r8+1/bM+IN6u6JraNSeT5C8VFdftafESN1DX8IyP4YFA/lTdOSDmPvzVoc2m8cmNt4rQhkDRI4GQwBr86U/aq+IE0mLjU/Mib70aRqB+eK2IP2lPGl/bt5epyQFFwFRsKBS9myj7w8Qv/AMSK/wAEA+S38q/N/wCLsn/E3lAx8rkYq9qH7RnxD0+W3Z/EMuoQSSZlhYDaF9D3ri/EesXHiWd7yRcu5yxHSlyNagcfqFx5MbOeNqk/jivE9ckuL7U5JmbzO+w9AK9Z8UyNDZTEHHYivJ7ly0jjPzHv7VvRjpqZVCxo0otmE7jJwR06V9Hfs7eKzoutJO2ZUCMEkicRTKSMDbk4PX61812UoMgjc5zxkdq7TRrlrIRqsjKeCHBwBXTGVtiN0e7/ABKv9Q1nWvtmoXt5fSSNjc0eZVVe5wefYUp07xH4oRpNF1SfxDarY4NrErLLCFU/KUcnp/sk9a5nwjqP2++tvtN5JBED808fzMPcHrXuHgDwn4V1dJpLzWEnm35ghdjaMvbcSSCQe+BW/PcXKfJ/ilpbG68i80mXTZlAXbJvGevOGqPQdIvNWkEFram9ml6RhuR3r1z4wadc6LrV9pNx81gwDRxzSGfg9CjsoP8AhTfg/wCDIdY1aGK28plUrI0FyNqyYOdgcfdLAEZqWr6jT6HjmqabLpc4iubWazl6/OOG+h71lzX4JKAmRVPy5OMGvvD9p23uLDwJaafb+EreDT41Mqww3y3Aj9dpZVYYx2JHNfBl8jQTlZrZVHqDgn8qm2lx3Oh8PXLi5hc26zlgGRG+bv6fhX0f8OPhb4l8fWcd0NMhuLNCEdVmhtUQe7HP8q+bvC2qWNrdxmR3hYEBS/8AD75719V/Av4maD4fga1m8QRaYZPnefzzCzk9AoKsMepIrZaK6EveepX8YfArxelpK1n4V0iOzhDFWtb5JJJkX+LdksR/ugfSvlT4gadc2NxJ9q05LZ8sDiTcQR2NfoR4k8fWI0+e8i8YabrtkrYbS7ya2nLKBjCFduPoVr4O+LQshfHypFRZS7qvyLkE+in2IqLOzcgvrY8Surj52IGDVIylup61Z1K4j851ACgngdsVmtcqHxuxg1wHQalreCFZFaCOYum0M5OUPqMH+dXtPWRnVl2gHjBrIt8SbmAzj3roNJs57iZfLiZgParjuZM9P8AeH2vyBdeI4NIiAGEeUqG56kg8D6V7t4e+Hng+2eO3/tnUPGOqTOQINB3pHHGB1ZwhYkk/3hxXmnwi0qSzvI7m806C4ijwSk0auCfQgtzzX2j4a0rxNZabb31vdW2mxzx71iTyrJEXtgR4Y4967YysQouR5TqvwclvfC1xP4d+HllYWsCqzX9+5+1SODk/NLIQAfYdq8St9H1KfxZ5qh4II8BmmyV6c4xgH246V9B+MdRuQJ4db8VPdHcSIIZWmdj+LGvMJb7ToJyNoiJJIN0w3H3wOaabaYctjUguWEShH3E8fKOa53XNYntY2IYls9Ceg9TWh/wk+mWVu8aW1xe3I52x4RMH1Y//AF64XxJq11cK/mGOJM/ci5Y/jSjsNonl1mdmDy/vXP3d/wDF9EH9ap6hqksiATSqh/2myQPYdFrjzrUsTSLEpQknLBsn8TVWa9klPzE+9RKasSjXvtWWTOzlB6nJNZ5uwxzyPxrOlYFcFsn2pkT+ZJ8549K5JS5jW1zs/Blx9q1JYQQoZh87V9sfBW08ia22DAyBXxH4EiDa7Z7XCkSA5/GvvX4a2b2lvaui4k5ZVP071nUjeBotD1+6lHktx27V02iW32LT4IxwQvP16muT0iZdYngTbgk5ZT2xXbj5T0rhi9TWSsif7QfSl8xmqHqKduPrWxkWA2QcVmXrfbL62thyifvZPw6frV3zAFPOPrVPSgJpJ7kc+a3y5/ujgUDW50Vg22E/739BRT9L/wBS3Gef6UU7Az81dN+EXjK+tUnXTGw/PzHDU65+DPi4syrpU7yEdwMV96x2toOFgXP4U7yoIwd0S+3ANd1l0MT87rr4CeNWAkOhzse5AH8qzz8A/GkkmG0S6RPURgkmv0eWS1dsCPJ+mKmDwKOIQaZJ+cjfAnxlDEqjQrzywcnCc0lx8NfFivHEvhi/fHBeSE4/Sv0dE0BHMIHtQssCn/UDHoKCj860+C3jqcAx+G7plb0j2/zqex/Z2+IUbhj4duiDn5N6j+tfon9pj2jEQwKWLUBniLaPWkXvsfn1c/sv/EG8mtjHpMkKCQGQtIv3c855pnj3wnD4XL2EacwjaSR371+hbXoPOwHHfFfG37RWjNbeJLp1TAkO/wDMVLQttGfHHj5TaxSHPXqBXkM17/pLKwwM4zXtXxJhJtJWwMqORXh2rNGl64T7pCn9KqBlJNmzp8PnKBGwfJzk9a6SzsPtEKrFL5cinqR0rh9OuTDIjK2DXY6ZqXmKolQFj/y0BwRTGtNDr9FjuLBgXcSe8Zww/Cu/8P8AxA1rRS0lnfQsSnlh7kgSRjrtG4Yx68GvMrNc4eGRXJ7FiGq7Jeqo/fQZb+84/rVplG3458deIPFt1G+o+Xcsi7EcbQuztyoA/Srvw18Zap4N1KK4hkVSxwXiXzQh7HYWXJHXrXKSXsZUqj4XsCeKhe6dYn5DjGOT0rRSSI5T0n4wfGjxf42lSDVtXiu7aKPybdVh+ykL15BY5z3OTXg819OZ5EIVmyRkOG59jWlcyvcymOOVo2Hy7uQOe3FVltxbArPcwXDj+HGcfpTlJWsC3LWi6kZZUjuZSIs9GjDDjrjJFeseEfF0fh+zV7O5sY5iPldrOR3AzyrAPsP/AHya8aTXfsxVoGRHDEHy5GU/ln0qRvHWp2VtNBA8QjmHzI9vFKfwZkLD8DURqa6jSPb/AB94k0O6t92oaD4avLidBtvLWC/FxEw6ll+4CfYEe1fOvje/RZmigS3VVG0brZlf8SVFZ+o+NtVjnfzPNKnkbEVPpnC81yd9rtxctK88zs8mTkuTzVSkmhkcoVmOVweuc1Ys4IywAUHnnNZMdyzkZDY6cGtqwY5+VOR3NcQzctoYyVTAUetdXo8scTR+WWIzjAOCTXKWpLLkgbge1benvgKd2RnpmrhuB654ceaby0nkhihbqtzcuB7cKBn867O1a0sArJc6erxniSOyaXA+srMP0rxeyve2QwC8ZG7FbtprDQjy3e4lx0jDBQB+HNdAHo974gBjkEt01wSc4dhFH+KqF49qw5fEXlwsVS3Qf9Mo8j865iXVFkwUVIiR96Z9386zNR1IbP3l3u9gePyqk0ibHT3WvTSqMugzjDMTWPqN9mIl5zMzHkLgBR6Vzf8AbPl8qzMD3HFUrm6eds7tuemSKm4RNGS8XcdvT0pPtjOCAAPf/CspZlLY5f1qbczNgZVc8D0rnluUizJNj5VH1JosyWkweTmmCJmkwBn3rS0zTpGkHyneT8oqDU674fK0ni3TIVAAMq5B71+gvgOxQm2YMxEa7iSetfBvw+0p7PxHBdyZPlncBX3/AOAFVtJjuBjDxqBt6dM1FT4bAdjoNlfDWJprHyQjAb2mzgH2xXSeT4hIIElh9cNUfhe3MdiZMY805roPzrkSNXLUw/s/iM/8tLA/RX/xpGTxGmPmsGz/AL9b4bb15pd496OUnmXY5e+PiAWzAmzVm+UbN2as2v8AbdpFHElpbbVAGRKa0ZXNxqESY+WJTIfx6VpxDPX0q0O6sT+HnumsWN7GkcnmHAR8jGBRV7S8eS31/pRWq2MzzPRNEbSMl9RvL1z1e4cHP4AVsxxZOW70yUlFACZcnAAqwvCgEYIrouK1yIxqvA70gXaOetT4H1pGACmq5jMrgFpVXA245qYRAGpI4uhyOalW3yeT3o5gIgnHFAj/ACqcxbCeeKhBxIT2xjFLmGtw8vIOK8I/aU8Nmezgvkj3cbGI7V7krOznHArjvilYjUPDksUnO48flUt3LaufmB8UbiKD7Rb9GK8e9fO15JIJ33Nu54z2r6H/AGhLCTR/E00ZHGDivnTUjmcnPU1UWTIsWcuSAfXiuu0uViqgjg1w9nIN4U4/E112izfdB7VZFtbnTRZXHJ4q4NWe3XD4dPR6qRsGQHFR3UYkQhgCPemhlttStrnjZsP95abmJs7LgY7g1hupt0OA2B0x3rA16+uBAfL3c9eMH86Lgbmt3hhfauGweorFl1SVSV3sFxzisiC/aVQjlifc5pbgFPnyQccDNRJ9BFlLsenBPeo73UEjjIye/wB01nLfOGJYKfQ4qC8v1KlSqnd3BqBlK7vZHJAZgB6knH61mSXDSuNzE44yanvJhgbVIJ96pcnrzQBqadGhkyxyo9D1rctZVhOQvPYg1zdtd+TCEKLgGr1teK6jLMpzwBSA6aLUBGSSBz1BqZdTWMgxnB9DWLFJtXJ3Nn+9T0ugSR5Yz2NXEDpIdenZwqkoOh28CtS3uJ7jaoiZx6hutcbDqTwkYCqPapzrkruVLHaP9rg1dwO0kuHtjtkeOMYzgdaqNdiXlAX+tc1aan5khG3PbLGtNJ1Q553Y7UXA1Y2l28gAHtUxtw4G45+tZFvdzTTBUIUA9c81uQRFUG7ljRcSVggtghyKvpb7gD+p4ohty4HFbFjppbBPGBxnrUSLiiKzsC/P3R3Jrp9I0vkFBwTksepNN03TQGG75wRx6Cut0iyG5VHXIFSPqdN4O0FpItqL+8kYDI7+1favhDSv7J8NWNoPmkCAfWvnP4VaN5ur2ysBhCGNfTvhq4XUdTt4gCvkZZwexHSuepqarY76yiFrBHGOgUcVaVyOe1VVbaaeXC4z0NZpWJLABbvT3YKpLHAA5qBZl9aravcj7L5SH55mCD+v6UAh+lMZo5JyDmVsjP8Ad7Vp5K9CBVS3QQxrGDwqhR+FTK2aAZt6Tn7O2PX+lFM0gE2zZPO40VVxHGwzPJcNIyjaPlXP61a9KRrdQhC8NSQo235+CDiukCbC46Ux027VHOeac7eX1Hy+9JB8yliO/FAmTJgKBT9w9efSkSAHnqaa1oOSBzQZ9RjtgmnR242DPU0xkw6IR71O0gjQH36elBqR/Z13ZrC8ZaeL3QLtQBvjXzFyOhHNdGG38YwDUE6AxOp5XGD7imB+W37WGlodVjlXnchw3qOor5B1iEwzHJBFfef7aXg+bw7q8aNG3kOrPDIem087fwORXwx4lVQ7465qYyfNYlrQyIGDFcHoa6fQ7zdKFzt/3q48MUwQcVr6LdKsqhmHXvW6epB6nZMJohkdO9TTpuXpWdotyGiUKwYHrW4sZkXgUAYV9bmRSBxWPeWY2qHiZx0J64rqbiBhn61SuLfK8j8KAOOXSR5jNsUc8AcVS1KLbwePausltcchNoz2NZGpWayHax+X3NZvcDj5TGozjj61mXLBhwK39QsJN4Fv86nrlgcVkz6cyLlmIHrt/wAKkaMbeenam/pVkWTsCQQQO4qo42k8/hQUn0Hqu7jIA96ngYhgQ4OD0FUxIVHbA5wasWxPmdAcmgo6OCQtCNxpyj5x3FNsdzR4A/OtCOxIIJYCmZMpTqQnALE+grPAmaQg7vxNblzaSMMIpceqkCoE0i6ZwGsmA/vFgB/OgCTSYmA2nAP510lrZhsZGfeoNM0qRSmMIvpxn8a6O2slQ5ALZ/SgCG1s1iIwq59VHNbFtbbmBCHHvS29rhlOK1beLdkE8U9QC0t9zLkYA61uWNqS+CMAVBaQgLwOa3LK2diCAMVaVgJ7eFoyo3YHoOtd54K0JruTzZVOzpg1zmnWIZxvHevT/CVuskIRG257+la7oa3O5+FYA8VeSDyBwP8APtX0NoehQXVzc3ZknidjszDIUBA9cV4n8FtMW4e/19UItwWtbTf1bn55PxIwK+htHh+y2SJgZxk/WvMk/eNuYkXw/DnP2m75/wCnhqkj8P24/wCWt02P71w/+NWY5OelWFfpxSJKy6HaHAxMPcTv/jUUGjW5vC6mXEfQmUk5q/NcC3iaRvuqMmk05GFsjty8nzN7Z5xQMnj02Hr+8b6yGnNp0JOcSD6SN/jUwfb6Gn5yue/pQDNjw7AtvZuqbiC+fmJJ6D1op3h+XzLeXbyVkwfrgUUhHOqu6lKY5zzUf2hUyi8sKRbvJwRgV1gRXJeeVIy2d3p2q9HGoXpTIFVnLZ69KnUYwO1BDDZjgYxSocE7hj6U8KMcHNRKSzbe1BIqqHcsR9M0GAM2AKsLGCveneWVOaDRO5D5eBjpUE8eF2gnJq8flGapM2+diOg4oGeHftaeALTxn8OZfPj2vAC8Uq9UcdD9O1fj94509rW7mjZDFLE5Vxjr71+7PjTRf7f8M6hZ7QzvEQgb17V+O3xy8KCPxDqVp5RilR2+UnkHPIotazEfP6YdcmnRbkIKnBBzxVq7sXst8cyGNwePpVWJ9smK1urXRmdn4d1fy9uWINd1pmpLMAoPJ968r0+TbIhAGDXV2kxRFYNg+xouO2lzuHjMgJAzVKWNu69+tRaZqWVALZJHetZGEyDHOe9MRjTQqR071nzWKzZBTP0ro5rUtz71nz2hXOP1pCOYudDXHKgj0ZQayrzwzGYyRGmD2Cn+hrr2t1I78e9VpICyjBp6DOIudARoWPk4cDA2ZGK426sxbylWXHPQkivWLvdGCDg1yGqWizTFiq+uaVhp2OREKH+DmtTSLLzRnyA+D3Jq2sCrjgcVraeAqjAxxS5QcrkllaFsqsKAegUk1sWlgAfmCA/7tNh3DABq6uTgdaYh8dpuBHmbAOy8fyqdLBSeXIHrmkjHGKtIMYHagBYLGOLG3J/GtOKEYHHaorVSccGtOCAMADmgBLeHOMnFatvbjKgAMTS21sOOAa1raEL2pgT2NntUFgK6CyiVE4UCsy3woXtWtb5C5PAq4gW7Ybp1A4Oa9G8NWwvbC5gRyYYoy13MnGBj7g9zXCeGtKuPEF+UtcrCp2SXJ6KfRfU/yr2/TtIsPDXhK4t48RowKux5LMeMn1NRUlyxuNK7PUPg9bxT+FNKt4wML8zqvY56fy/KvYVAVcYxXzB8NvFN34dup1sJYntz181cn8Oa6jXPjxqWjCXyreG58vl9rAN/3yTmvN5rs63BqJ7z0qQOFFfLM37UetTTgx2sVogHzK6BzSr+1PrAkSE6cLk5yZVwnHpjFVqYn0xqTtctb2oYgTPlgO6jrWwjbRgHA9K+WbX9pe9W9a4k0v8AfBNm3zBhRnPHy1fX9qa/25j0UN9J/wD7GqUZMR9OBhim3F0IIXdhwor5PP7YuotfNBF4eWZkOP8Aj6wP/QKlm/a11a/jaOXwzDFhuCLsnP8A47T9nIZ9jeD0b+y2ZjmSRy7exNFcP+zv8Q7j4keEL6/uLYWckN60GwPvzhEOc4HrRRyvqIlN1HE2XlVc9ywpk2oRSEQRTo8z9AGBNeG2HiBtV1yS13h0hTcVJJ5rJ1j4mSeEfF9kVgjeOP5pRnG1f61isSr2asdToNK59QWqFIFDP8wq7Gpxyck1haJftqmn210iKqTRrIBnOMjNbcbtgHgV2nI1cnVfrn0ot0G8tnpQzmONnb0pYdyoCV5I7mgmxYJxRuBqLzCeMD86UNz7UE2Y6QgqQTVOONkXJI5PSpbjJGFOC3FRSyeXH1ziguOwr9D61+a/7ZfhCBfHOpazp8PlwmfyrhQOjYHzV+jj32Qy9ODXxX8Y4ILjxX4gs7mISwXUxEhc5CAjgjPcVE5WRrFXufBWq6NBqMZWQAMR9/HIrh9V8OXGnTNIgNxbr1ZRyo969m8ceFJ/CWryQSfPbPzFOOjA9K5Qk28rSIxDH8QfYj0pRbsQzhbBtzIPSusto8xLg4qG+S0vLwzPbrDJjAaH5R+Va0Wml418pt2Rzj/ORWpNtAtonRgUkDDH8NdRpr7ogGbc1c3FBPauCq7sHnjOa6fTZhLtBj2H2rQzLbKdo4qvNEGGTxir0oCgVTlYYPvTI2ZlyWqkkjvVV7U7sDoK0sDv1qKXCHOeKCzBvbI7Tx+Fc3f6fl+hxXZXrA4wc1z998uRtJoGcpJYYcjkVo2VrhFFR3E26TA4xV60wyKQc0AW7dOACOlXFXDDAqvDVuMkstAFhIgwyc1cgUfL3+tV4e9WLcnjNAGlbrgrgVow/wAP0qjb8AD2q/ACSOOMc0AaduQGXnitGPnODWXHdRQFFCvJK33URdzN+Ard0/RdQumR7hBYQ5yVYhpD7Y6D8aALMEkUCruzJKThUUZJ+grf0jRrrUObtDaw5BEStl2Ho3pVvS9NtrT5oE2luC7HLY+v+FdHYDy9oALN0FAHVeE7OK1gjjjUIoxhE420vxX1WfT7GyhhO2FDvmx1/CiPVbfw1p7X12wDghYUPV3OcCu00L4dj4maHBLNKhaRsuzjj8Kxqvm91GkYvc5zw0iS+E4b9Zv3s6/Mq/KVI68muZ1YzXNy8kmzJwMqK9ch/Zt1q7ugbrxDaLbR8W9tbWxRFHq3PJq5P+yzrFwfl8R2sEf92O3Yn9Wrm9m0dHNfY8C+zo0mGCnsTVq20kjdIrqSOgHevebf9kmaRUE/igs2eQLXt+dbmk/ss2+nX0FwuvvMIZA/lyQDDY7HmptLck+cptIuLFjNcQPEjDhpFIBrDOmXSSPm4+RmyFVsV9seMvhXrHiuyNmNettPtCORHZB2/AseK4OX9mKWRAkni24uXU4LPbJjHpgVv8JmfN1l4cS1tnffukck8jkVNLYCOMKHUsRnrzX0Vc/sn2N2MnxFeQMByYkXH5GqLfsnaXC6M/ifU3YHJbbGAf0qXJx1uFjuf2I98fw31pZmV2GryYI9PKjor0D4E/D6z+HPhW80/T55riOa8ad3lKkliijt9KKpXauTc+Z9OjfQrW4uJGJkILsScV45rV9ceI9dQys2ZWMsg9IwePzNdl8WPF3/AAjXg2W4ckvOCsY9QOp/PH515d8OfGMXiaK5ubnK3josKgHhUH/168KXvWuez5H1N8K/i+0Ph9LGZt8sHyrzjivWtA8WSawyNnCkcAV8YeF5ni8QRKrEIxJIFfW/w7tfL0+F2HRQa9mhJyjqeXNJS0PRFu2dQDz3xU7XRPFZVtMZAzg4BPFT+ac/1roMy0bpg3FW4p/MXpzWXvBPXJq0kuxcj0zQJO5YkuBuAP3hzxVaWTCn0NQxXCSGR3O05wM02WQlOOaBlaVupHWvkn42ab5vjrVY53CIQsiYHGCo5/OvrVgOfWvnr9o7QVju7fUF3E3ERhbaOhHSs6kXKNzWm/fPlu/0618SafPpuohW2nak391u1eHeLfB174RvXSdS1ufuTAcGvoXw/ptpoi602oWVxe3c4U2rEjbGQcnP+I57cVjy3dvfRyadq0aur5ClxnHtUU5qSsyakWndHzVcpDIu5lyR27VTsrnUrc4tyJFQkhDz+XpXqfjT4R3NmxudLzJbNyI/T9K8yuILzRbt/MjaJl67hXTGLOfmudDomqC/GL6KS0mHBDA4P0P+Oa6qHT2SHzLWRZRnhGHX8R/hXJaJ4gFxGBPC2w8Z25BrtdNkiKDymCqewPSto7gRTGZAvmW7j3U5FUZL+23MjSokg/hbg/rXSBmZdqncorMvtPhuHbfHknvR1J0MgyIykFl3egNVLlAx+9xVi68NWzfcVQx7uOn9f1rOk0i4gkJ8zKk4BDsf5k1JRFcQkqMHNc7qsShSRIM9OtdLLoV1P/q7lkGMfdX9Mp/WsDVfB+qyF9ksQH91olyPfgCnYRyTxqJ8mT9a2LIgRjkYqhe+GhZXEKXmpCCSXOFCqMYrZtfDjQojR6i0ijkZVVB/GjmWwyeJhxyOtXIyAfXHpUa6FLFlpbg5PQh8j8gKuposK7S0hc9+D/U0WYDI5gTkkAfWrAvI4z0ZsdlUmpRplsfm+YAehCg/XFaNpbQb0CKBjp3qW7ANsIr27CmC2wP70zYH5Cun03w7EzK9/dPL6wwfID9T1ptqpXAYgKOwrSt5FVsqP1pgbljDFBj7NAsA6ZUc4+tasL5A3NuY+tYtrM5T5VJ+lbFlau5XKnnmgDYsYXnYKveuosVi063e6uXCRxDcxb0rItZbfRLKS8vJFggjG5mY/wAq8m8V/Eu78W6hJBYq0WnQ8rGR/rDnq1ZTmoo0hFyZ1Oraz/wnniuC7S5dLOz4gtwDtPPLH3PH5V9v/COyfS/B2mRmM/PF5m8DjntXxd8F9BbWtQtlMKfaJpQmFH58V996TaHTtNtrRcKIo1QBfYVz0G5SdzoqWSSNuC8IA+XGOKvQXju4Ta23u1YS3DJJsOTnpnpWpazEKoY4b26Vu4mKZphZSQQdoHJqxHNtI+bBNUzdYUc8dKRpQMEHHrSsFy5JdNnaAMD3qBWA4HBNZ8l4Wn2g5A71BdagUBdG5HajlQXLd3etGSgOarWttNez4OdlQWqSahMMEjPXiuusLP7JCuUOB/FUOnfVjubnhi1Wx09kAwC5NFT6PKbm2YnaoDYAop2RFz8k/wBo7x3Lqmox2EkimKBdqKh4A/xryz4f69/ZOsLGkm5ZDwoqDxDNN4m1ye5cs4LcN14rsvhj4UghuZb+ZRtiXILDvXiqm7anp82tz2HwMbnU/EVpbwna7sCcDJxX2roVq1hoyRbiXKgYFfNn7Nng9b/UbrXZ42ba2yEHp7mvqO1TLIenHIr2KUOSCOCcveZds4vJt40VsKoxU207vvHFMB2jij5m6Mc+grUyb6E0Yy+Cxqa4CxwnliTwMGuVt/GC3nihtIs4DcJCmbi5U5SNuy/XrXSSk7gNxbFA1oAtoo4guWOPU0wrGoyEB9zSO3QDPvTfagYFypwBiuS+IvhxPE3h26hOxXjUyK7jOCBXWMQvJrlvHt09t4fvipO102de5IH9aUtmNbnyNf6fKJ7kSW4V1ZlIUdcV5l4ujfUIXi2kFTuTauGH419FeNdIEEy3aDD7MMOx7E15T4l8PxagiNZqC7csR29q87WGqOuykeUaP44m0mQWeoRebFuwHPatrVNE0rxVAssCQzO3zcgHB9KLzwtBqXm2s+FuFbrkAge1cvbeGtR8PapI63jWdqqs6NMDsc44X2rso1v5jCpRUVdGH4j8K6Zoco864jtZX5CA4H5elLpqw8eTOkq4/hNcx48u4PE+o2l/OjlocLLGp+8K6DS/COn3Notzpdy8LFeFV8jPuDXbzx3Ry8rNyNzGeafK4kXngiuYa+vtGlaK9KybTw4GM1p22rRXkWYzlu43VDkt2LlZLNbtM2AcVCdNfH3gcc80y41RLM/vXCH0zVbUPHGkaZDGZpgXY42qcke9VBqWoO9iaOGYSFSxPequorMmA7E5HaltvGulXHzrdwKT/CzgMR9Kr6t4k0uRwiX8BkAzt3jNakXueWeMdbhGvC3ngZhEow+7BGeeM1Yj8T2xtIgWSNeAFJ+YV7t8OP2efAvxGNtrHiPWdUvrm9JS20fQyis4U7dzyFWPJ7KBgDk19Zav+y78N9I+Fz+FnsLKzsrgbpI2cyXRk6gtOfmYg4x0AxwK8StjKNOdup1woytofAGl6pFqMEbRSbweeDitW2DtGfMjB5OFI/nVjxx+yX4++HPm3vhqVPFOjAl1W1BWdVz3jPU/Qn6VwWn+PZreR7K/sLiO9RtjxMCjKe+QRmu+jXjUWjIlBxep3kcoWRU2rk/3V6VqWqoFDMAB0zXmdh8TFlvHiNmIsvsyTk8etdzpF616iyK4cHsvIrSUktQSOjtlaUhVBI+lb1hpkrlQqnJHOapeH5okkAnYKmOrdBXc/wDCQ+HtKtVM91HHgZMjHr9BT5ovZicX0Habo3lBM8nvil8ReMdI8FW4a5Zri7Y7UtoQGdjg/l0rzTx58foIt9l4chBcgr9ok6n3XmuS8LWz393JqmpXcgnIOMNkgkc/z61nKqouxUYX3F8a/EXV/F8c93fbrXT7fmO0CkbueCa0Ph5azajo6yujh5TgY7CovFXh2DX7HSv7Nvp4rkEC6t2QbBgk9cfTvXrPwr8I3VpbW8RiQxjnJHDepFcNTXY66cWteiPe/wBmTwEkd0NQkLGO1TO49Sx4r6it7f8AdhjkZ7d8VwPwn0n+yvCiuiAGYlgAMdMV38N1IypujIPfpXXSg4I5qkuaWg8NGkixsyq7Z2qzDJ+lTqoU89KpDE0yzPZ5lj4SQgZGeuDU3muoz5TH2roZBcWTjB9eKinuflIDYPr2qlLcSAbhE5IPHTis9rSeTVWn81khAzsaTI/LFZDLm5rZS7OGPUkdKr2cMur3qrFuIPHFZOozXd/eCG2CMg4PzHOa7nw5bx6ZaIflabHzEHPPpQBr6XpSaWqqxJkPU9xVu5uCiFE/HJqa1voVhdygaQ9Ce1Y885LEs3JOavoB1nhdv9Bk5/5af0FFM8HfNp0p6/vT/IUVjcVj8StOiMkg2jmvWrOwbTdCsraLm4uDkoOvNcJ4M0v7bqUCYyobLfSvePhr4b/4S/4hWkYTdaWQEjnHHHQfnXmQvKaR2y0R9NfCPwsPDfg/T4CCrCMO/qWIzXodsfmBHHFZNkkkUKIvUADFaMaTAAYAr2HocLXUvg89a5jxjrV05TRNJJGo3Yw0y8i3j/ic/wAhWxqVxeW2nyfY4BPeYxGrHAz7n0qLwz4cOi27SXM32m/mO+4nxwzeg9FHYVIJEvg/wrYeENIWxskJQEu8jHLSOfvOfc1qs+M4HPvTZSyRswYgY6CoI0YxAszbiMnJoKJDJg89aBJn2qhKZQ+FPGec1KozyScemaAJZWPbmuG+Jdz/AKLa2rNkTShmA7KvJ/pXbEe5Nef+Ny99rkccNv8AaGtov7wGCT/9asa0lGDNKS5p6nBeJrFY9KwhLfKSc9a8lRH03UM7DLas2WB4EfqSewr3bWbJ59PdpYhDIU5CtnFeKeJ5HhWWJPlib76/3vrWdFKtTs+gTk6dQ5TXvC0d9drqNqdodtzCPr+FQeI0g1a1FpFBJDbhNrCf+9k87u/GBxWJ47uNQtfCN1Jp+p2+mxW+HdrhWK7O4yOeteK+HtX1+6N7q+n+JbOG5twJBaI7zRXPIBAHY9+QPrVLDzta5Xtot7Gl4n+Huo6ff3DWkgmUnJh4G0fWuK/t698O3cg2NA44KsOtez6l4zutN0LTLjxbpseiz6ihaC+hmWWNhn7zxjmP8ajuvBeneMYyUMdzEUP+kRMGVyB69qy9+nvsa2U1eLPJ9W8ZvqWnBWtoxMerMc5rhF1vUtI1JLmKNWQnBQnINel+LvhFfaTE0unySPGjfMki5VfoR1rD8G6BpWmeJLSbxnY3i6YCWeKEsok44+YDjmt4uMluczi07HM6x4nnu2WV1ka5l+WOMnKIffNR/wDCNXVzEplmjklByVDDH6itXxrd6O3iC+bRVePTBIfISZgXVfc1zn9sRY2lgD9apS5diUlfVGXrukuJV8hSWA52muauRLbyFJMh+pBOa7h7iOQFwVHqc5zWNeWdtczFmbbznFVzN9Q5V0Psn9iPU7m1+HVxdwyGJxutfMX74AkdyAeo++v5CvWdQ+JS6Lc3FrPIst7dtthh8oyzS9lRMAn34xmvG/2NYhL8P9Xt4X8sRXpPy98ov+FWvjdoN9am01eymdZILhlfYeQjRup/nXzzipYlpnZFvkR6b4F8dX/ii2uBc2FxpUltM0QjmcEsOCGGD79Kxfjb4K0jxN4T1HULy3t4tQtoTIl8Ih5igdckcng8ehwa88+Beo6jYaXex6bbR6hbLHJObQFhdOy7cBF6Y56kjmvR77xrp3iD4e3eoPDOlvLAfMglUqyAHDB8crjGCe1bOLo1047MPigz4cfRrVjdW000sDq7FMqpPXjJ61ueEdcm8OQMs0iTRgYUbehr3b9o7wL4X8RfDu18YeGNEg8Ma5Zqgv8AT7WUtFcRFhH5gB/iDEcjqM5r578JeHdW1CUSJEzMmGBk+vpXsydviORX2Rc1n4j6lbzNG8b27EBwjJtJU8g81gtqWqeI5SWmZB14OQK7fVvClygudV1yVr54cKJIRlU7BWwO3FSeFPCF9q88cgRIIJuFOOAM9cVm5Rg00a8srWZi+H9CXzI12O9yv8Ywwz716Ppfh28t5Fkjhe4LjDqignn6V3Pgv4VjR2eWVC8QOGY9GNeq2Hh/T9MQXEVssXy8O78u3oo78flXK5Oo7I640+VXkzznwX4IuZdz3MXlJJ8o3DJ/EduK9d8M+HYdJWKGLJLcA5zgUy2lMj4KgDPAA6Cuv8I6NLrGprFCMlULZPQV0xgoLmkc9So5vlie3+ALs3Ph5IZMI1v+72g/w9q6yKNXi7ZHp6V5j4Cjv/C+qR2uolWjuwVRlbIzXpSyeVJkHBfkDPWumjP2kbmE4uDsywjgLjn2pvXNNkBaQspwSOB2FK/3c55FXJmK3Kd9DJ8ksU5iKnlT0b2NY2u6w9pbMkaCW4Y7VTOM1uXbKYMSYVRzXJ2sf2/V5bpzujiOEA6ZqDQ2PDunhbWSaeTy7plOFxna1S+DtKh8JWcqveyXVxPIZJCwO0E9cCoyjecZFbJPJHSte2uI7YxCXIeThQFzQBpXWrx2sMcgSR1dgvygt17n0FR+dLO/IAUnI5qu0sjyiLyiit/ETmp/ICEUwO+8Et/xK5BgjEp/HgUU7wWw/sxwB0f+gorJ3A/IfwSqWNhPcDBdhtQk19ifs3eCxpHhoX865ur1/NOey9q+Xfhl4Jm1XXtL0rcZgzBpdn3QK/QTwzoyadplvCiBY0QKB6AVzYaOnMb1JO9i0LV5lk8pvKborEZA98Vp21t5cKKzl2A5bpmpoLcIOOKlEYFdxgNjhHJ9u9LtwCSR9aeBzTjH8vrSAqzn5QOtMlO1c9eKfM2MDbVS+lMIGOc9aAEVs0tRQKzqDUxQ84FACZABzXnqWtxrHia9EEZleSTZGiDJbAGfwru75vs8DyHhVXJrN+G06w6tJczlII1ViC55Oa8/FT+GJ00Vq2U7j4Z6vdbh9lMSFR8zTLjn2r5w8d6cbWe4jZcMjkHFfWPxa+L3hn4X+GZPE+sXUklraHYsVqpeR2bsFyB+ZwK+WdW8XaX8UdIPiXR4pLew1AtKkcmN6c9Gxxn6Vphbx0FW1V3ueO6rBHPDPa3CB7ecFGQ9CCMV8eap4al0P4hzWlpcy2ZO5k8ptpGM/wBK+1dYgVWYFelfOfxO8BaxN48sNT02zNzC5IkZSBs9Sc16bOIz73Q9QfTY5bqL7bazqrvd2sYDg/7ad/quDUng7xNcfDzTGks5y2o/adyQM2bC6g28q3dJAcY6Z969V02xTT7GG3XJWNQADWfqfhy0vIZlMSp5gycLxSaurMFpsdL4W8W2fxM8PTX+nyLZ3Vsc3dizAMjH27qfWtyy0Bbzw7NcPbW9wEk2fZsAvgDPTrj36V8o6vqmr/C/xV9sgIIQY3rwHQ9Aexr6K+Ffxjg8VaRLJ9nn89lAkAjYhR68Z4rzp01Td0ro7qdT2mnUxvFPwl0LU4ZmltEilGdyxJyPxzXl+sfs8rO4ayMihnOAcivozRvEekajdSykR/LKP4htIrtYtC0fXESfyljNqC2Q+FDYwf0rn5mdXs4M+Lp/2ctXt4nZLtkIAIJ+YDP0rm2+D2sbpES4jdk9VPP619wXej2iySeXcff+TKnpkVl3Xg+wE8geKNnVQSQMEg9zT9s0ZezSehyP7KPhfUvCfh7W4dQ2K0twjoI/TZg/yr3h/B1h400LUI55kgiiKhpJTyGxkYGDn/69cT4Q04aWt8IZF2s2NueeK6LR/CXiDxppviVvDcFveT6LHFNcRTyFDKz5wIwAckAHn1NeXUjKpVfKNNQVzzRvAdp8LtZt9Y0a+muNRs5MtczbUVkz8ysP7pHBr2zxLD4dPhjUPF+h6PL4xtGDfb9HgmKWOTjMrqnzOgbcTu6+mK+ZfiLqWqPfT2NvGfJj2+Zg43NgHHvTvCvxV8U+C/DN54fsZIre3vCxbjEil12uFbsCvBruopwVpaikrnsPwx8Xr8ZPE+sW3ii3tbYTWD6ZbizUJb20TA7QkfTA/vH615VN8Gbjwj4wuNOnfmB2yV43r/CR7YwawtB8QTaDfGU7YJxwFjfbkZ9K9DsvihB4pur2G+x/bNojXECrIWMsXJZMdSRzgV1OTkiFHkd+gyH4Y2k8EsP7lXuVbzVA+ZuefoTitDQvBdtoLSFUjaONgEA6ivPl/aM0jVtaWPT2kZ3xkEeWo+h611P/AAkdzrGxi/yMM7V4pxpTqNXB1Y0/M67V9fWfAgiVGICsOoGO/FUrUucF2LN6muUvfE9rpzpCM3NyxwIIfmf34FdToN5FqlpBcwuJIpV3KynORXdCkqasjknUc3dnRaehVQxwa9Z+E+s6RoepmK+uBb3txCZIwV3ZUEA8V5np8AXaHwE6knsK4/wv4yi8R/F24voGWbTtLiWJ1LYXYW2k/XJrKtFumyqbSmmz621vWtM8lLiGOVzG4bci4AOevJ4ro2nN6trcRgLGAGDr6HtXjvimZH0OS4tUKxQoZBGH4OB3r0bwHqL33hiJAcPGNnPcdq4cDLXlZ14pK1zsYztIJO4dKeyjBPAqlBZpdIrylvNX5WAYj+tJJpFoZclDz6u3+NeszzTD8XX7WluVRsF8LkDOM1W0VohaQ+USwPUkYyaseJdBt3j82JT5sRDj5ifr3p+nsLq3idQWPQ+1Zlx2J3aP7dEqRl39M8Y+ldDGxVAzKAw6EVg2OH1WQkZCnbmugkZVi9x1oKK4uhLdAjt+taKrkA5rMt4wXJ6c1e3iNRubC+poA7nwUx/syXv+9P8AIUVN4JbdpspC9ZO30FFTzAfDf7MHg9by8udakUDDCOIE9uMnFfW0UaxCNAApUdBXBfC3wPZeHvDFpbxwCMxxDLDqTjk/nXd6bpcVpG2N0jM2S0h3H6VSioRURtt7lkcfSpA67SWIUChYUPG3FElsp2jAIzzkUCE3Kw3KwK+tRz3kMCFpJFQDuTU5jRAAEAqGeNWIyqkem0UAU1u4izSeYpVhlTVO4khyQG3Z+Y8Vf8sYyAPyqq0e89enoKAIft0UUfU4HQKpNSR6ijKAI5SfZKRrPzMAsQuRnb3q2kKg4x0oAw/EWoKln5JR1achF+WsHS51tr6J2Y+SoKkH+dafjKbbcWcCLvb5nwenTArlbq7g0l7dLwDdcyCOJFXOWP8ASvExkk6nK+h6NC3IeLft9eKkl8D6FoGnlp5b663NHENzkAbRgDr94/lXkXw98Tp8NpIvDGo74rCRFaBphhlJHf0ya6D9ofxQ6/HXw4tjJEIdK8lZFVMl2kJJVR3YggVyvx+ivvFtzc6idNfTbuwiTNu8XlM8AG3dgdwea9XD8saSuzirJyqM6/XQksjshDKeQwNcpqEGRu64rB+FPjd9Z09tIvZC95bKCkjH/WJ2/GusvICQc5Fdlzm9DjdXmewtZZ4ozK6ciMZJbn2rGgudbEBnutPMkDcsbcEtEOoDKea6q9QruBqGx1O70qbzrO6ktZP78bYI/wA5oUkOx5b8ULe01vwPdzxbHeNwNxUbsHtXgum61daXZM1vcTRMTt3K5GPxFe6/HjxHGum6daRWUEU8hbzbuEESS8cBxnnGM/jXz9o1ncardNbRqCjOGZh2xn/Goloxrc9B8L+N/EJXLX7XSDAC3KLKB9NwNdtH8UNctYZI9sRRxgiMyRbfdQr4z7kGud0zRVsYlRQOAORV57ASE5rB2ZZZ1H416xDFILeW+t5GAG/7UkmMezRf1rEPx61u1gkEmrai0jHgSxQuMd+QFNVdV0kMpAUdOtcDrll5chXdgU1FdkDk0fQ/h34o+KnsoruyZbuFkEkvm25i2EnCjdvxyBmvo/8AYx+K3iWLx1q1zfW9pFbT2xjkiimLeYyOrgeg43fnX58P4gudQtbO2tw8EdsgUxxtgMR0Yivu/wDZ1+M3wx+H/wCzTrtp4ojF94oe8llgtFgJmctCoTa46DI559av2UL8yWpMqkpK1zwT9oL4gSaH8UvG+l6ZdQlLfVpFgK4bCMc4+ory+PxBq+qOjz3sz7ewY4/DFcdBZ3l/q97fXImkV5N008hJJYknknqTmu90mzRlUoOnes5RV9C+Zkc91d3C/M7H3Ldfqas6VLfeHtUtNY0+Ro7u0cSAgn5gOoPtVua0VR0rSsbVZYgpH1rL1Hfucn8YNNhsdStPGGhoYNL1omVo0PFvc8eZH7DuPbNbPwl+I99rV+uj6hqUtvBIAsRhjDSOxIG3JPHXr7VsS6Sur6bf+GplAttRQy2zHpFcryrD0zgg/WvJtAs5/DHjCxiuBiWAgnBwNwJP8xXTCbsZSPtLTfCul6PFLHbxvcFmyZ5+XYc8cdjnofQdK7DRIQiJGqhQOAqjAFYPh+QanY2tyfuyxq/5jNdrpSpa27XD/cQbj9K1k3uJRZynxk8ajwT4NlWKRVv7sGKLPULj5mx7CvBvAniDWvCmhyX7xLHp+tuC0juvmGONhtwCe+M/jVL4leKrj4p/E5bKB2ayjkMShScCJTmRj+AxXFfErxBoeoa1HFYpfrJGQX8xl8rcOCEA6AdqU5aWEnZn6Q+H9b0/xN8Kob6G4RZLuyz5bfe3Y6fnXoHw5uzpd+bWVTidBjPTcBXkfwbPiDTfgtoN4v2D7JHp4mTzYcttx3NdtY3tzYz2NxdSRiRJFlYRDCjNfP05clW/Q9eS54XaPabe5SK7KY2mb5+vU9K1HUYGQDXPa0wh02DU42x5LJKSOcp3H5V0EQ82MSA5Vhke4r6LojyHvYzNckFrZSTCCSfAwY4lyxz6VzNrI2nTTryqKd4B6gY4ruPIJZt3SuI15Da65NGCWR4ckE+lKS0LjsXvDspkjaQ8s7ZJranfavHNc54fDxW6qOmM1sM5ZuT+dZFGnZjJ6datmHzmWNkBDeo4pumwmRB2NbdrZq6Yfn0xQBveCbf7LpMke9nxKeT9BRV/wvEkNjIAf4/6Cis3uB59p9nthiQZRQOTWsuEGcVBF9/AGAKtxckg1qA8DPao5Mg5xU6gY60GPIxmkBCq5XOaZJHyverJACe1VlfzNxxwKAKrgknt9KjSFUGMVcZec1DgE980ARGPrg//AFqFXbyTk+tPI6gU1/lQ56CmBxWv3AGsXTyyhIY0GWJwAOprj/Dvii31WOWeXwlDdpLKxs7m7uCCyD+LHbJBrc1aWO+1OdWG5C5DfhxUOpJa2tja/N5ZLeWnsccDAr5ypZ1ZNHr0o+4j87f2ytfgg+PyzzLFo0EPkSvHZEkKAoG7jqeK3fht8QtK8UeJvsto8skL27R77lDvkU8c5Y9687/bxsJYPjTkt5nn28JyOncf0rivhbrx8N+LtKvgxVI5AkmP7p4r1o04ypqTPNlUlGrZ7HsvxH8Np8N9bsNS0UvhlMjoRgK247kXnkYwfzrvNC1qDxT4fhv7dxtZBuXuG7irvjvRf+Eq0ZoI8NJIglgc9mxkV4N4J8U3XgvxFNp92DFaXMhSSNukUvcYrop1faU/NE1KajLTY9a1AbQTXO3zlAdpwfzrT1a+QxFlYsG5yK4bxD4iis2SPfuc9hTT5tEQ1ynnfxFsr+61Sytpbk3czH5W2BCATjHH861PD3gyz8O2YCRDzTyzPyc1X1u8+2+ILCdiNsckak59ya3tavVMZZW2gjjBqJ30QRtuZJP749MZ7U4nv2qnCzFiTjHXNQ6tqiaXYSzscqoxiqiMz/Eeqx2ysqtliO9eb31zJdyHByCe9bGvrqlwRLc6ddWiMuV3LnPHWubt7DUpGVvJaJWPBk+Wt0jJkitc2YZlDKrDaxHev0A+E/7PvhS+/Ywb4kaxpUdzqUejaxcrI5YHzFBjhY887eo96+KLXwJqF7o6Xcl/EsROCI4nfA7EnoM4Ir7L1P8Aai8EaB+w1F8MrG8upfE66dLpMkYs2VRJJcB2cseACgY9SeauSYj4GS8lVjlj1yQScE+tdt4V8SKjIk3zH61kQ/DS9vtLmvkuDAka7yJYW5GfUcdCDXNRwz2buJJcgZA2n9aTihp2Pc2KzQLIvzK3IxVuy+VVri/h1frPpRtmnaWZMsd38IyOP1rtbdduM1xS3N0k1cvSph7WRTtZJAwI61zXxj0yC31PS9a81f3sflGFQchgck9Md66m1K3EijHCGud+KzC68Pxr3hlDr7Dof5irgmpEyWh7d8HtbOoeEdN3tukQeWc+gPH6YrT+NvxGHhDwTNbQPt1G+HlRbTyFPU1458FvGUlnp8Vsfly6jcxwB2zntwKyfG2o3vxM8dmK3Es9tDIIY/KBOBkAmtGm3rsL2iirLdl7wDov/CN+CNZ8WXoxPdKbWzJPOz+NvxbivFdXd5bmOYjcWfB/E19H/HPV9O0LwzpfhKwkRpogrFV5IRRjp9c1534L+BHi74kxLNpGlM9p5ozcTMI0HPrmoVTmXNIJRs1E++fANpv+Bvh+ZpJ0lh0RY/KVvkIKjqveu8hs49Z0iKWEnBXaQwwQRxVLwPor6X4H07Srhgz29qlpIVHBwuM10kNgkEaEKZCqj5mJzXhPRs9WN+VHTeGZ213wdLZXHLxqYXAHbHFdH4PnM2lpEXZ3t/3LZ6nFcb4GudmszWwyElQlh71taNbXOleJ72K7ullhuf3tukaFfLxwQeeT3zXv0JupTTPNqRszsXAVi3PNcV4mWMa3a5OWlidcD6iumutJtdQ+aeNpX65Lt/jWJqWkRDVLR0jAZEKhvQelbvUxWjsR6dGI8DGM1txWC3CjIz3qm1rsnQL09q3bOMoAKzLNPT7VIU4x07Vox42jtiq1lCShB71bW3CIQOD3pAdH4fULaOV7vk/kKKb4ay1i2Tlt+DkY7Cis3uBxVpEIoQCcueT7mrkfAHFRLbtG4PmEg1L5WDkEitAJkU7TxTgMgfrUXzL61m69dapBaKNNRZJyw/1hwFGRzQBqXTCGInvioI2WOJckZ9Ky7m1mvomjuZmI4/1ZxyOv60LpkRAJaXjsXNAGjJIu0EkCqJulWb7w2Y5Oe9Ry6fAVIbcR/vGs6fTrdV4GFz6mgDSbUbcMP3qc/wC1UV7qEUVnJNuUxoMnB5rPFpajaFgUc8ZFLqK28enyqYkzwMEUpPlTZS1aRxkXmSwlipYk7iFFSreyQXElo8coAjDByuVyfQ+taVxcRWcbsFDNtwAtZDXQ+zZz/wABJr5bm5j2rcqsfDf7cnwj1/W/Gej6/p+my3dgtuI5po8EqwLEZHXuK+aG0i80sos1tJCxcKpZSPmPav1m1h7a5iVJtrjoVYZr4h/ar8Z2Hia7m0Tw7DGiacW8+6jUYaXHKrjqB6+pr2MNX5Uoy2PMrUk7yZN8FPiTZa3ZxWl9OgudMfypg7dQBwa5D4y2mma/r9xf6ay4lAaYIMcg/frw34b+DPE3iG8l/sK0up2G7zZIUO0KOSWbpwK+y/gboGj/AA+0q+fxVp8N/eMhkEl6A0DRgDABJ65JJ+ldNOMY1dHuYynKUOVo+covFdxBpbwXdwRd24ARWP319a891DxNLc6i8jSFjnj6Vt/FLXdKvNY1gaS2LaGdjA4x8yZxj6V5gl9ukyTzXoK0NUc0m2lY9Le6Eljp8zEb3lBwByOtaF/fu+1CcqPSovB02nah8PtRmu7WOa9spl8t2YgqG9MdehqbV7S30nw6L+a3mu5vNRgBKEjK8ZTpkk55weKzlFTfMhpskjkAh3ZzkVyHxAmluY7O3jJCs5J/DH+NWW1++1S3zaeHbayWPbuYXMr8+mC1Zl2NTnjaZ0soCARt+diT68mp9m4u9x3ZhPptyLqMB3lLnA8yQ4z9T0FdJea1Hp0kcM8kl42AJEstzcY+6XOAfwzWFHqmqQjYJkVc5K4OD9R0ND6lqbPk3vA6ARjA/CtFLlEewzftQ+I7zwjfeDND0O3stGvRDEITId0WzG3YRtC5YEnOc5Oc1y3i3w/o97oeny6feOdakZUvYZlRYUIXnYQzfKDxknn0FcMX1K4cH7bLhhyQqj9BVgaTdAZk1C4YE9nIJqpNWEzbt/FesaPFJp721rqdoPlZH3jJAADZDA8YGKxY7Z76+lmu1a3DNuZT8wOew9KzmsWEkn76YkHu5JIp8GmLIxLAsRz8xNZczGdposml6LcCaPcSVKkEBR/Otmbxlp8SK4JUHpuIAOPfNebpawwOCYlOfarn2ppokgZnaFMlY2JKqfYdBQoxlqw53E9A0v4hadErGSRYs9y4I/Ss/WdYg12OSFJFlSVflaJg4H5d6yNEtYHjIkgUhxgEjmq00H9mXEghA2DGFxgc1pGMY6oOdyOmg0uLQPBKzw3jTX17cGFYdhHlgZJOe/BHT1r6N/ZS1DTfBngbxVdT6XDqtxc2+102YkTHKxq2OjE5Jr5f1LUpb7wjLcl9l1ZXEcuR6H5eP0r0H9nn4kahZW2p2u9pFlwWZhkLn/8AVWFeTjDmRpTgpzSZ5d8RNF8UWvii71LV9KvLBnkLJvQlUXOQA3TAGK+hf2Wfj5aWNsfDOqsILp2JtpWbCsT2J7V7z4M8ZfCnWNNaPxldadDcIuyaO/usJIO+ACPyr5Q/aW+GfgXwr4wh1z4Z+KtO1PSL6bLafbXG6axfrgeqenp0rghUVf3JxszolTVJ3iz768O+IXvoWZlMeGwcHrj/APXW9barJMzJHu3AcA9axf2PfFVl46+EOnvfWdpNqmnyG0nldBufGNrfka+h4tNsohvRY4wgLYjjHOB0rzZWhJxZ3x1SPGtLuLmDVop1jckMDJxgFe9em3uj2Dm21aOMvc26s0Tbjwp6jH0rpdNu9M1rSVuFgkiSZcFJodjj2IrkNG8QWiSyaZNPGlwsjrHG5wWWu/B1VGTizlrwfxG9a3IuVXjBPanXlmJIw+MFDnIqHRLAtNKhy3lH5T6g810Rsg0ZXHUcivY6Hn31uc6tlukWQZwa27WNMD1qtHAQ5jxgJxVu3jKYrM0NBSVUHFPSUv70g+aMDtTYUKs2eF7ZpAdPoK/6I3+9/QUUuh4a1b2b+gorFsDkLhWkhdVOHIOCKr6JDcx6fEt3kzZOSfTPFX1X5smplXPUVsAuwLTWiBHIqTBbpTS4UHPagCjNGFYH8KjlUeWTjFOuJN2GH3aqzzHa3UCgCAykkjjFVJM5ORx9KsKu4ZHHvUF0hNu20/N7UAUby2NwgRJXh5HzIeetVPESPJDb2sTfvJH4Leg5q9HbyiItn5z69qbHZy3+qWyq4wrgYbr71y4qTjSbRvRtzjU+GOrXEAYzWy7hnLMf8Kgf4M3twmP7Rt4ucnG4/wBK9UchYgowCB2rJ0GPVUiuBqsltJIZWMX2ZSFVOwOepryVTildo7veetz5K/a3jvfhF4IhFhqST6xq8j28RjUhoUVMu498YA+teFfs4fs4f8LC0i68Ta9JLb6FFJ5NsmzMmoXJP3Fz1X1P/wBeuu/btsbvQ/H2n2tzr15qRu7Oe7SGYqI7NXk2qIwPZTyfQV8pXfjDxhFp9vaSeMtRbTdOjItLaG5eNYRz90LgA/412xpSlFcqsjlnWUHZn6u+E/2f9J0Tw6lpG6acTGQYLONESPI54H9a+J/+CgmiR/DHw9BoO95YNQAe1kJw2F+9ux7/AM68N8Lar4w0rZf6n4415LgEOlqL+U+WuOC+W6n0ry34o6/qvjfxdPPqmtXOosQQk17M0mB6DJ4raGGd05MyliLxsjzA+dISpJZU5+lQ7sMSOtal7ZSW5Kbw2Ou3pWVNCyHJru16nGdz4Gu5DomswDJ3+VnB9zivcfHvhax/4R7w1LbiNriWNU+yR7nDP8pJJ9ccV4n8LrZ7q11JEwXZolGf+BGvouwuLGPw3osXnxM9pdoRJIMMTjlcdPT+dbU9mEjm7Hw+uiaV5s9uSl4zmdEAGzABQgnofl/HOK4nxFoYsLcXDx4jc7tx5POcEe3FfQWvaXJf6RndNJHIFdtoVVwCG4x19K8c8V2t7pMU2ntbyW4hkdVEkgYiNsEL16jHb1rQSPJ5vJlIIGOTwRVWSJBKQRW7f6ZcySqyopQcHb/WqV1arBIhZh8w6HqD6VjJFEEcaqMr1HvVoOxiIxkVXwFJAAOeciomlZVO1qhgRFdxZ1O00yN1UuXLA7TtIHenKeMUn2dpPu4+p7VIEEhZpOelTwgGQZzUrq0kiKFjQBcEjuR3NNWB9528kd/WncDW8tbOSNY2cZUMdxyeajuUMt/sXc5cfKO571WhMpwz7mPr14rY0+Ga3u7W7NvIU3EpJ5eQcdR71qtRCaHCNQtL/TiRuu7d0UH++Blf1ArqPCPinT/A3wjvrIWLPq1+/mvccDbzhR68D+dNSGyvNfgvrKwntgSskscMRkhXHUjuo/2T+dcX4x1qSK7u9Jggzb2jtHuVsqfmyDjFc2IjJpJG1GSjdsxm1BL7WFu5I18xj82edxr0DSLOwupYrlo0DqMDA4FeUwvILiPIGC3Su60pZrVV4YD0raMOVWZnJuTvc+2f2N/HdroHii60OZhLFqKq0YDYAkX/ABGfyr7hh8RpEAEs2YdjmvyQ+G95quk+LtE1Ky3xyQ3KtujyOARnp+NfqL4UuG1CwtrkyyjzYw2G6jIzXi42jyyUktz1cLUvDlfQ62XxPdhdotY1yeCxJNcNqvh5fE3ia2nkYWk1rMJVlhXr6r+ld1DaqT+8cuMdCaivbNIYlliUJ5bZIFctOLjJSN6jvBo6bT4EiCSjAY4BrfigDLkLyaxdG23FohIGODzW9bSBkJX5h6ivp731PCatoYetW5hu43UbVYYP1zTU4PNaOroZoWQRuT13elZSAquD271mzRGhH/q6DGH25/Go4ZCVHanyZxxxmpGdN4d2pZuN38f9BRUPh3P2J+c/OaKzYGGFLHFSJGyD1qXyxnNKBz1FaARHco64rPv7krEyryzYWtCXq2Tx0qhLB5ksRHKqcn60AKsYEar14qJ41IIIzVkIRlie+cZqPCYJZhj60AUGj6gDFRMnlgDbmrrsqnIZcdvmFRuyMMsyj15FAFVtu08Y/CsESPcG4khcwleEcdc1tXl9DFBIyyLwDWPbWrtCF3bUK9QvevOxrfIkjtw27Znt4v1SxZbeTfLGTgTAcGrdvq2q3i5ikaNOuWPNWWsbdYkjdztBznFOaeMACN8Y4xjivIXNtc9G6ij83v27fEd9efGmeA3DyfYrOCBjuJwSC+P/AB+vA/CkwhkvdZvVaS20+MOkbfdlmY4jUjuAcsR/s19n3HwJk/aM+MPjAxTQRA384knnYAJHEFjUD3LCvKf2svgJa/ALwnp+kWt5Ff3V5J51w8BB24yADj8T+NfU04qNNI8Co+abueCar4yk1GExwFnaYlpJD1JPWshPDLyEXd3BK9pGoL7B1Yg7Vz2yR+QNen+EvC8Vr8JjDc+Eru41bUbv7Rba0GzEkKKfMjx2x1Nanxj1Gy8NeGvDnhizgWYKBqN9eqR88zoqrHx0VFGADyck4Ga25bGW54FqmmqdzbBGP7uegzxWJc6Q2Mplh6V6pokmg6mWh1fzbeFsjz4Rloz2O3vVfW/hqDqtvDo2pRapbXUixRzoCrDPUlDyMd6UkBm/Cq2gtLW5+1xszXN7Baou7aAXyAzf7Ne4roMfh+See+v9P1CYxqtrFaTs6QpnlT8uAxAGec1nXvwSn0PSp7vTrtbm13RTeaw5JjkHzD1HWsnXvFem6DLElzOd00fmosSl/l9eOlTzez0tqzSNOc05JaLc699Stb2+lkE80UZijjS3jUsAwHzHOB3xj6VzHiLQDqU0gguLgqW++5xuI74JOKyJrq38YrbXem6hqFiluTl4SU3+vHejTda0/wAB2clk8t7fTTOZv3pMjZPXkniud4uGyepSpvdrQo2vw7u0mLJdkk9ieCKkvPhgt2wa4csR/wA8ziux03W4dQsoLyIMElXeqsMHFc/r/wAQTaSTJbae0qRD95K8gREPualV5SdkPkSV2Yk/w0tFRljkeJuOXbdj9KWy+ENtL8zXLuOmCOPrWLq3xV8lBMlv546B4shc+mTjP5VQi+Pmo25ITTbd0BwPMds4/CrlzdjOKT3O9X4N6aYwDK7e6mrS/CLR4wCySt/vPn+lUdc+LN9ocdpFf6YtlcXESXCS20qzx+W4BXI6g4PIrtPD2tf25p0dwhWQMobcvQ/4VM5Sha5tGEW7HNN8NtFtiALZm9y5pyeEtIicKLCP8RmutnsdVvyU0nS7rVbjjMVrEXKg8bj2A9zUo8JtpdgJPEeo2dhqEs4WPTYrlZJthHfZnBzTjNtXZMopOx5/rDQ6DdWsVn4afUY5hgNEyoAewOQasaGs11p8M+pabFZyKW2xK5ZVGe35Vta9H4em1KewufFY0q6t/wB0I1tZ2ROOpKjk+9crJ+z6viNt2i/Ebw/qErnIt7jUGtpT6ACUAfrVKfM7A4pK7Ole8tobSZoWjMgRtsaMNzEDOMV4/FYWg1C/upQ2yaN1YZ+XeQCp/n+VdNqPwJ+IngvbdR6PcX0anKz2bpdocd8xluK5/wAS6pqHhs6nZT2awyXCKPIeM+aAfmAI7EcjpTleSsZWuzBis9PjZZDJkxMCM9wDXa6ncRX0zXNuojjlbeqDsD2ryKa8usbXiZMg9VIrvdG1Fm0214yyqAQe9dUWmjNt3PYvhvrep6ZdWM9tYfahbvlUMeQSfX8q+9/hf4yOteH0u/LMUuNrwkEeWR2wa+H/AIX/ALU138KtBNhpui6RJPvDm9u7cSSAgYGCRXvf7Mvxmu/ibq/iD+0Z0lvZJknHlrhQpUKQB+FceMjzUtDrwz94+t9P1kG32eXukbuemK0Gm+02rRFcuVww9Kw7e3/0VJF/h6mtmxtw0bF2z6kHNeFGWlj0mnc2fC2oLPa+XuCvH8pWtnTb5kmntGmRnVtyjHOD6/lXGaXGNP1on+CUcGuwtYBLJFcLGkcgO1iByw969+hLnppnmVPdeppWlxdvcXFvc23lxqfklD7lcf0rnb43MF1LAioH3ZGfSuvUMc7jkdhWLrlowu47heQV2kf1rVmaZRsvMRQJCC3fb0q8COpqsMKN1La3UVyXCur7Tg7exrMo6zw1j7C5A/j/AKCik8NsPsbgDgP/AEFFYt6gYgjYYHmE0hsTJ/y2cc9jUqjHWp0XIGK2AqHSI85MkjexamyWES4IL/nV+TIFQv1GaAKT2EW3oTz61BLYRdAoFaMh+QZqswDmgCmtnCRtMatj1FOe1jAwEX8qtKgVgMUrxjkmmBjapHHDYykIgYDjAFYnnSxROHkUBe4WtvX7iG0ii8wqiSPglunTNYF426T93IrxSAYA6EV4+LleaVz0cPH3blyyi+1QrI0yE5+5tqrrkC2du829UCKWPGO1T20i8BCqBDkjHWuR+L+qnSPA/iPUDKoNvYTSADjpGcVxU9ZaHTN+42fnLpnjLUZ9av7+316bS0u7y6kklicjP7xmHf3FdV440Lw/rHwwtJ7DxafEutSzPNPZzqfNhKDtycjBx9a+YbDxBJHbyQuyInnOw3nsTWtpnimHRb+2v1uo2eJssoOdw7ivqI25FY+f5rv1O08NeOfEnw71BrrSrkvYGF4fstwvmRKH++u08c96u+F/jndaZavZa5oml+J9PluhdPFexFXB5OFZeRknn6Vptq/h/wAWeH3vtPnhB+9Lb5AZD3yK4a4sdInd1SaMNjjnrUqpdlcrijZ8TSfD7xRBLPpqXvhe9be5ik/fwE5+VAevQdT6+1d1+yPc6b8PfHH/AAlPiDTP+Eh00QTWkEKEcSOoBbnpwSPxryKTw6koIhcMre/atnw1cT+GIhEgIQMWx2rXmT0ZLufohqHgn4bfEzR4tQ0OWPwzqLL5Z05W3IWPXjPTBx+FfPfxd/Y9u/B+k3uq29pbalYxIC08QPyrkYAz05I496828OfFaS0lwZCkg6Eda958H/FPWfiFcW/h5tTl1DTVT7S9u8ZAJTBUnGD97binJxguZ9C4ym4uMXZPc85h+Dy+GNLFk8SmSBSkoj5+Zfvn6Ag8+9eDeP7I2N/Y6bFC39tawxdFx/x72w6sfqM/lX3545gttesIrRUFrawGRJXQYdoQpkkLHtlV7dyK+c9S+Ed14n0HXPH0JjvtW16OWy020hPNnbIzK35qp6c/MK+Qo4dVMQ5LY7ZzcYpHkXg2/sr7S1gtnSVbcmLAPJwcCqOreArn4lXttoGjRubyac7baMgGRsHucDFeb+LNA174U6/EhM9kWBZkcEBgGIYH15BH4VvWXxQsrnVIZLJb6G83HbISo2j2x7V73spU5JI5FPnWp2nhjRLSL4M6nbXOkWGoTWOpr9oa5jxNGCUCqrg5wdrKR7++a8r8W6Na/wDCV3k0OnwWME07yx20GTHCpOQi55IAIHPpXrHgqUa7F4n09kctqNoZ7dCV3GaMlsEkdSCelcT4gs7jUPGFpalEju5AsQV2AAOdnJOFAyp/I16MvhRk3Y637ZL4qsdI8PymB9Nhm3QhYVRgXChgSBkgbPwya7NNOs/B9hLaxyRxW1puUylgEAznqa5NPDF74a1ue20+6tdQ1ayTzEeynEsSzY4G4cHHsazH+CfxL+IE6f2hLEzO2RE0oVMn2HFclezerskb0uaL5kjF8S/tCXFlPPp3h954YpWEU06OYxKAenHJFegeHPC9nNb+Hdauy129wRvgZjjd6465rPtf2GvF13LFLdXVlaoWBJMm4jHXgV6V4g+Hl74I8P6fCwZ0sNo88AgHsT+tcjqQdlFnTGnPVyRF4x/Z1/4WDdXWq6HepYai6KDZyriJ9qheD1U8Zyc18v8AiXw/q3hrUntdQtJbeSN2UseVJHo3evvP4dXbzQR7Tlz3JrmvGXg+01fVb60uoY5UZ92yRcgZ7iuqrJU0pMxhT9o7Hx/4XvNYjuNtpe3UMbdfKmZRj8DWtqHhS8vZGuYrhmuW5d5PmLH3Jr2jUPgS9jcFtLwikZWMtlfzrDn8PX2iXBhvLdoiOM9j9DXN7fmNXR5dzwa70HUlvWjv2zEeACuKxrrVJtMu5YIwNqOQARX0fJp9reRtHcQLJkYGRzXCeK9GtdF1G3W3t0RZFy2RnJ/Gto1o3szCdJo8lfVru6xhCf8AdWvov9iDU9W034sII7aaWylTy5yFOEBzgn8axvDGhxak4EdoJHHB2jvX1L+z54YTQTLfGwK+Z+6DKMYPU9KdTERUbdx0aMua/Y+rNN1Qz6fJGBlgRke3er9tqH9lSbo0kn3NlhuAAFcrpIZrpRby7gfvLnmte8kaBGycMRle1eNLc9emu50GtanEYEvIEPmAg7Qa7DQ75bmOMluZFDBc+1eaW02NNdGYeYRxu9a6b4f3q3NmYpiPMt324z2r0sHJrQ4cVT6o9It5C68ggj171Q1m3lmQFFIWPk89atWUqxYiJHIyuatN8ykHkGvTscFrHMxMs0XXj3rN0XwxZeH2ujYKYvtUpmlDEsCx6kelaU4FtesgGAT8pqdWA7ZrJlnR+HcCxYE5+c/yFFSeHB/ob8Z+f+gorB7gZe32qVPlpseDmngAYIrYBkvzEUw8qeKfJyeKY2dp3cGgCtMeBTUwRnFPlTcB2pqLtGKAG7ctkdadtNO3Y7ZpdgYhiOnamB5/8SVnvr3TbKOJZbUK8twCcfKBgfz/AEql4ZkutatCwgCRRkJH2yBxWxqUJuvF1yXRjaiBY8nofUVf0u2jgjS3gQoqZ+UDivnMTJTrSPXorlp7GabG7hvCo2KjclmPFed/Gvwfqvifwf4n0i1uF8/UbQxREt8qZGMfjXZ3viax1K9msbSZb+7hlKSJBlthwRziobiIWsUkd0rGZjkqeoHpU0rqRc9Fqfkn4j+Bh021ht77WLHTryGSRrkyOzbgxG1QAp6DP51y8vw78MWbeXeeMkaT+7bWcj/kSAK+3/2gfhTod/rH2tBcWxnUs8asMZzxjivjPxx4JTSfE0tnaSO0aY5fGQTXuU8Umkmjx50eXVbEnh34c2eniLUrLUZrlXJ4dNoIB4yM12lsbYJifT7S4HqYgD+YrpvB3wt1qfwrayJYyyh494cdMetdV4T+DctzGk2oK7SO+2K3ToxPTcaipNOV0axp3XmefWGm2Guz+XBo7QOF37onwMfiK0bDwbPc6gluthdSb1OxHUAscgAA55PtX0z4R+CtvoFwp12Qecu1FWLGAOuDj61uaroJttStby0YWsdlIssJTGVYEYbNc/tne5fsl1Ph/wATeG5LC+mguLaaxnRsFXXBr134D2Mvh1bm8mcm4mRTFg9I8nH5stdh8XfEdr4Z8XRajrOmQeI4tRQieG5+QjBHzow+6355rO8OXFlr6zTeHcRWrSZWyYgTRqByPRh16c89KwxVao6dkhxpK90zT+JPxA/sPwfezo7iWaFgnzc7FbcRnvu2xj8a5y4+IJ8EeDdJtreSPTLyOxDb5GG1TIQxQnBwSAozjsfWsD4rRTP/AGXYzA/ZTJHFtx03Tx5z+AFeafFq01DV75biB1ZZMuI3PYEgD8BijAO3L5mVfTQu/FbXvEPjW6tl8RWMX2eeziZHh2OvlElw7ug4ALkngEA85ryK08Gpe69d3ujtJa2MLf6K84yzqvBZh79ce9a9pHqFu6wR3E1uZEKyRIxCsp42k9x6iu78MeGJryNpLiVLaxiUNNcTEKq8gYHrz2r3ZyjFXbOaMXLYZoOlPqyXqWdqt5dQWzSvawn94VG3BGex3Dj61z3hTRbDWfEbw3GlvBIrGNmZsBQD0OTX0R4a8D/DbR9U1WPX59Re5RlhKWhERZNqlQx/Pj6VuTeGfhXFqUUFj4XvZ7m5yYkubj5pfcADJ+tcynzbM19m+qON8G+GtD8F+LNB23Nq66hcNbvbRTI7AeU7BjznGQPzr6Pt/DVpqttDLaxLGIzuEij+VeR+IPh7Z2raPPpXgj+ymj1GBlunLNjnGGGeVOea+idFtBZ6dbW8KZClQ7qcjFediLtXudtG97NGdqYOnaW00pZo0wSxH9K5TxxDa+I/hnrEkC7h9leQNjBBXn+ldZ8Vbu60/wAH3aadA93duFSOONcksT39qxvCej3J8CXdpq4CXd1E0ZXptUrwPrmvOirWkehzc14nk3wtf7RbwFTniuuu/DC6p4qCgHDRBvqRXGfBc+UUgfOVJUg+or3XSNLH/CQ6fKACuGU56c9K+ixF5ULpHkUvdqorW/g028cIa2LLjANZ+reA7LVTLHLZIQRyGir2yyiBaRZUB2EFCPStCXRbVYycKA655rw4P3j1HqrHydf/ALM9jqU0M9tPPpwJIKCPeue2OQa8++PH7OFv4J8HWOvfaX1OSO4AuFZQixxtwOOf4iK+0oLRpLweZJhEb5V9a5X4+eGR4m+E/iPT4wRKLY3EeOMlDvA/8drbnlsYuKZ8W+E1SOO3MCqvT5VA4r6r+B+nCWKSOdwsMhDAdy2OQK+T/h7cK6QwsfnMnQ+nFfWnwrtWkSBUJieNwyODyPWso+9KzNJr3VY9OeBbSZPLJWRhz8vpTb7T5dRZXc7UUdW4rejkJjYz28cWyTC5bJZfWmajaSyQt5S7kY8f3fat5RujKm9SjY6TC0CljuCjkE4q54cjXRvEQH3oLhcrz396bpYS3LR3A+YnkDtU11KttsmjiVlikGCewpYefLIVeLaPSUj8yaCQD7rdPatJhsWsbSbpbu3SRH3AgGtuNklQEEH3BzX0N76nlbGTqlrmZJQQv4VAEyvGOK1NQhL2xA5xzWajsABxWb3GbnhnctnLvP8Ay0OPyFFTaGu21bI/iz+gorBvUDJcZTqQR6VajA2UyOLK5605sRpjHatQII13ZOe9JO3QYqSPbtG2oZ23EduaAInbIximgcinllUZLAAdc0KfMzgg/SgBTx70yZisZxyBUsbgnA5xVLWNQTT7SeVugjY8DPan0bGtzlI7t3uJH353kke3P+FXTPO8LxwNiRkP73OApx1rnbrW7aXTIzBg3MyYiQdeOpq7FqrxWaL5KyuE6ehr5eSvJs9tLlVjB+HHwxTwHpN5i9lmv72XzZJVJAHXAGeT9TV3xHYhgHEjGTIyc9a67S/PuYN80KqCuApHTiub123aGPzJSpYEkKq4ArWnuZyvJanzV8ZpvO1oohLLGo4Pb2r448Twve+M5Qwy7y42/j/9avrr4unGt3E4YqpyTgY4FfKDrNe+O/3aBi0qqAe+T/8AXrph8RhU0hY/Qj4X+E44fhzoEMsEXNmqlivJBGf61oJplppcZuGMUdvbP5RbaAFIOATV/wAN3Daf4dsICfLMNuigdgQBVLxDoJ1/S3snmkCTlWZxxyHBq73FaySGi1F5e3TzKHiRt28d+3+H51l6loP2wPBC42ydF79a0jFc6h5trbyG3Cnd5gGehIAx+Aq1a6dPb3ErM7PMEGCEwuaztbQD5I/arsF0/W9Lh3MWMTH5u3Irn/gwCNUiAPJkXGfqK6j9raGebxJpHmsRL9nbcP8AgQrC+C1u7ataqDkmZOR/vCu2nrE5pO0kz6w+JvwL0b4h6altcK9hfZEkV7AgyGHQkY6V83+Of2W9b0+xLyX8E00UhVVgbJK9mwfX0zmvvyLTItQtYXZgqom0+9UdV8PWd1aNF5CBsYUleledTk4y0OqdNSVz8mfHHhhfA1i93qepRwzRMVW2jgd5JWHVcAfL9TVL4FtrXx5+L+gaLNF9k8P2Eg1Ge1ThHEeCNx/iycDH1r9Qb/4aaBrSz22o6TaXiyn5vNhUjp9KwPB3wA8IfDvXtS1Lw9pKWV3eKFkYNkBfRfQV1SxKad73Mlh2mrPQ+Cf2hrGVPiJriufKlaVW+Q8fdXmuR+BmsSWHxm0CWZnuXEjQp5jk4ypHfpXrH7VWivb/ABa1QBThoon5PbZj+hrxr4af6D8YPDJYfuzqUCsfZnCn+dYx2NGfpN8ObLX9e1HW4NXsoo9KguIRYzj/AJaxshL/AFIauwh8NQ6Lp01rbx7Qucep7812+j6VDpmjoiLlYnwfy/8Ar1Tnt2uLp32fu26n1FD21Li7Hnd9bSI6kLuU9frWM+i+au+UNlSeCeozXpVzo8TopwR0Xp0py+FUuUaILkZzXBK6djrTsj418N2B8O+NtUsyAnk3cgUE/wAO4kfzr3XRrqAyWG91R3kCrlhlj1wPyrzT4neHh4b+M+o25yEmWOVcjrlef1Fd74e0VZoLS5QbpYXVxn06H9Ca+mj+8oWZ5Evdq3PSPCfiiPXL28tJLSSzuLZzGyyEHcOzAjsRiuytNNjuYWSQcZPWuR0TRhBL5ka7G3Zd+5A6Z/CvQNPgUW6sZCdy+vFeHGHLI9KXvaGHfaXb/bFIAV+MKOOKpajaWWpxX2mTFRMY8GLuQc1seIrUxrDKsmJoznI6Y9Kw9O8ibUpb3Zm4ZAkhc8gDpim1rcE7Kx8G/wDCLW/hH4la1pUKbYbO8YRiU5O3ORz9DX0v8PZlikt3XDDIOMcV5L8ftHj0L47tcRoPJ1GCK4O09W5Vv5CvT/h6wS1RGG1gRge1c17VLmvxQse4aSYNZtJpioEqtjbnO0j2rUkj3WQjjkEciHkADBrmvDExWWVD0YCRdpxz0NbNupknaGYcffAUkE+legtjk5dLmfcSoboxhVDHoy96dcW7/Zmh2GTepPHU1BPGbKN02KxDEAsa07GUeWrjaWHAXOa5o6M6GrxLnw/vt1g1m24SwuRkjt2rt9NURu6qjKgOQT0P0rgNDk/s7xE4wBDccbs/xV3sE/AK19BRkpQTPHqLllYvzHoNuQRXMl5I7yVWjaMKxA3jqPWumDZwfWs7UbVW/eEEk+lW0ZJWZpeG23WchJz8/wDQUUzw3Hss5PeQ/wAhRWD3KM7MxTauAajnt559sZl2KTz61ajG1s08NukBwDitAI/sYVcmR24xyaptbpuIO4/U1pO3GKpMvzmqsAxbaPG3ZkH1NSR2oQ8cL6U5MYyanT7taAM8oRjisPxW4TRJwFyz/IB65Nb7DIrlvE7PcaxpNjGCVaUyykdAo6Z/GsKz5abZpSV5pGJD4Rt7eFSPlaTg47dzVjSPDKWeyMzvJHuy0jDOfxrQ8T3kun2g+z27Syk/KB2qO2XUYbOATqDLJ/Cv8INfOW1uexsbMctrbSeX5g3YztPYVy/iNUulJHICnbj610M1kYtyI6s2dxOM81zWsbwZ1ZsLGpPHrW1NamT2Pk/4zSt9qvDjGImY/iTXzH4CiGofEOzLjcjXqAn23AV9LfGq5WOPWXByQoj69OAK8K+AWjf2v8StHjP3WvA5PsDnj8q1pK9zCrsj7/uJ4bqyj8mIZBRAAPcVd023M9+I2X5Rjt1pkdg0TJt+VAwz+dXtMaRtWj+XCEcE96b2Y17zQyHT44NQuY0RcFySRx3qW+t1WC52YEh+Xr7VZtbSWW5uWdCDuZiv1NZq6lZaR5vnKJJTnfnnBrKdRQSLhCUmz49/a9/5HLSva1b/ANCrD+CSrDexSscrEwkyfY5rb/a0eOT4g2ZWTzENqGXHQZaq3wNiDaraptBDEZyM8Hg13UbON0cVT4rM+4vDXiG31ewVbVnccfORgE+1bMt4g+V0dWQ45Xg1ztrCdPSI2sa+UANqj5a3lMpQTygRl+MHmvJs76Ho7aDbeIXLOVXa3fipJLLYDtX5vX1pLCNvPZwdqkY+tbCvGqBvvAVYH56fto6ULP4qRSLx52nRE/Xc4r5g8O2ssfjvS5FyPLuo5N3phwa+wP28YwPHujSxjhtOwwx1Ikb/ABr5l8EaO934igdF3Mrfkc1tCREtj9WPh/4Vv9Cm1+7utTfUIdVvPt0EbE4gQoo2AHsMV1ElsIEbcVIcZwox9KoeDNRj1Hw1ZSQzIz+UiyAHJB2jI9q1NWUvCgTGcDp7VtJdTIzYES7inQIAY228iizVonJAFXNOtTHJNI6fvGUMU9//ANVF7nG/CoT/AAiufkOrmPmD9qTTRY/ErRL9MAXNrtOPVWP+NdD8PM3Gm8ruyo/lUX7Vdg0mn+HtQwSYrgxEY6Bl4/lUvwekL2KbiOcDH517WD96nY8msvfPWtEWOaMpgAkKGH4V0OlWNtGkhVnODwGJIH0rk9KkazvyHzgryewwcD9K6OwvonQyeYGRxlcV5b0m0ehzc0bjdd2hAwTzCRtA6fzrkr+IlnMbCBhgHH8XPSu21CK3khTzNqbBnLGuevrRJGymCmeqnINNjjsfNn7VvhoxJ4T16NlDpI9pIw6kEZX9R+tSfD7URLDAd5LOgzn1HWuz/aE0+XxJ8J9SitYd9xprfakB4PyHcf0zXkHw31hZLe1l5VRtwR71w17aM3pvdH0hpU5T7PcLwEco/wBCOn51twalcXVwJVQYHykqegrl9HuRc2rQgnmPcPqOa2PD90l9ZbzC8D5ydx611wlzRRjJcqaNbUbORLtSrB9w3EMelVLe6JuZHYgRr94DjFXNSuXv7KERsqOB83HJFYmllknn8wNgHDAjg+4qHCz3Ki7o3LgQSW8ckZZZEYNuB6122j3EbQIyuWDc5rztpI4LWYSN5SsNgLGui+HeqNPafZpDveLOGJzla9PCzSvFnFWWtz0CCYiIAIzU2Xc0Z+Qg+9Otm4IHGanKg8nmu1s5Bvh4n7HIGwCJCOaKsWUXlwnbxubJx3orBxAyu1Oh+/Ie+RRRWgBJ941Wb7xoorRAKv3DU6/6sfSiiqAX+KsSZFbXJWIyVhGPzNFFcuI/hM2ofxENvnbcvPepbdRljjkAYoorwT1GKyj7O3HeuW8QKFtp8DGRRRW0SHsfF3xqY/2XrZzz578/nXG/smwpJ8TNJ3KDjef/AB00UVpT6mVXY+9Ni+T0/ipLH/j8x6If5UUUdGTHc3NJ+Zb9jywfrXjniiaQapOu443UUVwVt0ejS6ny3+0rM8njay3MT/oadfqa1Pgb/wAhS0+n9aKK9fDfCeNiPjPtncRo9u2ecDmp4ZHlgi3sW5P9aKK809Av6a7NIgJyNxrXnA+ykdtpoooA+JP2+FCax4RYDDNbygn1+YV4r8IYI28QWeUB3Spnjr8woorSJEtj7g/Z1vZ5tW8YRvKzRrcW5VT0GUfP8h+Ve4TOWt4cnPNFFdctzNDNxW+3A4byxz+NNu3L3G1jlc9KKK55G3Q8X/aejVvAErEZZLqHafTk1yXwZmcWUOGPb+tFFezgfhR5mJ+I9csXaa6G87uT1/CthbWJbWDCAcD+Yoorz638RnZR/ho12hS4t5FlQSLsIwwzVC0t44rZokQLGmdq+lFFZS3NY7HD+JreO48P63HIgdGjIZT3zivkL4ZyMLULk7VIwPTB4oorgrbG9P4j6c8GuzfZgTkFT/Kuw0H/AFxXHy7cY/E0UVvS+EzqdSx1vbn8RVBvnmbdzyKKK0qE0zQZRI5DAMG65HWpPBZMetyonyrs6Ciit6G6MK+zPVbX7gqzRRXrS3OAntP9W3+9RRRWL3A//9k=" alt=""></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt"> </p><p class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span lang="BG">Б/ ПРОТИВОДЕСАНТНА МИНА ЯРМ</span></b><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="mso-ansi-language: EN-US"></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size:14.0pt" lang="BG"></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size:14.0pt" lang="BG"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDgsLEBYQERMUFRUVDA8XGBYUGBIUFRT/2wBDAQMEBAUEBQkFBQkUDQsNFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBT/wAARCAGtAYADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwBlFFFfmR9KFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAfpR+GPrmlXKsW+7ximMrsmDNNuxjdv/XFaQjGXxSsJ36K46iq7x3iKvlXiswBGJYAQeOOai0/+1Y932uS0mGThREyHpxyK3VCL2qL8f8AIjmkt4su0YO7iqf2jUju26fbnH3T9qAz+dY+rar4ls/KWLS7YeZJt3Rzb2Hfp+GK0hg5zkoqS18yXWUVezOn8mTb9zAPfrQVbqVIH0rGsfFl3YySm903Nw0TeUTkruwQP1q9oviiC8vE0yQB9XugAI1zgHmvUeTStZTMFiu6LP0X8aSpLx0hvpbK4mhivoyAY0bA+nPemsjLyVPqPSvErYepQk4zR1RnGS0Y2ijOaK5ywooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACijjB559qbNIlvG0ksixRqMs7nAx604xcnaKuF0tx3qfWlX7xAJ6c9RWXN4k0+OQxW8j6lP8A887RdwB9C3SkiutavG/dxW+mRA/flXzJCPp2rsWEqWvUtFef+Rg60W7R1NZYm8tpCAqKM73YKPxJrKuPEmnwtIlsZtUmQZZLOMso9i/QULoEMkjyXssupuzbgZ2+QfRRxWkqhIwijaoGAqjAxR/s1LvN/cv8x/vJeRkRy+IbxlYRWOjQEcF91zN9eqqKp6t4Fh1lhLPquprfqcrcpPwD7R4xiulPJyaTpwOOc01jKkH+6Sj6IPYxl8TueV/EbX/FPw50uC5S9h1Sw3eUZHj2yKT69R1PY1z2ga9q2tX2l6lo97LZa1NJmVXiCgem0nO78K6D9o8r/wAICqk4DTqCPxFdV4N0pL3wB4c2Kv2iG2EsTY6Nk/4CvpKWMf1aNWpu3Y4JUv3jjHoVdT+FVrrUlxc6pq+pXOoTP5gnR1QIfTaQc1B/wiPivRpGOieIYp4FRQltfRsO3PzAkdfau4tLk3lrHchPL8z7yZyVbuDUnfNeJPH4mnNxnr5M61RptXRwUfi7xborMmt+HjeovHnWCh/x+Vs/+O1rab8TNA1GVYZZ5dOnxnZcLn9eP5V1HTpxVW80uz1Bdt1aQ3C4IxIgPWo+s4ap/FpW9NA9nUj8MvvLEMsFwqvDdwTKwyNsgz+WakaMx/eVl/3lNcvJ8PtJ2sbc3Nk2OPJlO0f8BPFUo/DXifSW8zT9e+0xjn7PcJtz7Z6U/q+FqL93Ut6j56sfijf0Oz4HqaSuSbxN4j0eTOraJ9rtiRma1YHA79KsWXxG0O6VPPkmsGb+GdP84rOWArLWHvLyK9vDrodLRSWs0F8rG1uYrgdjG4JpWBXG4YrhlCUNJKxspJ7MKKOB3FFZjCiiimAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUv45+lR3NxFZ25nuJFgiHV5GCj8zTjGUnaKuGi3H0fiPzrnrrxvZLI0Wn29xrEy9rNfk/wC+jxUa/wDCV6tJuElpoNseQFXzpvxzwK7Vg6i1qWivP/Iw9tF6R1OkkkS3TzJmWKLOPMkYKv5k1iz+MtNVhFZtNrFxu2eVp8RcbvdvugfjUNt4HsPMWW9luNYnDbt985YZ9l6D8q34Ykt4xHCixRDokY2j9Kf+y0u839yD97LsvxMUN4i1EuCtpocOcH5vtE+PUY+UU+HwtZmQvdy3GqSFcE3T5UfRRgD8c1st82O2PSl9feoli6luWn7q8v8AMPYx3evqMhjjt1KwxpCuc7Y1Cj8hTuOwx6UUVyNuTu9TdaKyCj8aKKkAooopgeU/tHyBfBEC7dxa47jp0ruvAef+EI0HA5FovQY7muB/aUYR+DLLIyDc8/kK9C8GosfhHRlQYC2ygc17VX/kXU7d3+pyR/3iXoWow1lqjpwtreHeDj7so7fiCT+FXvT9ajvbdr2zkgQ7WJ3p7MOh/mPxqLTro3tmsjrslU+XKoH3WHB/lXHV/fUlWW60f6M1j7knF7FmiiiuA2A89eaP1OaKKABcr0OKgvNPtNQUi6tILkEYPmxKx/PGanoq4ylDWLsJpS3Ocm+H+jvcCW3+1ac+cj7HMVA/Bs/zFQHw74j0+Yf2V4gV4sjKahGxYjPIBG6uqoPNdscfiI6N3XmrmLoQ6aHJt4m8SaXn+0PDTX0OQBNpjBvqSuSf0qzZ/ELRbhglxNLp8/eG7iZD+gNdIPlORwfao7i3ivIjHcQxzxnqsihgfzrT6xh6n8WnbzRPs6kfhkLZzRagu60mjux1xA6uce4B4p7AxsQwwfTpiuZufh1oksiy2tu2nTLnD2blP06U5dE17T9wsdcW5jyCkN7HnHY8ip9jhp606lvX/gD56kfijf0Oj54//XRWCuuapY7m1DRWZAvM1i+7J9xRZeOtHu5vKklksZMbtl0hTg+9RLBVkrxV15ajVaHXQ3qKSJluF3ROsq54ZCCDTmUqxBBGK4pRcNJKxsmnsJRR6UUhhRRRQAUUUUAFFFFABRRQ7LHEZJGWNR1MhAFOMXJ2SuDaWrFpOevGMdaxm8X2DSBLJZtUlzjZar8ufdjxTGm8QahtEMNtoqKTl3/eyn6dhXasHUteo1Fef+Rh7aL0jqbj7YYjLKyRxDnc7hR+ZrnpvHGnm4a30+O41i4A4jsoi659C3QVIPB9nPIJNRkm1iQHI+3PvUH2UYH6Vt28KWsCwwosUS9I4xtUfgKf+y0+8n9y/wAw/ey8vxZzbf8ACU6wSCLLQrVjj73nXAX14wAevep4vBOnsY2v2uNWkRcZvXJU++0cfzrf/UelC/KoFKWMqWtTtFeX+YKjHeWvqNhijtYVigjSGJRgJGoUfpTvX0NFFcUm5O7ZvtsFFFFSAUUUUwCiiigAooooAKKKKAPJP2lFP/CH6cNpbfcleMegr0jwqvl+GdMGGGIFGG+lea/tLN/xS+iDgBr1lJ7j5BzXqWjwrb6TZIrbgsKjd68CvYrf7hT9X+pyR/jyfkXFzuGKzriT+z9ahkG0WuoHy5PRZgOD+OP1rQqO5tRewPAyqXbDJ7MDlT+YFcOGqKE+Wfwy0ZtUi5K63RLggkenFJUFnepqEO4N++jYxzLjBVx/9bB/Gp9wbp0rGpTdObg+hpGXMrhRRRWYwooooAKKKKACiiigAowPf86KKAF3enA9uKiuLWC6TZPBFOv/AE0QN+uKkoqoycXeLsJxT3Rh3XgvS5iWt/tGnsR1sp2QZ9cHNJo+g6rpd5Bu1976xVsvHcxYfHpuzzW7S7jxzXV9cr2cZO689TL2ML3SsJxyV6E560Uc5Pv14oriNgooopgFFFFABRRRQAVnXPh+xvLp7i5WS6Zip2TSEouMdAMY6Vo0VrCrOnfkdrkyjGXxISGNLddsUaRL6RqFH6UvPOTRRWUm5O7ZWi2CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoooz+dAHkX7Sak+HvD+1NxN+wI/4CK9W0/P9n2wK7SI1GB/uivH/wBobVrW4XQ9NjkDXVvdtLNGD90FRjNeywgLbwgDH7tf/QRXsYhOOCpJrqzkpu9aVh1C/L7+1FFeOdhSuGTT9WhuGbZFdEQyn/b/AIT+OQPwq9t2kjoR1qOa3ivLeW2lDCOZdpYHlT2Ye4otpBNa4JJuIj5coB7jofx/oa7qlq1FVOsdH6dDnj7k+Xox4INFHpxRXCbhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUK2GBx8wOcd6KcttLNC5RM8Z6cVVOLlNJIUtmfI3jK6fVvG2oyXNyZEjnYYZcNwelfVeiXq6lothdoGUTQKwVhgjjH9K+O/FFzcafrmrRecI2a5kO1ev3j2PT86+svhnMNW8A6JJAwl2QCNznBDZPBzX12a0pToR5VezPOw75Zts3qKfJG0bFWXBFMr493Tsz0gHfJ4zUU2Le4huI41CyMI7g+38Lfhz+dS1JDjdgltjfK20c4row9RU5+9s9GROPMvQY0ZjYqSDt+Xikp5hMUYQlmaL5CzdXx/F+NMqKlN0puA4y5lcKKKKyKCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKADeIyXK78Dha4nUPi7Z6xpcuj3F3JoV1b3LxmWNAVIBPeu3XGCxKqi8sXOBivn/wAdeJNNtdZurfTo47kSXDmWQgMsWWJ7deK+myWCvOTRyV90bVx4d8C3TXUt5r8N1dPExWUqMbtvGfxp3gnx1ofw/hUXGuz6qkZzHZwRjZn3rynWFt418wMjiQ58uNSOP6VnWs1ss0PyhVDfdY8V9T0ORo+s/CfjiTx/o51OSNYSZWURr/CO2a168y+AOpR3/h/V0jMQaO4UmOM5wMNzj0r02vgsxjy4qaR6NJ+4go7jjI70UV5psTJMu0s6kvt29c1D0xRRVSk5W5uhKSjsFFFFSMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigApVzuGOtJU1qQLmLccDcKa1YHP61pT+JreaxmkmtrJGZHVDgyMOhB9BzXyv4mtZvAfi+7sYLk3IhfLMQOQexH0NfWuqaxpuhxyteX1vbRoxVmllC8/jXyn8Rc674y1K9sv8ASLR5OJFYY4OCfpX1uV+09pKFmoJHHUtv1K/ibUoJY7O6t18ozJ88Y/h7f0z+Nc+1xCpGEaQHk7h/KiZ5FjEGN6qeCDnvUX2GdY1JjZVBxk9K+m5dDJo9j/ZrZrjxFqrRgRQLa/MB/E25a+g6+R/hv40b4fatNfupl3Jsa3X+IEg/0r6u0jVINc0+1v7YkQ3ESygHtlQcV8fnVGaqKs9tjoovTlLVFFFfNnSFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRSttjjLuyxoOpc4rnNa+IWk6LExJNwy8/eAX/69ddDC1sR/DiRKcYbnRfhn8aVmEK7nZIwvXzGxXmsnxSuLy2M1vLBbwOcKGXb/ADrPe4k1I+Y+qRoH5KsS3T0r26WSy3qy+453iP5Uei3fibTLXaon+0N1CxDgfiay5viFZrGzQ2c8jKc5ZwVwPpXns1xpsGI5tQYjkbohnJ9MVE2q2EODBJKxKKyptwCDgY/WvWhlOGjvG/zMvbTfkdTefFS+86P7Ja2kKMTnzFLZ/WprT4srCoOq6aBHnDy2rlT+VecS3kcd3LtO2MuCquc4IPP9akub23u7aa3uI267iseeMDg10SwGGkrOCBSl3E+Lnjh9c1B7e609pdNaPMTRnDKw9/WvHWn2ybomkUdOSc+9enW9raK0cUN5JIWcsLecbwfQ+1W7fSbG4ilZoLV5M7i2QpGRyQK9CEVBcqDdnlcbxfNulbcBkKqg/wA6ti4s/JCJ57vjkZ7/AEruYfD1nGzZe338KOjAZOeo+tTjT7TT4RINRt0PTPlggH6960K5TzpbUSEeRaSSt3wpP519FfC3xLeaH4NhTXIDHAj4gcsqsi5/u157DMkh2LrkKhjylvGAWpsPhz7c6ytdTXsSsThmIHp2rmr0YV48lRXQl7rue23XxM8PW8IkjuJLhuW8qOPacCqDfFzTSMxWMrhhkEyDPtXldxbwSTpCjbZI/k8vGW/Mdqmt7O2tbgyRAM4OAoySM+o/CvNjleFj9m5Uqk+565D8StMmjO61nRufusD09eKu2PjTSL4Aee8D5HEg9u9eQNqzW8rIYFBzwW+Xd7/Smprrwysj2sY4yArZ+pqZ5VhZ/ZsSqk0e+x4mwY2WYEZBjbNHSvD7TxhPpcizRBonU8Mj4B/Oug0f4wSx5W/jEiZ48zAb6DFeRVyWa1pSv6mqr/zI9QorndI8faJrE3kJdJBcdo5WHPsMf1ro2QxsFZdpxkc14dbD1aDtUjY6IyUthKKKK5ygooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKOnOOKACqOsa1aaDZme6kGf4IgcM3p+HvUmqalDo9jJdz8JGCQhPLkdABXz94r8WXniTUJZ7hwiBgVTPCc9MfSvby7AfWX7SovdX4nPVqcvux3Nzxh8Sb3W5PKiCw2cZAVF53fWuOaXzZVecckEDBrPuLxZHZNwVt3K54z2NTzXRjhcKBuVvvjvX28KcYRUYqyRw77khdVkUsWznjHBPoM/WnS3UkrcYBHybzyee1UBJMMh1wchlYdADWjDGscg+UgkjDqOpPetUhkLXzwSbFRtg/iU4FC33k7FZNyqp25PBx261tf8I+lwoZFZl6EnrUs/hFwzGNR5SgY2qSSe3AqrMm5kw3gkhYQquGznaOAxXpwaihkvbyRgsIgt48Bnxjb/ujHetRvDt6soEcJWRCrZIwOvOfQ4q3caHfX0iGU8LwfL6DPQ4FFmPmMa1uH0u3lljKTygYEjKePTjOKwJ7q8YNPMcM5J2jqPp6V2sPhSeRHBYH5s7CCM/pTG8H/vYhLgpggfKSQcHg9utHKVzHnEnnrMsvMasclgAcn8qma8lhTJjQE/xKoXHv0rp9U8K3MDxny2x/dhxTY/B9xeRMSCsqnlT6Giw+ZnPQXzXgEe75j/E3+IFdHZ6k2n2tv5MhgAbBDOWB464/+tVseBikLFQzAMB0qSbwxEuxQshcDg7sfhzSsNSZl39613MZJJvObkMrICMY6jGKryX6qhI3Ag4ygxkDp/WtNvDkpjMgdVfDAbmOfxok8LXCzKVUb2OAeij3qbFXKsmpTyTbSu4AEAjBAU9sdu1Emot565ZlGzZubOffHOKsf8IzdjcB8u77zEkgn1qtHoMq3EkbDPHGcknntRYCUXXmGbaVUg42dsYHI/xoa4XdtVido3fNnkn+tN/sOZV2kgHdu39x7UXkDMwjif5Qc9OKLASR3kkchH2ny8Ab4wRzx6Y6+/WvQPBvxSudMaGxvd15p/RHOA8X4k8j615QszRzSblZjnjAGOtKupG3kOOdw5V+mfWuetRhWi4TV0Z6xd4n1laXsGoW8dxbTLLE4BBXH5VNXhnwq8cHSb5LSdt1jN8pb+7Xuf8ACCpDBuVYdCK+Fx+BeEndfCzupVPaLXcKKPX60V5ZsFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFLjoffFJUN9eLpum3l2y58iFn/p/Wrpw9pNQXUUnZXPJ/in4rS7ujYogeGF2TI5wwyCePevJPP8zzHHykZKKCQM4xWjq2p/6ROzguWY7TnIyT1/EVhLdMgZBuCg4x1xnrX6bSpxpxVOPQ8zWT5mX428zBdvmX72Pu1oW8HnQ8Q5DDDsqjI981n2d5DNlJBsGRivT/CYs41jMSRzv1ZT3rpRdjL0fwol+0IRDM7j5WwVPToa7nT/AIWpMqyT+XGQMcKSAffmuis9ZsrFg0NqiJj5mjXJBxUyeNrGQyK7OgXJCutXYzYlv8PdPtxGPLeST7rM5AVj6gACtiHw/Y2tq+23i+Qr/ACenckVUs/FllOWBmXO3bs24zWjJdfaBlV2xZ+UKOntVWMW2L/Y9lGoMtvG6DOZBGvU8gcdaF0+wjyqxhSTkAxKee1NBO7bu34bcqnjmjaNzM24fMMLjhvxpkXK39n2Sr81nFt6bvKGSaJbG0dtrWdqVByP3YqZf9W204+b8qGO4sOqZ5oArJoOns2+OzhRsdW6fhVC90GwiZJorRVOcSMcnj8a2Mc9QR29qbn728n5l4J7UWKuzNtbOwuLiYfYY08s4VcdR6+9X102yjjINjbjjK5jHPtWXdXAjmkvYZPLOza0bDljVhdSjkhj3PncofPoSOKVirsufYbPb81lAvH3REpx+lRSR6XCXSWC3VkUN80Skkc1Ba6oQcsd/wA2Oewrjtc825vHlOctxjPbtUtWLTOr1BdCKxtLHA5XA2qu3P5VmXngfTNSlE0N40CkltuAwHGcc89a4S71SS3maNLVpGKn5mbheRzR/wALCu9OHl+Uh2nAIUenX8+Kk2ia2ofDa7WbNpKJ4+43FSff/wDVXL3XhG60+8UTxoA3z5kO4/lkVO3xQurdo5WDPGr8HP3c1JfeLH1izeQsA2PlQEHApGhyOraaqSbQqwkOSUOfzHFc1qTeXMzMSdvfHP6Vp6hqbm6dn4YjnJyay7q8Msh2MSpGMZpCaG2c7q27buTqQMg19IfCjxIuveHktZX3XNmMZ7Mnb8q+YPtEnnyjdnIwMHtXqPwR1RrfxVaQRsRHMGWROueM15uOw6r0JRZnB8kro+gf1oo7D6UV+cnpBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABWZ4qcJ4X1cnn/Rmx+YrTrI8YE/8Ipq3OB5ByB35FdeD/wB4h6kT+FnyfdTNuYu2f89qptNHIrEltx681bu9iu2dqrk4AOaypijZ2nHev0tdzz4F+OQMo8v7w6bq19N12908742C4BBKjnmucDFI/wC6V7+tI100ePmyx6c8VqjVndWvxAvYFEOdsRHO77xrY8P+NpriUrJEu/OOvO2vLlu+nm5Jz1H8q2tL1SISiNxtSQYDZxj8aoya1PcdN1xJlVoh5kRbLlxyPxrutN1q2ktU3utuFxnec5OO1eIaP4s02MLGx8v5Qu4cge9X7jxdp5hZkulaQDC8/hnH0pmbie4G8t54S8cq8jds3AEj1qN9Rt1xmdULDozfdr55XxI815ldSxj5Bz973H4fyobxRMbjJ1Uuo4G7timRyHvkniCyh2oJlLqfvN8oP1ottcjmiDybSejKrjrXztL43ZJEVtQDuQ2CTnGMda3NL8aW7W8QnvImfogB5oDkPaf7QtlZlM7KrknOOnFZs3iK03Iz3BZMYVQD+uBXkGueNpLe3fyL0IQM8c1zP/CYSySgtd5Gc56daB8p7fqWvWolkIkdoipxjp+tZsfiqwtolXbvOOkknqK8nm19Zdr/AGoeX6A9Kb/aUDIsgmD445pFKJ7Da+Jo5oX3FWxwdrD5Rj/CsjUvGFpH5qFfP6AEA5OM9CPrXmrazbQmVkmwzAZwOD7VVvNViBYqxIXo2MUi1E7W88R221gI2OOSrNjAPauYvdZiklZOGZj8u1chR6VgT6rE8oYKGJIC4Pt3qnJeJ575AAyWyp9KCzYkvjL5gB2Ln+71NZy38lrIvluQ3QrVUagkhwqMecAFuKie4G0sMlj1JpFotXDzTszufmJ5+lVI523kYyq8jA5NMN4Uz/Fu71H5wQcDJb9KljHRzBpOVI98dK9N+DSmPxrpg3q6s7Fspz0PevL7QmSRo8NuJ7HrXp3wVhLeOtKL/OwZsorexrmrfBL0Zj1PpXpiijG3iivy09MKKKKYBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFYfjyZbfwbqBJIMmIvbnJ/pW5XLfE5pY/CEskab1SZCwIGMYb1r0cvipYqCfczqfA7HzDqEYimdVTC9RjryKyvLKqQAzHBJZyACK6jVrQSO00LLIGzhCByPWudMbKVVoyqMcsuOgzzzX6MjhgVZSoUgMzHHKnGP51CzBYlJG3j5e9OuF8uSQAKM+3aq6q3zY4A7GtEajnc7Tvcr/u1LGyyNGByoPVqh/hHGaNxKKNvJ6VRNi19ofGWcEL0AzTftD7sjLZ4LKADUbN5UedvfnrSsse0blHmHkNQTZEouNsjsz5G04BPQ49KgjcmJgCyk8ltx5HpUbZmTA9cnn0ojkEWHYYAJoFyjuOfM6ucAYzkfWkt8q7YY9WIPWmTKG+c5z1x14pR8rdcbenbrQFhzMXJRmJJHygk4pNxk+/yP0p2NzEKcnYeaZCuFGeEHr1oHZC7tuzjHpU/wBqbaFbgbucGouJmLZ2qOmaaqkswPIJ4oHYm3NztY7c/dNM+1SfvF3Eg4HrmmqNs20HknGaSYFSp5zn1oAcrFoSS2COgHUUrNtjyeB129+aYpDQ9cE/MeKcw34zwTjGfpQUhyyCNVIbo2RxSxy7AOMjoRmoVVgoLcFsg1JHGMK3ftQMV5AyEgbcdBj3pOWUcgYxxTFbcpbd+FPCbGXLYbHPtUMC1bhXZGUEODng9a9G+EV0lt4us7w4AWTazZxxgjGK8/tbWSSTzPLzGv8AF0xXVeD4WudWgjiBM/mqAAOfrWM0pJpmMtz6xkAEjYGFJyvGOD0ptLu3RQgsWZYkUk+oUA0lfl1RKM2kelHZBRRRUDCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKw/HKpJ4R1RZBlfJyOnByOea3PbqetZHjLK+E9XbutuSOARnI7V2YP/AHiHqRP4WfKlxdeXcMqMWYHiTI5FPtLqK8FwLl4wFKjlgpNV7/EbyxhvkCjLMcjnnjHTmsiT92nEmGH9xyM1+lo4YmleWdis4DvN/vKBt/PNO/4R23vNn2O/jmYjdtkymPY5FYMjeVMG6Fe7Y5/HFa8mi38mkjUHjiaBcAlCAfyz/StEalmfwLrAXcLRmBXO6E71I/Csm48P39sAJbWWJs8b1PH17Vr6b42vbGwWyilCoTxIf4fyobx5rEN2NmpNNGh/ugDoOxqg0MC4t3jU7lcI3QMpHP1pjJlo93ykc9c12dn8UdTgkzcQW137SRj+dWrj4mWszIZPD9i5aIIzbACTx3x7UE2OAbCs4HzEde2Kb9xnA+ldo3irw9PNvm8PqikqCY5NuOBn7uKgk1jwtJv/AOJLLbhs7VjuGOfc80COS3fezyMdPUUbhuBYrn3PP6V1azeEbqTbJDqMSMPvK46/jViO18HefJGZ74RgeYWG3oe3TrzQBxu3dJyevoelIflRgT8o5Brq7qDwlCx8qbUJtwym0gj8eKgf/hGvLP7u/wAtjOXX/CgZzhUmMjBP4UbijBsfKx4rpY5PDcb7jFfyrg8NIMU6O78LwKoXSriY5yfMn2gfTFAzmWQxkyt8oJyT/hSbSw3Z+Xpnr+NdImt+H45Dt0LMispzJcMw25pZvE1gsga10S1GR/y1y3X+XSgk5psK0i457duKmW3nIGYmwMdVP0rc/wCEwmt7qS4gs7OIqdyhYgMduuOetVbrxVqN3N5rzurgclDtBycjigCCPQ7yVVIt5sdgUNSR+H7o8yRokaru8x5AqjH8+tJc32pTQ75JZjbueCzHaW/kaznkabYWfzFA2jNBRek0+1t9qm9S6+YArbg8fjipJpra1mIitRIxGMytn9KytxMhz69+R+FPVisYYkn5uAeQeahgbcOtXlxaNbiRFhY4bChSBXonwPjEvja2L7WhjjZixxy3avJrOQrOCSF3Nyq9K9N+EerJ4d8QC4kfy7ReH6k4PpXNWTdOSjvYz6n0v+OaShWSSOOSNt8ciK6tz90jI/Sivy9xcHyy3R6O+wUUUUgCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAcD0HT3ry34x/EL/hH7iPRY8eVIMSsOpOOleojKtnrXkfx+8Dya5JDqMGwzZcqIxgkcda97J4wlWblutjmr3toeMXyoJGdf9WVHBNYskbfvXI+UDIUc4pv2qezYwzq29V2/N2NKswfbg73xuJ/pX3ETCJUb93uJO9SM8U1ZH2hQ7eXnO1mOKdJ92QbdpxxUSgckH86u5rYXeF3FcjPXjjrQo8znjOMUm3dHSR5BweBVXJH5G3IBPIyM9a1NYm0ma3gGnxywSqP3u/nJ9qy1jzweMGlbAY4HRv0pgJxhjjIxik424XhF4yetL8o3A/dzgN70gwq4zjPO6mKwSMMEZwOo470isNx6EkevrSv8wwx+lR4x0wOmPWlcZKoOzA+8OKXjjB60sY9ycHqe/FNjxkNnJ6YpgJg8sOg70fcbkKWxmjcMemOoqP8AhTJ5xSAkUrI27GCpGffmpJVEbYBzxz7VFtwowPnHBNPP3NqjgdfrSuArEKqxno3f2pjfKCM84yPpS8s0bMcKOMfhTH/hHUdzj9KLgXn1CVrWOBpmNupyq9s1R+5tBPBPan/dXPYdaTO1mHbrmlcaERcKwPPPSlRtqgEZHQ+1GzpxznnilX/WMFUyHONvapY7E1uArpxypz9a2F1CTzltLbcWkYfMvTrVSHw7eXkYkMYt4v7znb+hr1/4I+BdNutYluLlTcPbweaEboGyMfzrmrVVSg5y2Ri4tuyPb9Ijkh0XTEl/1gtIQ3BHOwVap0jtI2WOTTa/NKk/aTc+56EVypIKKKKzGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAvv2xWB8QImbwmXRlWRbhcZxnG1s/0rePTBHPUGuW+KPirS9H0NdJu5pEuZNs4jC8Nwec+2f1r1srg5YlNdDKo1ax4PrFpaapJLHf26xyJyssIGeOOa5JvCrsshsp45ApwVkO1iD6V3M8kc0ckrxbi3zI0o2krmua1CGObd5eQB1w2MV90pGUYnM3GkX1k+ZreRV9dtVNmcgZx3zXYwte2yjbcMcjIaT5wanj1IR8X2kWl+cHnlG/Q1te5rynC/LuATOTxQeeK6yaTSLgMX0uezkUfejkyv4Zqr9i0SaNV+23EDsOGmj4H4imLlOdDDzRk4yKGfao3cg8V0q+D7W6jEkWu2ZbH3ZtyH9af/wg905Zor/TJB/cW5+YY46Y60yeU5Yxnao7bt1PX5lGB8oH9a6CX4f60sbFYI504AaKVDnJx68VF/wg+vbtv9nPv27cIy4/ME07i5WYXlli2RkdeO1LtyoB6+ldLD8NfE13wuj3HT+JlUfqwqWT4V+JEVjcW0cIz8peVTnH0NFxcrOVVsSAZxxmmoNvWukfwBqkUmJVtk29d8w5Hse9IngW9mgJ+16eozja1xgj9KVw5Wc6ygBjTeflJH3T0rpI/CKh2jutVs4nA5ZX3AD8qePDGnxqd+u27SjghYmPFO5XKc35ZmVccbjUyxHchxuz2z19a6az0nwxatF52p3N0wI+SKLbnn3q+ZfB1vKCNM1CU8qdr7SKQ+U44xINy7hjqAOv0pIYzJINsUjDHI212g17TrdiLPw/H8o+9NJnPpmof+Eo1GRT5ENtaMTgjys4H9frQPkMKz8P3twdyWcm3/bOBzVqPwZMu43d3BB7M4zx7Vaur7ULxh59x5i9OBtxiqb6eGkDSFpSeeaRfKJ/Zuj2bAvey3bZGVhX9KsR3Eay/wCg2Edqu7PmN8zfXFOhtolb5U6dAoAqx5YBwFXew6d6hsXKIvm3DL9od39Ca9s+C8SQ3l7tQ72tBlscdVrx6HKtG0cbMw6jcOa9l+DcbJc3pMez/R+59xXnY1/7PP0MPtI9K9aKKK/OzrCiiimAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAD45PLYEAMfT+teZ/GjT5JZotZGlf2pFGAJpmbBjGfl46Y616Vyy4zxn8a4z4na8lroM+lQfvb+8AjMagHy0zyWBP0r18tqVY1uWGqe5nUStdnm/ij4rWOoaSun3fhi2UeSqRz22A6kYwT9a4O2k+0gFIgjqM7TWn4i0/yZowi7I1UKMjGSO59KoaSyfvlKx7tpXLnjJ+lfbCihYiwQfKQXONxHAod1bg5LdzipbiMxbwI8qCMEg4pGtnZRIFQfVsVSZ0qPYqOQ4QYPTG0jrTZLWOaPZJEpbHQirDKVkUng9eOvT1pIpGxu79t3X+VVcOUrSabbyogKrg8YzzVabR0k2lEERwejc8GtF4yqsOCVODnk1Ky8k4wFXd97k57H86LsXKZL6O0Uh8q4ZcDdgPjrzmm7L7zFEd9MM8AbuPrWouC3DLgL/DyWpFjG5GQ/Kp5b+Ln2p3YuUyrq91OTn+0blypOd0hA5/8A1VVtrS9mHmfbJBv+YbmJFatwu6FuAy8/e4p1tG6pEWHJTuMD8zVXFymYdOkbLSzSFx0+Y0sej72JMjtxwN1bBURuBjDMucMc0kZ2t93aSOp6U+YOVGT/AGPCsY5ZsH5i3Q1JHpNu2dqKDjJOetaRURxqjMqAjccd6VYTGpDH+HOd4HFK4cqKa2sUaxkqFIU4ZRUxhXDYAJxjin+UFhPXepySe60jZ2SZxjgtgHijUfINkt8xtkAFSFOfWhbctKVXjB7YqVmaRgx2ksTu3H9RTFUCVCSM5z0J4/xpcxXKhzKEbLISe2cik8sRtgjDNkg7s4p+4naTtJOQpb5RikddzrtA3qNpUAnPvmpuFhZMlUUHJGMntTo1VWJxmk3KVBGcE88YFG0MoJ+UA9P/ANdS2Jx6k0cLlvMRNxU5yo9e1e0/B+R5J795G5aA4yeeorxiC4aGSCUiPDZXKsR+eOle1fCVVN5fM20ubZtoU52jctcGMf8As8/Q5ftHolJS/jmkr8/NwooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAumktNOmu44vMMYyq8/Ma4nT/CK/2fd6lqam51acNJuY5KA87RXot/rEEPh4WEjKJZSPLIOGGeD29hWTqCB7Oddx27D849Mda9rm+q06SpvWWrfz2MF70nfofPHiezEjCc7sYxsYciuct5JkyZGIbJw7AbhxXXa1EXikbcZI1ZUXjg4wc5/CuYuo9skrB+S3HGeD2r680gR+SkDMHT5vvZ68VLCy+WVlmA4+7s4qryrKScntjgHFTPJIsZRmGGO7aqj+daHXEGjL5ijjBLc+YGOcY6c1E25c4/uEEACl2swRTu2r8wX196fIgbAbKqOduOlBehEu/dswQADlc49OacIyuxSMcncSM44NNh5yGYo33gQMkih2aTG6THyjPHH04ph6iMpjwWdk2jj8ak2CPIZs+WMp9T3qIFllIQgPjGccH86kYBtu5uqndgHrVE8qILlcq5Y7ucMc9abGAsYBUc/xYyR9KkuP9Sy+3C/40yzcyRqp+ZlGMdMUCaJEyjbk5bPBzgmpPLEeW/2gPn/xpiyGUBACF6FvcU4MVVhx+B4FA7DMKzKdikbtwVc8gVPcTy6g5lkQA46rjOBxioldpFIx0HB6flUJm+8suAdmFwQf0oHYlaX5WJYKVGQ2e1JIo/eHOWX7uFznNRKP3HRSduDz/wDXpVVlV1DfdI2nII/nQFiQKpjB+Xaw428c03yykgMgyqkewx2pR8mzcUBUbcY6kcUw7t4V3KAnlWBxjPFAuUsMouIwcjaxwOM/jTGQNGDsUZ4DU6ORThcZjU8MGxRJP+7UDk44JIwBQAwqPMwF4Tq3qadGFWTP3n6DjG2lZlZ8rIG24OBTMCWNWJ6Nk5PftUsiRct5FaUbTlmXAyo617H8JXK310jZX/Rj8keQOq14tGC0irnec5KNwPwNe1fB8s01+zI5xAcSAe49q4MZ/u8/Q438R6LRRxxiivz82CiiimAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHDeMr6SP4h+HLczeVC0IJB4ByxrtLqM/ZZAePkxn8K4P4hxj/hO/DLOVKFFGD/vmu9kBMDYUudhHy/SvZxPwUPT9TCnvI8M1hY2uDuQ5ViRkDK4B5FcpeKJpJhKxfLDYu7Bzgda6/X2WGaUlm+/tO5eR9K5O+Ub2k3KCXB28ZYcDNfXGkDMkjMa7e69OvFG7G0EDb1bjrUkrbnJ5A96hZvlzy3b2rRHXEdHM0O7A3FuDn07Uhztbbw5HXjNHTJAXmjcN2cEtjAx61RY6Tc24jgnGD0x6imKy4C5DYPyjPFIsrbVQICS3JPJBp8YTyyFbqTsAHQUADAFlIbqSOSfvY603hdmCNv+0xxmnKqrx/Ap3DHXOOlN+VmTONwPOeuKYDZm/wBHkXIHOTgAZpkMayKhzjcvQN3pZI/3fzfe2Fju7io7OQ7QiKpY9M9qoCwrbc7EA7bc559TRtPRmO4dKAuG9/al+8xHegAdg2Qcnj1qONs4I6MMZ61J9/I6EU1Qxj5UYII+XrQAm0r+7VgTnGcE5yOlDEeWwYZfA6cZpy/6xSfu8ECjbtCMe2SdwoAazbyqkZTHO49Oe3vTG+VeCGGcKzHOOeKk25jDKFDY9PWkCq37vDc9SOnH/wBegB+47xlgeedoAqLIlbkkRj+6B1qXb8vA+du56D3pgz5eR80eMD0NAmLJI3yZbDZxwMYFIykNGV4JbBC9xTGy+Gx3wVFOywZvugDGBmpM2SqoaZF4JLY2txXs/wAHbfbd6lKrkBYSpU8/xDpzXi3+uCkDLZzgHpXtXwVkTdqCAqkvkZZd3GciuHG/7vP0OJ/EelUUdh/Sivz43CiiimAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHA/EaDd4s8Lucks4UbSOMN1PHvXeSL+7PG7jH6da4X4kSu3iLwrtbYRcbfryK7o/LEx6YHfNetiXelQfl+phDeR4p4og2alNBgsu7ceox+P0rj5VimkG2fcisV3EnK8+1dt4ouJG1ScecsmDwF4xjjmuBn/ANEmfD5gnJKqvYg819fHZM1iQzQNEz5+eOPqFB+aodvUphOOnarlzv8AM8qORnk6MueKoLGoC4+buc1sjpjoJ8u4EZ9xjil8zbuyM4+YYpwJ6E7RSNhiTs2/Lg4PJqjQNywgZHzjngYpFXGxRwB19s06RfMUlXYqx4YdsU2SQlS3+3np1oAdgcMo4wQPoOppowq5GQVGQWAzQzHCKfu7j+GabwwCg793yhfSqAS62yZw2wKMDPJNQWPzJgDAbnP8Q96nZQ0crA4IA6+tJGoWMMnzZ64pgS4+Ycnp6cGk6SHjBx0HSl3fOAD1HIpN25iB2GORjmgBWRjzuxSbuOOD3VuMillUqp74OCabjax53Hpz2qWA5m++uANqggrmmBmZpCeeRlQTxT927IB4OF9KGTLJjhs5PuO1IBOsiMxyq5Bz+hp0iblwSylV42nrmkZvmXHIwQw6HmjkKCecdzVIBjfvY8DkngZamuQsPDbQOcDoD6VNnbncdoznd1plxGSmBjnHamJ7DWztbAxxyKaqKoQkn8s0eTuDcFX7BjTlIEI4bI9KhmUtixDD533VG71XivZvg3HJHPfq8Cxv5HzMTyeRXjEf7t0JXBPbJzXtPwfkR7i9xHtPkHl356iuHGf7vP0ON/Eej9vSij6HNFfn5uFFFFMAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAOD+IjbfEXhVnyqLdEq23PPy8da7vnbnOeK4j4jRD+2/CDbNwa+bj3G2u2bLRnJ5PT616mI/g0Pn+ZjH4pHjniCzlm1ySOJA8jsW2qCSecYFcxfWU1rJPDOWSVWICshG3I6d8n9K6PWNQew8RSPbs/mLJy+Pu+tc74k8SXOu6sILmBWkQriRRyVzX2MNkXHcw5mWORd3yr0w3DfWqp5A2HIAweQauXS7ZmjyWYnaDgcVUZTHsOCS3Xaea3R1RItysF3sp7n5sc9hxUjAouWJ3KQcIuf1prfMp2nC55Q9aFhXDHoQcfe9e9M0H7QsIyzIu45UjP41FwUwSXXO75RgfWpEVfnY4DDgMGzRG4aNcj5iOOnT0oAZ95m+ZSxwBgYA7012G7JYMVPVVPWnLl9wYnGcLnjH1pWhP8ADj5f4SaAIpmKxsG6cDpjmiElvLKnGPXkH8qGALtuYugPI75qOBju3AcDg4qwLHMbAsDjPTHHWlVV5CnLAnvn06VCxCsMBj83JI5FT7/MypymDkE8UANj3eYpCFmJwOelG4gHJyN/PyDik2hi7LjHTg05sMcgsyqR9zpSARpMZwu1dp6Yzn35oV8xqxG5O20jOfT6UqttyuQAzc80xZCcqVZgDj1AxSsBKuFZwGRAW3nzFPB6YB/GmbSmEGMNkeuevNPRgGbP3WPOB19qjXuSMFc7SuM80wEk+UYb93xtKg4z7806QllDFgMjPGetOVUDBemRzxk0ikuhDliSc8imJ7EHLrtyWz3YYIpwZtqZ52nByOKdAu+MEHgtknFM8sAsQCDk9ScVDMpbExuPI+aOTaV5yCc17T8G5jPPeO4VR9nyBu3nkjuT/SvFY1MqqVLLuGDxkZr2H4LK66pqeYgqm0U7iBwcjiuHGf7vP0ON/Eep/jmigdPTvRX5+bhRRRTAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDi/iOANT8IOxChb9/vdMYTnNdi2DEwP3dvPT0rz742Xq2GneH5ZMlEu5HbHXACdKk+K3iyfQPCtslk5ju75A0Y/i2Y5P6ivc+rzxFOgo+ZzKSUpHKalol3fX1ybS1nkEZLFgG2uvrnmvPL68nj1x5CjxdtucdK9F8CfHjVfBvhsW9xpdvqULZXdcjPPcV5vq3iL/hLPEd1qb2sVnDIcrDGMAH1r6xKy1NYsDdNPNIXj2AnPAH60xZJWBB+ZV6FSM1JGiGFmGHZmzwen19aSNSrkeWF54UitTqixQ2FAPyg/wAeP8aaIThtp3sPm64/OrSWIlyJCWB5GRxTJVCqV2KGU45AzQaFbywrbSQHI7Mu386BHllHzZyThT3HvipV5YY+63B9Kh2rxkFcDd68+lAxwyVUHrj5PlPzHPOc/jRkFWADKFPyFlxn15oaQKzK33lUFR2yT0omYjeFwBtxtxkZPSgBkhDIxwCU4O04/GobVV8sMxw2AB2FTMu7eCAjKOR60xcrHlyWH92qAkkHlsvyllbng5/WmjJ5yYwScE80/gqQMEn1pd+1gxXZ268GmBGjKmN28H2VcfzqQfK2BtKqMgZHp3xTWyrlQ7kdcbqF3b5CpwwXopxSAYSGULhQjc5PrT127Q67UJJ+VM/1pI3Kxj94VwSNpH61KrfNsO1lXqCT19aAIINxydro3BUsMdfp1pzBj5gUeW2cEAHnJxxxSqm1AM4G0AEDOaei4XAYFNw3cDOc9KAG5DNtQEqBhkUkke+dtK0ax8hsFeM7sZz7UdsK5Xgg4Xp9aJMSKNwKEkHKgc0hMTywq7ScBeyEZPvTUb92WJ4AJBkzj6cCpfnRSQAuWOWHU8GoVG7rxlfl9uaTMpbEtu6tsUGYszZKx8Y/OvWPgncwR6hcxlvLM0O1UKkNuBHfFeVx3E0e11dwAeSG5rsvAt3NDqkbr5ahpAV2jOB3rnqw9pTlDujik7HvnPcYPeinyNucnGD3HvTK/O2uV2OhbBRRRSAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDjPix4RvfGHh61j05Umu7SVpFhZ1QvuCjGSf9mqGr+BtV1DwfHJPCj6/AoRLdJRIVjxyOOPTvXofXH8qN23BUfd5x716+HzKph4KmkmkYyopy5rnzhq/hzUNL0S2N5alG3MRHn7mSeorlNNti0zJlfnbB9q+j/G3hefVIjcafDHNu5mt5MZPuD614tfeDHjumMDSJITu+zyrjv2r6uhiKeIjzQZCbi7MwNpjZARkdF7A1YhmImIlYb19DmpbrSby1mcXELIWGCpTgVHYwlm+UkL6MMGum5tGZdb/VkdUxn0qncKH3ShN4x0HQe+KmkcLuTYq7T97qTR9neRch1YA/dTg0XN1IoJlQdq5f72FPQfSkZJPL3LkruGTj2qa5jMcrZUMXGDkcrUcg8xQQS4Zs7R0HFFy+dDWy2WAOd25hx+FN2j5jzz2/rTto3Bh8oXnPr7UjBldwxwzYIBHSi5XMhAw+YgZXB2r1zUMJEiv8oQZxtUn+dT5bc4Uj5m4AXkVEqvHGXLZ5zzz361Vw5h6ru3YG0dxnkU1gZGBI3enpT2ZvmY9VwOnXNLtO3apx79hRcOYYy7eMc7s8dadGrfvFcYboaSbDNuyBnseppyqwkYbivfI9B2ouLmEk7h2ALnaBjpxSKGRXOD8x69ie9OX7uQcKy8DGeacoMjAZ3lePTH0pBzCKpXIyCN46DBXINNVVjJLD5d2DuOCealUiNpANr7jkBxkj/69IGLZBA68kDgA0rk840O0jnYTuKleDwaHbaGBHyn1HNKVbpHIGwTnH0o8pnbAy5/h+UmmZuaK8YK5CsfqwwBTY2LE7Dh+nUYNbdh4U1PVukHlxsfvMMD1710Gi+DFuJPJSOTVLsYzFHgRoB6mk3bc5pVLnKWOly37FFTYo+9Iw4Fex/DTwa1q1tqjuEtoMqi9RI3r9Ku+Hfhbbw7LnVwrkHKWULfulH+0f4q7wt0IGMcAAAAfhXz+NzKMU6dF3fcmMHJ3YFixLE5JOaSl7mkr5M6gooopiCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACqepaPZaxbtDdwBwwxvU4cc9jVyirhOVN80HZg0nozmbjweVZTbGO7T/n2uuCfYN/jXL6p4EtpLoS3mnT2IxhpkHmIPXlfSvTu596VWMf3cg+ucV7FLNqsNKi5jN009jxZfhvBqP7nSdVt7gpn5JG2t+RqhffDPxDYW/mx2TSBeWMIL49+K9p1DQ9N1SRpLuwt55GG0vs2sfxHNVV8J21vIkllf6lp23A8uG6Yp+TZr1aea0JaSuiOWZ4FqGj6lDEzPZMsmRncpqncaaVZQpcoAdxVcY9vevplo9QWFIYtWZ7dDnybiAOGPqTkVDLZ3ckbGay0O6fdwTBsbH1A47V2Rx2HltNBeS3R8yz2flKkmP3YGTk5wPw6VU3HIOf9p2Pp2r6W/wCEW0y8jYXvhTTZ52ViZLeZlYnn2ANUW+Hug3KyL/wjL2o4x5VyuPfGa2WIoy2kvvHzS7Hzv1J7D7x9RUcJdWYgcg7cN0617jqvwe0Oe4R4tM1CFcc4uUI/nV2z+FumLBFGNMvIQvDBpo2zz69aftqf8y+8XOzw+S2+VGAHmFsYzS/ZmXfJgNsHzqePpivef+Fd6QuSNBuSV3IAbhTkHv1qG4+H+jwmNf8AhF5XduGlS7HI7A80vb0/5l94+eXY8HCruLbgAV4BpNyCMsTh2OFyeDX0A3gmxWRZofCtuFX5ist0cn2OKbF4fNnM0cHhrTnjPzGSeZm6noOOKX1ij1mvvQc8ux4IlpcyqgVJHTdsUquR7/zrQ0/wvqN00qJZSSMv90cn3r6BGk6iVBhTSNPZfmDRRFz0xjBA9KufZNSkjV31cxT7dp+y2yRcDp681lLHYeO80HvHhek/DXxDcK6jT5FyAzGQbfYnJ+tXU+F8mlsHvtQgt1Y7fmcHrx2NevQ+FrUSSSXV3fag7Ek/ablsHJ9FI/Wrdnoml6cD9l0y1j+bf80Qc7s5zlsnNccs2oR+G7C0jyvTfBmiwjZHDea83BItozhWyeCfpiun0TwXdWsu+30+00yPqGuD5rc9sDNd00jScMxA9BjH5UnHoa8+rnE3pTjYap92c/H4JsJFjW8kuL3y23hWIRAT1GB2rctbWCxhEdtBHbp/djUDNSUV5FXE1q38SVy1FLYB/n0ooormKCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKADnqDg0Dr/WiigBT155HpSZNFFIAz7UuT64pKKBi/rR1pKKYgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA//2Q==" alt=""></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt"> </p><p class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:14.0pt" lang="BG">4</span><span lang="BG">. </span></b><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:14.0pt" lang="BG">ДОКЛАДВАНЕ ЗА ОТКРИТА МИНА</span><span lang="BG"> </span></b></p><p class="MsoNormal"><span lang="BG">При откриване на плаваща мина или предмет, наподобяващ такава, <b>МОЛЯ, ДОКЛАДВАЙТЕ ДО ЦЕНТЪР "ВОЕННОМОРСКИ КООРДИНАЦИОНЕН ЕЛЕМЕНТ" КЪМ ВМС НА Р БЪЛГАРИЯ С ИМЕЙЛ ДО АДРЕС&nbsp;&lt;</b>bsmce_navy_bg@armf.bg&gt;,<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><b style="mso-bidi-font-weight:normal">обаждане</b>&nbsp;<b>на телефон: +35952552950 или факс: +35952552958</b></span></p><p class="MsoNormal"><b><span lang="BG">ИНФОРМАЦИЯ ПО СЛЕДНИЯ ФОРМАТ:</span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><span lang="BG"><span style="mso-list:Ignore">•<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span lang="BG">Име, </span></b><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="mso-ansi-language:EN-US">IMO</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="mso-ansi-language:RU"> </span><span lang="BG">на кораба, открил плаваща мина</span></b><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="mso-ansi-language:RU" lang="RU">;</span><span lang="BG"></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><span lang="BG"><span style="mso-list:Ignore">•<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span lang="BG">Час и дата на откриване на мината</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="mso-ansi-language:RU" lang="RU">;</span><span lang="BG"></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><span lang="BG"><span style="mso-list:Ignore">•<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span lang="BG">Географски координати на откритата мина</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="mso-ansi-language:RU" lang="RU">;</span><span lang="BG"></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><span lang="BG"><span style="mso-list:Ignore">•<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span lang="BG">Тип, ако е установен</span></b><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="mso-ansi-language:EN-US">;</span><span lang="BG"></span></b></p><p><span lang="BG"><span style="mso-list:Ignore">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; •<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span lang="BG">Хидро-метеорологични условия в района на откриване</span></b><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="mso-ansi-language: RU" lang="RU">:</span><span lang="BG"> вятър, посока, скорост, течение (посока и скорост – по възможност)</span></b><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="mso-ansi-language:RU" lang="RU">;</span><span lang="BG"></span></b></p><p><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:BG;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="BG">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language:BG;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="BG"><span lang="BG"><span style="mso-list:Ignore">•&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Снимков или видеоматериал на откритата мина; (по възможност) </span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size:14.0pt" lang="BG"></span></b></p><p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--></p>

2022-03-17ПРЕПОРЪКИ ЗА ЧЕРНО МОРЕ ОТ ЦЕНТЪРА ЗА ТЪРГОВСКО КОРАБОПЛАВАНЕ НА НАТО
<p class="StyleCustomColorRGB33"><span lang="BG">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Във връзка с влошената ситуация в северната част на Черноморския регион, Центърът за търговско корабоплаване на НАТО препоръчва корабите да плават с повишено внимание в Черно море и да се движат на голямо разстояние от райони, в които се провеждат военни операции. Представителите на търговското корабоплаване се съветват да спазват указанията на международните и национални морски власти. </span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 36.0pt;" data-mce-style="text-indent: 36.0pt;"><span lang="BG">Препоръчва се плавания в Черно море да бъдат внимателно обмислени и планирани на базата на оценките за ескалиращата среда за сигурност.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 36.0pt;" data-mce-style="text-indent: 36.0pt;"><span lang="BG">Заглушаване на GPS и комуникационни сигнали, създаване на лъжливи AIS излъчвания, електронни смущения и кибератаки могат да настъпят в северозападната част на Черно море. Не се изключва възможността за атаки и отклонения на кораби в района.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 36.0pt;" data-mce-style="text-indent: 36.0pt;"> </p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 36.0pt;" data-mce-style="text-indent: 36.0pt;"><span lang="BG">Източник: NATO SHIPPING CENTRE 2022, NSC RECOMENDATION ON THE BLACK SEA, публикувано на 24 Февруари 2022, &lt;<a href="https://shipping.nato.int/nsc/operations/news/-2022/nsc-recomendation-on-the-black-sea" data-mce-href="https://shipping.nato.int/nsc/operations/news/-2022/nsc-recomendation-on-the-black-sea">https://shipping.nato.int/nsc/operations/news/-2022/nsc-recomendation-on-the-black-sea</a>&gt;</span></p>

Следваща    Последна