English

ЗА НАС


Военноморски координационен елемент (BMKE) допринася за изграждането на морската ситуационна осведоменост в Черно море и спомага за координацията между Военноморските сили на Република България и други морски организации чрез събиране, обработка и обмен на информация.ВМКЕ осигурява Военноморско сътрудничество, координация и насоки за корабоплаването, с цел подпомагане провеждането на военноморски учения и операции

МИСИЯ


Мисията на елемента е да събира, анализира и обменя информация за обстановката в морския домейн и да осигурява координация между ВМС и невоенните институции ангажирани с корабоплаването. Което на практика е прилагането на военноморското сътрудничество, координация и насоки за корабоплаването, чрез обемен на информация за морската обстановка в Черно море с НАТО, съседните съюзни Черноморски страни и националните морски институции.

ФУНКЦИИ


  • Изграждане на ситуационна осведоменост в Черно море
  • Военноморско сътрудничество, координация и насоки за корабоплаването
  • Координиране на дейности при провеждане на учения и операции

ЗАДАЧИ


  • Анализиране, визуализиране и обмен на информация за морската обстановка в Черно море
  • Координиране и разпространение на информация за морската обстановка между военни и граждански структури
  • Участие в регионални и международни инициативи и учения, свързани с морската ситуационна осведоменост