English
News No images

2022-04-01

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПЪТИЩА ПРИ ПОДХОЖДАНЕ И ПРИ НАПУСКАНЕ НА РУМЪНСКИ ПРИСТАНИЩА


News No images

2022-03-22

ПРЕПОРЪКИ КЪМ КОРАБОВОДИТЕЛИТЕ ПРИ ПЛАВАНЕ В РАЙОНИ С ОПАСНОСТ ОТ МИНИ


News No images

2022-03-17

ПРЕПОРЪКИ ЗА ЧЕРНО МОРЕ ОТ ЦЕНТЪРА ЗА ТЪРГОВСКО КОРАБОПЛАВАНЕ НА НАТО


News No images

2022-03-17

РИСК ОТ КОСВЕНИ ЩЕТИ В СЕВЕРОЗАПАДНАТА ЧАСТ НА ЧЕРНО МОРЕ


News No images

2021-07-18

ПРИКЛЮЧИ НАЦИОНАЛНОТО ВОЕННОМОРСКО УЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “БРИЗ 2021”


News No images

2021-06-29

Национално тактическо учение с експериментални и съвместни бойни стрелби на


News No images

2021-06-22

КОРВЕТА „БОДРИ“ ЩЕ УЧАСТВА В РУМЪНСКОТО УЧЕНИЕТО „SEA SHIELD”


News No images

2021-06-01

Приключи участието на минен ловец „Цибър“ в гръцкото противоминно учение